Hem » Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Att donera ägg

(mall)
Hur många ägg har en kvinna?

En kvinna har ca 400 000 ägganlag i sina äggstockar när hon föds. Av dessa leder ca 400 st till ägglossning. Antalet ägganlag, den så kallade äggreserven, är individuell och beror bland annat på ålder, sjukdomar/medicinering och genetiska faktorer. Under varje menscykel påbörjar ett stort antal ägg sin mognadsprocess och vanligtvis är det bara ett ägg som mognar helt och frigörs vid ägglossningen. Vid en hormonstimulering (som sker inför äggfrysning och inför IVF) är målet att få flera ägg att mogna samtidigt och hämta ut dem från äggstockarna innan ägglossning inträffar.

Behöver man ta några mediciner för att genomgå en äggdonation?

Ja. För att utredas som donator tar man blodprover och genomgår intervjuer och läkarundersökning som även innefattar en gynekologisk undersökning samt ultraljud. Under utredningen tar man inga läkemedel. När vi planerar för just din donation kommer läkaren däremot att ordinera sprutor med hormoner. Sprutorna tar man själv i ett område runt naveln. De är utformade så att de är användarvänliga och enkla. Det är inte smärtsamt att ta injektionerna.

Finns det någon åldersgräns för att vara äggdonator?

Ja. Vid första besöket hos oss ska man ha fyllt 23 år och inte ännu fyllt 36 år vid ägguttaget.

Får man donera ägg flera gånger?

Ja, det får man. Vanligen donerar man mellan 1-3 gånger. Varje donation ska oftast ha minst en mensperiod mellan donationstillfällena.

Hur ansöker jag?

Du är välkommen att ringa oss på 010-288 90 00 om du har frågor. Du kan också ansöka direkt genom att fylla i dina uppgifter här. 

Hur går det till steg för steg?

Om du vill bli äggdonator gör du din ansökan här, antingen online eller via pappersutskrift.

När hälsodeklarationen nått oss kontaktar vi dig för ett mer ingående samtal och bokar eventuellt ett personligt möte med blodprovstagning av hormoner och infektionsprover.

I nästa steg kommer du att träffa en läkare för en gynekologisk undersökning inklusive vaginalt ultraljud och senare även ett samtal med
psykoterapeut för att säkerställa att du är väl förankrad i ditt beslut om att bli donator. Genetiskt test kommer också att bli aktuellt.

När dessa delar är utförda och godkända är du godkänd för att bli donator av ägg hos Nordic IVF eller Stockholm IVF. Vi kommer då tillsammans med dig att lägga upp en plan för hur just din donation ska se ut.

Hur plockar man ut äggen?

När du har tagit injektioner enligt ett särskilt behandlingsschema görs ett vaginalt ultraljud för att se hur du svarat på behandlingen, om hormondosen ska justeras och för att bestämma när äggen ska tas ut. Hormonstimuleringen brukar ta ca 10 dagar. Under den tiden görs i genomsnitt två ultraljudsundersökningar.

Dagen för ägguttaget bör du vara helt ledig. Själva uttaget tar ca 20 min, men du bör räkna med att vara på kliniken i ca 2-3 timmar för lite förberedelser, information och för att du ska må bra när du lämnar kliniken. Resten av dagen förtjänar du att ta det lugnt. Du får smärtlindring via en infart i armvecket och lokalbedövning i slidan inför ägguttaget. Själva uttaget sker på ett rum som har nära anslutning till ägglaboratoriet. Personal som finns med under själva uttaget är läkare, sjuksköterska eller barnmorska och en embryolog.

Hur påverkas mina egna möjligheter om att få barn längre fram i livet?
En äggdonation påverkar inte möjligheten att bli gravid längre fram. Vid varje menscykel börjar flera ägg att mogna, men det är bara ett ägg som kan befruktas. De andra äggen som startat sin mognad kommer inte till användning i en vanlig menscykel, utan tvinar bort och tas om hand av kroppen. Vid en donation tar man tillvara på de äggen som annars hade gått förlorade.
Hur utreds mottagaren?

Mottagaren eller det mottagande paret är mycket noga utredda. Utredningen liknar den du själv går genom inklusive den psykosociala utredningen. Ofta har paret eller den ensamstående själva gått genom flera misslyckade fertilitetsbehandlingar och har en långvarig barnlängtan.

Kan man få reda på om äggen kommit till användning?

Ja. Vi kan uppge om dina ägg har använts eller inte, men ingen ytterligare information.

Kan någon annan få reda på att jag är donator?

Nej. Dina personuppgifter är skilda från den donatorskod som dina ägg kommer att bevaras under. Det är ett fåtal personer inom vår klinik som kan nå uppgifterna. Ingen annan vårdinrättning kan få denna information. Informationen om dig som donator är inte kopplad till journaler som finns på 1177.

Om jag tidigare haft någon infektion eller en cellförändring, kan jag ändå bli donator?

En infektion i underlivet ska vara behandlad och du ska inte ha några kvarvarande symtom innan donationen. Du ska också ha tagit vissa infektionsprover som visar att du inte har en pågående infektion.

Cellförändringar är inte hinder för donation, men du bör avvakta med stimulering och ägguttag cirka 3 månader efter en operation för cellförändringar (konisering).

Ska jag berätta för andra om att jag är en äggdonator?

Vi tycker det viktigt att du håller informationen om att du är donator till dina närmaste, eftersom vi är noga med att din anonymitet inte röjs. Däremot tycker vi att det är viktigt att berätta om donationen för sin familj och de barn man lever med.

Vad bör jag tänka på om jag vill bli äggdonator?

Något av det mest betydelsefulla i livet är för många att bilda familj. För dem som behöver hjälp av donerade äggceller är det därför fantastiskt att du funderar på att bli äggdonator. Donation av äggceller är en fin och osjälvisk handling som både kräver kunskap och eftertanke. För att du ska få så bra insikt som möjligt i vad det innebär att vara äggdonator kan du ta del av det som finns på vår hemsida. Läs gärna broschyren ”Att vara ägg- eller spermiedonator i Sverige”, ”Vanliga frågor” och ”Hur behandlingen går till”. Saknar du någon information får du gärna ringa oss eller ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär via vår hemsida.

Vad får jag för ersättning för donationen?

En donation av könsceller är en altruistisk och osjälvisk handling. När du donerar dina ägg får du en ersättning som ska täcka dels inkomstbortfall för besöken på kliniken, dels de resekostnader du har i samband med besöken hos oss. Du får en ersättning på 12 100 kr för varje donation.

Vad innebär genetisk testning?

För att utesluta att donatorn bär på anlag för visa specifika tillstånd tas anlagsbärartest för följande 6 ärftliga sjukdomar:

  • Cystisk Fibros
  • Fragilt X
  • Spinal muskelatrofi
  • Alfa-thalassemi
  • Beta-thalassemi,
  • Sicklecellanemi
  • Ärftlig dövhet

Anlagsbäraren har själv ingen risk att drabbas av någon av dessa sjukdomar, men har vid anlagsbärarskap en förhöjd risk att få ett barn med den sjukdom där en avvikelse har påvisats. Även andra familjemedlemmar kan i sådana fall ha en förhöjd risk att få ett sjukt barn. Den sammanlagda sannolikheten att man ska finna en förändring är liten, men varierar beroende på personens etniska bakgrund.

Kromosomanalys (karyotyp) tas också för att avslöja om det finns någon strukturell omlagring av kromosommaterialet. Ungefär var 500 person anses bära på en sådan variant. Den är utan betydelse för bäraren, men kan leda till avvikelser hos ett barn.

Vad säger den svenska lagstiftningen om integriteten vid donation?

Regelverket kring donation är omfattande och styrs bland annat av Lagen om Genetisk Integritet. Du kan läsa mer om lagen här.

Vad är AMH?

AMH står för Anti-Mülleriskt Hormon och är ett hormon som bildas i äggblåsorna (folliklarna) som innehåller de
omogna äggen. Genom att mäta AMH-värdet med ett blodprov kan man få en uppfattning om hur mycket ägg som finns i äggstockarna, dvs hur stor den sk äggreserven är. Detta är ett sätt att avgöra hur kvinnan förväntas svara på en hormonstimulering. Nivåerna av AMH är relativt konstanta under menscykeln och påverkas inte av p-piller. Provet kan därför tas närsomhelst under cykeln.

Vilka prover tas?

Det tas odlingsprov för klamydia och gonorré.

De blodprover som tas är:

  • AMH (anger hur många ägganlag som finns, dvs hur god äggreserven är)
  • HIV, Hepatit B, Hepatit C, Syfilis, HTLV I+II
  • Genetiska tester för sk karyotypering samt för anlagbärarskap av Cystisk Fibros, Fragilt X, Spinal muskelatrofi, Thalassemi, Sicklecellanemi och Ärftlig dövhet
Är jag anonym som donator?

Både ja och nej. För dem som kommer att bli föräldrar med hjälp av din donation kommer du vara helt anonym. Ett barn som har blivit till genom donation har dock i mogen ålder rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung enligt svensk lagstiftning. Nordic IVF förvarar dina uppgifter om det kan bli aktuellt att barnet vill komma i kontakt med dig.

Blödning

(mall)
Blödning under graviditet?

Missfall är en vanlig graviditetskomplikation. Ca 15-20% av alla graviditeter slutar i missfall. Mycket tidiga missfall som inträffar ungefär samtidigt som man får positivt utslag på graviditetstestet, s k biokemisk graviditet, är betydligt vanligare. Risken för missfall ökar med ökande ålder, från ca 9 % vid 20-24 års ålder till ca 50% vid 40-44 års ålder. Missfallsrisken är inte vanligare efter IVF än vid spontan graviditet. Det finns ingenting man kan göra för att förhindra ett tidigt missfall.
Om du misstänker att du har ett missfall, har frågor eller behöver hjälp får du gärna höra av dig till oss. Vid svåra smärtor eller rikliga blödningar på helger eller kvällar kan du kontakta sjukhusets akutmottagning.

Vad händer om jag får en blödning innan testdagen?

Blödning kan förekomma utan att det behöver betyda att behandlingen har misslyckats. Om blödning inträffar skall medicineringen med gulkroppshormonet, om möjligt, fortsätta fram tills dess att graviditetstestet tas.

Insemination

(mall)
Allmänna råd efter en insemination?

Du kan leva som vanligt efter inseminationen. En bra tumregel är att leva som om du redan är gravid! Du ska därför undvika tobak, alkohol och andra droger. Vissa studier tyder på att fertiliteten påverkas negativt av koffein, så drick måttligt av kaffe, Coca Cola och svart the. Du bör också undvika läkemedel som är olämpliga under graviditet. Fortsätt med dagligt tillskott av folsyra.

Finns det några biverkningar efter en insemination?

I sällsynta fall kan du behöva uppsöka en läkare efter en insemination. Om du får feber, tilltagande illaluktande flytningar, tilltagande kraftig blödning bör du kontakta en läkare.

Hur vet jag att jag har ägglossning?

För att veta när du har ägglossning gör du test med ägglossningstickor, som finns att köpa på apoteket. Vi rekommenderar att du testar en gång per dag, på morgonen. Meddela kliniken så snart du fått ett positivt test, så att vi kan planera för när just din/er insemination ska äga rum. Ibland kan det vara aktuellt att stimulera äggstockarna med en mindre mängd hormoner, samt att ta en s.k. ägglossningsspruta, detta avgörs i samråd med läkare. Ett ultraljud behöver då göras.

När tar jag graviditetstest efter insemination?

Efter inseminationen får du med ett graviditetstest hem, som du tar 18 dagar efter inseminationen. Glöm inte att meddela oss resultatet, oavsett om de är positivt eller negativt. Om du är gravid är du välkommen hit på ett graviditetsultraljud i graviditetsvecka 7.

Tankar kring att använda en spermadonator

Insemination med donerade spermier används till ensamstående kvinnor, samkönade par eller till heterosexuella par där mannen saknar spermier.

Vad händer efter inseminationen?

Det finns vissa normala reaktioner dagarna efter en insemination, som du inte behöver oroa dig för. Efter inseminationen kan det kännas som det rinner ut lite vätska från vagina. Detta är helt normalt och beror på att den gelen vi använder vid inseminationen blir lättflytande i din kroppstemperatur samt att du oftast har ökad flytning vid en ägglossning.

En mindre blödning (stänkblödning) kan uppstå efter inseminationen. Detta beror på att slemhinnan på livmoderhalsen är känslig och kan börja blöda vid införandet av katetern. Blödningen är helt ofarlig och påverkar inte dina chanser att bli gravid. Ibland kan livmodern reagera med kramper efter en insemination, som upplevs som mensliknande smärta. Detta är också ofarligt och påverkar inte dina chanser att bli gravid.

Vad är insemination?

Inseminationen sker i anslutning till ägglossning och är den enklaste formen av assisterad befruktning. Själva inseminationen kan liknas med en gynekologisk undersökning, där en tunn kateter förs upp i livmodern via slidan. Katetern är sammankopplad med en spruta som innehåller de preparerade spermierna, från antingen din partner eller från en donator. Spermierna förs direkt in i livmodern där de sedan själva finner väg och simmar upp och ut i äggledarna där de träffar på ägget. Själva inseminationen tar bara några minuter, men vi erbjuder alltid att man får ligga kvar en stund efteråt, dels för att vila men också för att känslorna ska hinna med.

En mindre blödning (stänkblödning) kan uppstå efter inseminationen. Detta beror på att slemhinnan på livmoderhalsen är känslig och kan börja blöda vid införandet av katetern. Blödningen är helt ofarlig och påverkar inte dina chanser att bli gravid. Ibland kan livmodern reagera med kramper efter en insemination, som upplevs som mensliknande smärta. Detta är också ofarligt och påverkar inte dina chanser att bli gravid.

Vilka önskemål angående donator kan ni tillgodose på Nordic IVF?

Vi försöker alltid tillgodose era önskemål om ögonfärg, hårfärg, längd och etnicitet. Om du är singel, kan det vara en bra ide att välja en donator utifrån dina egna färger. Om ni är ett par, utgår de flesta utifrån partnerns karakteristiska. Det är viktigt att veta att även om du/ni har önskemål kring donatorns utseende, finns det aldrig någon garanti att barnet får dessa färger. Gener hoppar som gener gör, oavsett hur barnet blivit till.

IVF

(mall)
Finns det några biverkningar efter en IVF-behandling?

De flesta patienter mår bra under och efter behandling, men vissa patienter kan känna av lättare biverkningar, till exempel svullen/ spänd mage, huvudvärk samt irritation i huden vid injektionsstället på magen.

Om man känner att det inte blir bättre, och/eller att man mår illa och har svårt att ta djupa andetag är det viktigt att höra av sig till oss. Det kan vara tecken på överstimulering, vilket är ovanligt men som kan kräva sjukhusvård i enstaka fall.

Efter återföring ges ibland ett tillskott av progesteron som ibland kan ge biverkningar som liknar graviditetssymptom, t ex svullnad/spänningar i brösten och illamående.

Går det att frysa ner embryon?

Ja, om det på återföringsdagen finns fler än ett embryo med hög kvalitet fryses resterande embryon ner, för att kunna användas i framtiden. Då kan kvinnan slippa genomgå hormonstimulering nästa gång.

Hur går embryoåterföring/insättning till?

Embryot dras upp i en liten slang som kallas kateter, tillsammans med en liten volym vätska. Slangen förs in genom livmoderhalsen till livmodern där embryot placeras. Proceduren är oftast helt smärtfri. Omkring dag 5-6 är embryot moget för implantation, dvs att fästa till livmoderns slemhinna.

Hur går en hormonstimulering till?

För att kunna hämta ut ett lagom antal ägg från äggstockarna behöver kvinnan genomgå en hormonstimulering genom att ta dagliga injektioner. Hormonerna får äggstockarna att producera flera mogna ägg samtidigt.
Hormonbehandlingen startas oftast i anslutning till en mens och pågår i ca 10 dagar. Kvinnans egna hormoner som styr äggstockarnas funktion blockeras samtidigt genom ett antihormon (sk antagonist) vilket förhindrar för tidig ägglossning. Man följer behandlingseffekten med ultraljud och ibland även blodprov. När äggblåsorna är lagom stora ges en spruta med ägglossningshormon som får äggen att slutmogna samtidigt inför ägguttaget.

Hur går ägguttag till?

Äggen hämtas ut ur äggblåsorna genom ultraljudsledd punktion via slidväggen. Kvinnan får lokalbedövning samt ett smärtstillande preparat. Vätskan i äggblåsorna transporteras genom en slang till ett rör som snabbt tas omhand av embryologerna i laboratoriet. Äggen letas upp i vätskan med hjälp av ett mikroskop. De överförs till odlingsskålar med odlingsmedium i och ställs i en inkubator i väntan på befruktning.

Hur odlas embryon?

De befruktade äggen (embryona) odlas i en inkubator som håller en så optimal miljö som möjligt. Odlingen varar oftast mellan 2-6 dagar.

Hur sker befruktningen?

Beroende på spermiernas förmåga utförs antingen standard-IVF eller ICSI. Standard-IVF innebär att spermier och ägg läggs tillsammans i en odlingsskål. Befruktning sker genom att spermierna simmar till äggen.

ICSI (Intracytoplasmic sperm injection), även kallat mikro-injektion, används då spermierna är få till antalet eller inte kan simma framåt av egen kraft. Metoden går ut på att en spermie injiceras i varje ägg med hjälp av mikroskop och mikromanipulationsutrustning. Denna metod används vanligtvis även vid frysta/tinade spermier.

Dagen efter att ägg och spermier förts samman kan man se hur många av äggen som lyckats bli normalt befruktade. De kallas nu för embryon.

När ska man ta graviditetstest efter ägguttag?

Ungefär 3 veckor efter ägguttaget är det dags att göra sitt graviditetstest, du får information av din klinik om exakt dag. Om man börjat blöda innan är det ändå bra att göra sitt test på testdagen för att vara säker. Det är vanligt med blödningar i tidig graviditet.

Oavsett vad testet visar vill vi gärna att du hör av dig till oss för att veta hur det gått för dig. Om testet är negativt bokas ett uppföljande samtal in med den ansvaria läkaren. Om det är positivt bokas ett tidigt graviditetsultraljud in hos läkaren i omkring vecka 7 i graviditeten.

Spermierna, när ska de lämnas in?

Om det gäller IVF med makes/sambos spermier lämnar mannen sitt spermaprov samma dag som äggen tas ut. Spermierna prepareras för att de bästa spermierna ska kunna fås fram för att optimera befruktning och utveckling.

Vid IVF med donerade spermier tinas spermierna från donatorn samma dag som ägguttaget sker och prepareras inför befruktningen.

Vad är IVF?

IVF betyder In vitro fertilisering, vilket innebär att ägg och spermier befruktas utanför kroppen i en odlingsskål och odlas i ett laboratorium. Efter några dagar förs embryot tillbaka till livmodern för att leda till en graviditet. Du kan läsa mer om IVF här.

Livsstilsfaktorer

(mall)
Hur påverkar vikten?

Övervikt kan hos kvinnor bl a påverka hormonbalansen så att ägglossningen glesas ut eller uteblir. Om man skall genomgå hormonbehandling finns det en risk att äggstockarna svarar sämre på hormonerna och att chansen att bli gravid försämras. Överviktiga kvinnor har en ökad risk för missfall, speciellt tidigt i graviditeten, och för komplikationer under graviditet respektive förlossning. Även en allt för låg vikt kan påverka möjligheten att bli gravid. För underviktiga kvinnor är det vanligare med komplikationer under en graviditet, t ex en ökad risk för att föda barn med låg födelsevikt. Läs mer här om våra samarbeten i Göteborg som kan hjälpa dig att nå en god hälsa och hur du kan öka chanserna vid behandling.

Kaffe får man väl dricka?

Vissa studier har visat en ökad risk för missfall vid högt koffeinintag, medan andra inte har kunnat påvisa någon ökad risk. Det är inte känt vad exakt som menas med högt intag. Livsmedelsverket rekommenderar att gravida inte bör dricka mer än 2-3 koppar kaffe per dag (läs mer på www.slv.se).

Kan akupunktur påverka mina chanser?

Akupunktur kan verka avslappnande och har i vissa fall visats ge en jämnare hormonbalans hos kvinnor med oregelbundna cykler, dock är det är inte säkert visat att akupunktur förbättrar chanserna vid fertilitetsbehandling.

Kan man träna som vanligt?

Träning i de flesta former är gynnsamt och uppmuntras under tiden man försöker bli gravid. Extrem fysisk träning kan störa ägglossningen och bör dock undvikas. Anabola steroider stör kroppens egen hormonproduktion och hämmar spermieproduktionen hos män. Läs mer om vårt samarbete i Göteborg med Nordic Wellness här.

Ska man äta folsyra?

Folsyra minskar risken för vissa typer av skador hos fostret, sk neuralrörsdefekter (ryggmärgsbråck). Man rekommenderar därför till kvinnor som försöker bli gravida ett tillskott av folsyra motsvarande 400 mikrogram per dag.

Är det ok att dricka alkohol?

Alkohol är fosterskadande, men hur alkohol påverkar kvinnans möjlighet att bli gravid är oklart. För män kan hög alkoholkonsumtion leda till impotens och minskad testikelvolym. Det finns inte belägg för att helt avråda från alkohol under en behandling, men självklart bör man minska sin alkoholkonsumtion när man försöker bli gravid.

Kan man röka under sin behandling?

Rökning har en negativ inverkan på möjligheten att bli gravid. Det tar längre tid för dem som röker att uppnå graviditet jämfört med dem som inte röker. Snus kan ha liknande effekt. För kvinnans del innebär rökningen bl a att antalet ägg minskar och att skadliga ämnen ansamlas i vätskan som omger ägget vid ägglossning. Det finns risk för att äggets arvsmassa skadas och äggets ytterskal påverkas så att befruktningen blir svårare för spermierna. Spermieproduktionen hos mannen störs och arvsmassan i spermierna kan skadas av ämnen från tobaksröken.

Möjligheten att bli gravid med IVF-behandling minskar om kvinnan eller mannen röker och det finns  även en ökad risk för graviditetskomplikationer, t ex tillväxthämning.

Du har allt att vinna på att sluta röka!

Stimulering med hormoner

(mall)
Hur går en hormonstimulering till?

Hormonstimulering går till på samma sätt vid både IVF och vid äggfrys. För att kunna hämta ut ett lagom antal ägg från äggstockarna måste kvinnan genomgå en hormonstimulering genom att ta dagliga injektioner. Hormonerna får äggstockarna att producera flera mogna ägg samtidigt. Ungefär 10 mogna ägg är optimalt att kunna hämta ut.

Hormonbehandlingen startas oftast i anslutning till en mens och pågår i ca 10 dagar. Kvinnans egna hormoner som styr äggstockarnas funktion blockeras samtidigt genom ett antihormon (sk antagonist) vilket förhindrar för tidig ägglossning. Man följer behandlingseffekten med ultraljud och ibland även blodprov. När äggblåsorna är lagom stora ges en spruta med ägglossningshormon som får äggen att slutmogna samtidigt. Äggen hämtas ut ur äggblåsorna genom ultraljudsledd punktion och tas snabbt omhand av embryologerna i laboratoriet.

Hur tar jag mina mediciner?

Under behandlingen tas ofta hormoner, och för att behandlingen ska ske på ett så optimalt sätt som möjligt är det viktigt att de tas på rätt sätt. Här hittar du information om dina läkemedel. 

Kan man få några andra biverkningar av hormonerna?

De flesta kvinnor mår bra, men lättare biverkningar kan förekomma. Det är vanligt att känna sig spänd och svullen i magen mot slutet av stimuleringen. Det är också vanligt med huvudvärk, irritation i huden vid injektionsstället och ibland i nässlemhinnan om man tar nässprayer.
Efter embryoåterförandet vid IVF-behandling ges tillskott av gulkroppshormon i form av vagitorier eller gel. Hormontillskottet kan ge biverkningar som liknar graviditetssymptom, exempelvis spänning i brösten, illamående och svullnadskänsla.

Påverkas humöret av hormonbehandlingen?

Hur humöret påverkas av hormonbehandlingen är individuellt. Ibland kan humörsvängningar bero på det som kallas nedreglering. Samtidigt som kvinnans äggstockar stimuleras för att flera ägg ska mogna inför en behandling måste också kroppens egna hormonsignaler dämpas (nedregleras) för att undvika förtidig ägglossning. Ibland görs nedregleringen med hjälp av nässprayer eller injektioner som tillfälligt försätter kvinnan i klimakteriet. Vanliga biverkningar är då typiska klimakteriesymtom såsom vallningar, svettningar och ibland humörsvängningar. Symptomen brukar försvinna snabbt när stimuleringen startar.

Är det vanligt med flytningar?

Det är helt normalt att man får ökade flytningar vid stimuleringen, ungefär som vid ägglossning.

Får man ha samlag under behandlingen?

Olikkönade par som genomgår en IVF-behandling bör avstå från samlag eller skydda sig med kondom under behandlingen eftersom det i sällsynta fall förekommer ägglossning då flera ägg kan befruktas. Dagarna innan och efter ägguttagningen rekommenderar vi att man helt avstår från samlag.

Äggfrys

(mall)
Har barn som blivit till efter äggfrys ökad missbildningsfrekvens?

Det finns internationell erfarenhet och uppföljning av flera tusen barn som fötts efter äggcellsnedfrysning och man har inte hittat missbildningar eller sjukdomar hos dessa barn i större utsträckning än hos andra barn. Man anser därför att metoden är säker.

Hur kan jag senare använda de nedfrysta äggen för att bli gravid?

När det är aktuellt med graviditet får du och din partner komma för ett planeringsbesök för att planera återföringen. Nya undersökningar görs, blodprover tas och din partner får lämna spermier för analys. När behandlingen startar tinas äggen och befruktas genom mikroinjektion. Några dagar senare förs ett befruktat ägg in i livmodern.

Från och med 2019-01-01 är det tillåtet för privatkliniker att utföra IVF med donerade spermier, vilket även kan vara en möjlig metod för ensamstående kvinnor, eller samkönade kvinnliga par som har frysta ägg. Metoden ger också chans till graviditet för de olikkönade par där mannen saknar egna spermier.

Hur länge kan äggen förvaras nedfrysta?

Äggcellerna kan förvaras i flytande kväve under många år utan att de påverkas. Förvaringstiden beror på vilken ålder kvinnan har vid äggfrysning och senare vid återinsättande. Vid äggfrysning rekommenderar man oftast en ålder på högst 45 år för att kvinna ska få tillbaka sina äggceller i syfte att bli gravid.

Vad är chanserna till graviditet med nedfrysta ägg?

I stor randomiserad studie vid IVI fann man att chanserna till graviditet vid IVF i ett äggdonationsprogram var lika goda om nedfrysta ägg användes jämfört med färska ägg. Chansen att bli gravid är alltså jämförbar med konventionell IVF-behandling och starkt beroende av kvinnans ålder då äggen fryses ned. Ålder på kvinnorna som donerat ägg i denna studie var ca 27 år och åldern på kvinnorna som fick de donerade äggen var ca 41 år.

Vilken åldersgrupp av kvinnor kan komma ifråga för äggfrys?

Äggfrysning kan göras från 18 års ålder till en ålder kring 38 år. En uppskattning av antalet kvarvarande äggceller göras genom mätning av hormonet AMH och ultraljudsundersökning men äggen kvalitet kan inte mätas. Vi vet att äggkvaliteten försämras med ökande ålder, vilket är den viktigaste orsaken till ätt äggfrysning inte rekommenderas efter 38 års ålder.

Ägg & Spermier

(mall)
Hur många ägg har en kvinna?

En kvinna har ca 400 000 ägganlag i sina äggstockar när hon föds. Av dessa leder ca 400 st till ägglossning. Antalet ägganlag, den så kallade äggreserven, är individuell och beror bland annat på ålder, sjukdomar/medicinering och genetiska faktorer. Under varje menscykel påbörjar ett stort antal ägg sin mognadsprocess och vanligtvis är det bara ett ägg som mognar helt och frigörs vid ägglossningen. Vid en hormonstimulering (som sker inför äggfrysning och inför IVF) är målet att få flera ägg att mogna samtidigt och hämta ut dem från äggstockarna innan ägglossning inträffar.

Hur påverkas spermiekvaliteten?

Det tar ca 3 månader för spermierna att nybildas. Hög feber kan påverka spermaprovskvaliteten liksom rökning, övervikt, vissa miljögifter, hormonella preparat och långvarig värmeexposition.

När sker den naturliga minskningen av äggcellernas mängd och kvalitet?

Kvinnan har vid tiden för puberteten ca 400 000 äggceller i äggstockarna. Det sker sen en kontinuerlig reduktion av denna äggcellsdepå så att alla äggceller har försvunnit vid tiden för klimakteriet (genomsnitt vid ca 51 års ålder). Kvinnans största chans att bli spontant gravid är i tidiga delen av den fertila perioden och minskar med åren. Chanserna till spontan graviditet är vid 20-25 års ålder över 80 % men vid 35-39 års ålder under 50 %. Chansen till graviditet i åldern över 43 år är mycket liten.

Vad händer om man inte kan lämna spermaprov på dagen för ägguttag?

Att lämna spermaprov kan kännas svårt, speciellt om det är inför ägguttaget vid en IVF-behandling. För de flesta kan det kännas bra att veta att man kan få ta fram sitt prov hemma under förutsättning att det kan lämnas till kliniken inom en timma. I enstaka fall händer det att vi fryser spermier som back-up några dagar innan ägguttaget om mannen vet med sig att det är svårt att lämna prov. Det finns också möjlighet att operativt hämta ut spermier ur bitestiklar respektive testiklar om det inte alls går att få tillgång till ejakulerade spermier. Möjligheten att frysa äggen obefruktade finns också om det på dagen för ägguttaget saknas spermier.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60