Vanliga frågor 2018-11-01T09:24:35+00:00

Du har säkert många frågor.

Du som står inför eller som håller på med en IVF-behandling har säkert frågor. Här hittar du frågor och svar om IVF-behandlingen och hur du kan påverka för att ha så bra chans som möjligt att lyckas.

Påverkas humöret av hormonbehandlingen?

Hur humöret påverkas av hormonbehandlingen är individuellt. Ibland kan humörsvängningar bero på det som kallas nedreglering. Samtidigt som kvinnans äggstockar stimuleras till att mogna ut flera ägg inför en IVF-behandling måste också kroppens egna hormonsignaler dämpas (nedregleras) för att inte utlösa en förtidig ägglossning. Ibland görs nedregleringen med hjälp av nässprayer eller injektioner som tillfälligt försätter kvinnan i klimakteriet. Vanliga biverkningar är då typiska klimakteriesymtom såsom vallningar, svettningar och ibland humörsvängningar. Symptomen brukar försvinna snabbt när stimuleringen startar. Ofta använder vi en annan typ av nedreglering som inte har samma biverkningar. Vilken behandling som är aktuell just för dig bedöms av din doktor.

Kan man få några andra biverkningar av medicinerna?

De flesta kvinnor mår bra, men lättare biverkningar kan förekomma. Det är vanligt att känna sig spänd och svullen i magen mot slutet av stimuleringen. Det är också vanligt med huvudvärk, irritation i huden vid injektionsstället och ibland i nässlemhinnan om man tar nässprayer.

Efter embryoåterförandet ges tillskott av gulkroppshormon i form av vagitorier eller gel. Hormontillskottet kan ge biverkningar som liknar graviditetssymptom, tex bröstspänning, illamående och svullnadskänsla.

Är det vanligt med flytningar?

Det är helt normalt att man får ökade flytningar vid stimuleringen, ungefär som vid ägglossning.

Får man ha samlag under behandlingen?

Man bör avstå samlag eller skydda sig med kondom under behandlingen eftersom det i sällsynta fall förekommer ägglossning då flera ägg kan befruktas. Dagarna innan och efter ägguttagningen rekommenderar vi att man helt avstår från samlag.

Går det att träna som vanligt under en IVF-behandling?

Träning i de flesta former är gynnsamt och uppmuntras under tiden man försöker bli gravid. Det finns inget hinder att fortsätta träna under behandlingen så länge det känns bra och inte gör ont. Man bör emellertid avstå från extrem fysisk träning, tex långdistanslopp.

Skall man avstå från alkohol?

Alkohol är fosterskadande, men hur alkohol påverkar kvinnans möjlighet att bli gravid är oklart. För män kan hög alkoholkonsumtion leda till impotens och minskad testikelvolym. Det finns inte belägg för att helt avråda från alkohol under en IVF-behandling, men självklart bör man minska sin alkoholkonsumtion när man försöker bli gravid.

Vad händer om man inte kan lämna spermaprov på ägguttagningsdagen?

Att lämna spermaprov kan kännas svårt, speciellt om det är inför ägguttagningen vid IVF-behandlingen. För de flesta kan det kännas bra att veta att man kan få ta fram sitt prov hemma under förutsättning att det kan lämnas in inom en timma. I enstaka fall händer det att vi fryser spermier som back-up några dagar innan ägguttagningen om mannen vet med sig att det är svårt att lämna prov. Det finns också möjlighet att operativt utvinna spermier ur bitestiklar respektive testiklar om det inte alls går att få tillgång till ejakulerade spermier. Möjligheten att frysa äggen obefruktade finns också om det på dagen för ägguttaget saknas spermier.

Vad händer om man får en blödning innan testdagen?

Blödning kan förekomma utan att det behöver betyda att behandlingen har misslyckats. Om blödning inträffar skall medicineringen med gulekroppshormonet, om möjligt, fortsätta fram tills dess att graviditetstestet tas.

Vad gäller vid resor till länder där Zikavirus finns?

Resor till länder där smittorisken för Zikavirus är stor bör i största möjliga mån undvikas för kvinnor som är gravida eller som planerar att bli. På Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer, och där finns även svar på vanliga frågor om viruset.

Om du planerar att bli gravid och har varit i ett land där det finns risk att ha blivit smittad rekommenderar vi dig att vänta 6 månader innan behandlingen startas. Detta för att undvika risken att fostret får skador på nervsystemet.

Vart gör jag av överblivna läkemedel?

Vissa läkemedel som sprids i naturen kan till exempel orsaka hormonella förändringar hos fiskar och groddjur. Genom att lämna in dina överblivna läkemedel till ditt apotek hjälper du till att förhindra detta. Läs mer om det här.