Den rätta tiden för att skaffa barn är en personlig fråga som varierar för varje individ. Vi på Nordic IVF förstår vi att längtan efter att bilda familj inte har en åldersgräns. Tyvärr minskar fertiliteten ju äldre vi blir. Nu ska vi gå igenom vilka åldersrelaterade fertilitetsutmaningar som finns för kvinnor och män, och när man är för gammal att skaffa barn med hjälp av IVF.  

Fertiliteten minskar ju äldre man blir 

Fertilitet är en komplex process som påverkas av många faktorer, framförallt ålder. För kvinnor når fertiliteten sin pik vid 22–25 års ålder och minskar därefter sakta fram till 35 års ålder. Mellan 35–40 år sker sedan en gradvis minskning och efter 40 års ålder sker en mer markant minskning. Detta betyder dock inte att möjligheten att bli gravid försvinner helt efter 40. Många kvinnor blir gravida även i senare ålder, ofta med hjälp av fertilitetsbehandlingar som IVF.  

Kvinnans åldersrelaterade fertilitetsutmaningar 

Även om det är möjligt att bli gravid senare i livet ökar risken för vissa komplikationer med åldern. Dessa inkluderar högre risk för missfall, genetiska avvikelser och komplikationer under graviditeten, som exempelvis högt blodtryck och graviditetsdiabetes. Äldre blivande mödrar kan också uppleva svårigheter under förlossningen och det finns en ökad sannolikhet för kejsarsnitt. Dessutom är det inte ovanligt att äldre kvinnor har en större benägenhet för tillstånd som förstärker graviditetsriskerna, såsom högre BMI eller andra befintliga hälsotillstånd. 

Vid vilken ålder kan en kvinna inte längre bli gravid? 

Kvinnor kan generellt sett inte längre få barn när de når klimakteriet, vanligtvis mellan 45–55 års ålder. Vid 45 års ålder är det mycket svårt att uppnå en spontan graviditet. Detta beror främst på äggens kvalitet. Denna biologiska process markerar slutet på menstruationscyklerna och ägglossningen vilket innebär att naturlig graviditet inte längre är möjlig. 

Manlig fertilitet och åldrande 

Precis som hos kvinnor så påverkas mäns fertilitet av ålder, även om det inte är i samma utsträckning. Efter 40 års ålder kan en minskning i spermiekvaliteten förekomma vilket kan påverka möjligheten att befrukta ett ägg och även ha effekter på det framtida barnets hälsa. På Nordic IVF är våra experter skickliga i att hjälpa par förstå och hantera dessa komplexa aspekter av manlig fertilitet och erbjuder effektiva behandlingsalternativ för att öka chanserna till en lyckad befruktning. 

Livsstilsfaktorer och fertilitet 

Det är viktigt att inte glömma bort livsstilsfaktorernas roll i kvinnlig och manlig fertilitet. En hälsosam livsstil kan ha en positiv påverkan på fertiliteten, även för äldre personer. På Nordic IVF rekommenderar vi en balanserad kost, regelbunden motion, en hälsosam kroppsvikt och att undvika tobak och överdriven alkoholkonsumtion. 

IVF kan hjälpa 

IVF kan vara till stor hjälp för kvinnor som försöker bli gravida, särskilt över 40. I Sverige finns åldersgränser för IVF-behandlingar, oftast satta till runt 43–44 år. Gränsen kan dock variera beroende på behandlingstyp och individuella klinikers policyer och bedömningskriterier.  

På Nordic IVF har vi omfattande erfarenhet av att utföra IVF behandlingar på kvinnor över 40 år. Genom att skapa en individuellt anpassad behandlingsplan, som tar hänsyn till patientens unika medicinska och personliga förutsättningar, kan vi öka chanserna till en lyckad graviditet. Här kan du läsa mer om åldersgräns för IVF