Hem » Om oss

Om oss

År 2007 slogs portarna upp till vår allra första IVF-klinik i Göteborg. Mycket har hänt sedan dess och med åren har vi blivit en stark koncern bestående av fyra kliniker i landet med en av världens största internationella IVF-aktörer i ryggen.

Idag finner man våra kliniker i både Malmö, Göteborg och Stockholm. Vi är en del av Eugin som har sitt säte i Spanien och som har IVF-kliniker över hela världen. Att få vara del av den världsledande IVF-aktören Eugin ger oss tillgång till ett stort internationellt nätverk av kollegor för både stöd och samarbete samt möjlighet till regelbundna vetenskapliga möten. Ägandeskapet ger oss även stora förutsättningar att främja både forskning och utbildning inom IVF. I juni 2018 gick klinikerna samman i en svensk koncern, med bolaget Eugin Sweden AB som moderbolag, som i sin tur ägs av Eugin. Våra kliniker har sammanlagt 20 specialister inom reproduktionsmedicin och utför tillsammans ungefär 2 000 IVF-behandlingar per år. 

Kvalitetssäkring och Certifikat

Sedan 2009 uppfyller vi ledningssystemet för Nordic IVF kvalitets- och miljökraven som styrs av ISO 14001, ISO 9001, SOSF 2011:9 (M) samt gällande lagar och föreskrifter. Vi bevakar kontinuerligt överensstämmelsen med regionens och patienternas krav i verksamheten och genomför ständiga förbättringar. Att hantera korrigerande och förebyggande åtgärder på ett systematiskt sätt är ett led i strävan mot ständiga förbättringar i hela företaget. Detta innebär att alla våra processer är dokumenterade. Våra digitala journalsystem innebär ökad effektivisering och tillåter att vi kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras. Här kan du läsa vår Miljö-och Kvalitetspolicy.

KUPP – Kvalitet Ur Patientens Perspektiv

Samtliga IVF-kliniker i Sverige genomgår regelbundet en kvalitetsenkät genom Q-IVF – Ett nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning. Genom denna enkät får patienter svara på frågor som efter datainsamlingen visar hur man ur patientperspektiv upplever IVF-klinikens tillgänglighet, information, medicinska vård, bemötande och många fler faktorer. Med cirka 1 ½ års mellanrum är vi, tillsammans med landets alla IVF-kliniker, med i KUPP För att utveckla och säkra kvalitén inom assisterad befruktning. Resultat finns sammanställt som ”Öppna jämförelser KUPP” på Q-IVF.

 Ny KUPP-undersökning pågår under 2023, med start 16 januari. Enkätundersökningen pågår i 3 månader.

HBTQ

Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla. HBTQ- och jämlikhetsarbete ökar möjligheten för all personal att känna sig trygga och som en given del av gemenskapen. För oss är det viktigt att bedriva verksamhet där alla människor känner sig inkluderade oavsett hur man identifierar sig. Genom koncernens HBTQ-diplomering arbetar vi kontinuerligt med att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö och upplevelse för vår personal och på samma sätt ett inkluderande bemötande för våra patienter.

HBTQ-bild Nordic IVF

 

Vi som arbetar inom Eugin Sweden & Nordic Egg Bank

Jörgen Malmenskog
Chief Executive Officer, Eugin Sweden
Läs mer

Jörgen Malmenskog har varit verksam i olika branscher och med varierande ledaruppdrag i över 25 år. Senast kommer Jörgen från Avonova i rollen som VD/koncernchef. Sedan 2021 är Jörgen VD för Eugin Sweden, ägare till Nordic IVF och Stockholm IVF.

Mats Brännström

Pia Saldeen
Medical & Laboratory Director, Eugin Sweden

Läs mer

Pia Saldeen är legitimerad läkare och specialist i obstetrik/gynekologi samt medicine doktor och docent vid Lunds Universitet.

Pia har lång erfarenhet av arbete inom infertilitet och IVF, på både nationella och internationella kliniker, och arbetar Medical & Laboratory Director för Eugin Sweden AB. Pia ansvarar för att driva medicinska och laboratorierelaterade kvalitets- och säkerhetsfrågor inom koncernen. Eugin Sweden är moderbolag till Nordic IVF-klinikerna (Malmö, Göteborg, Stockholm) och Stockholm IVF.

Scientific Director Mats Brännström Nordic IVF

Mats Brännström
Scientific Director, Eugin Sweden

Ragad Samir

Sara Emady
HR Manager – Marketing & Communication, Eugin Sweden

Läs mer

Sara Emady är utbildad arbetsvetare och har de arbetat brett inom HR, både strategiskt och operativt i olika branscher samt i rollen som konsultchef. Sara kommer senast från HR på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan augusti 2020 arbetar hon som HR Manager – Marketing Communication för Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF.

Språk: Svenska, engelska, persiska & italienska

Terése Arvidsson
Project Coordinator, Eugin Sweden

Läs mer

Terése Arvidsson arbetar inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen. Terése har magisterexamen i biomedicin och bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg, samt vidareutbildning inom webbdesign och sociala medier.

Språk: Svenska och engelska

Mats Brännström

Sofia Goncalves
Administrator, Eugin Sweden

Läs mer

Sofia Goncalves arbetar som administratör, inom vår koncern med kliniker inom Nordic IVF och Stockholm IVF. Sofia har tidigare arbetat i en bred roll inom administration, både som konsult och anställd inom privat sektor. Senast kommer hon från Setterwalls Advokatbyrå, där hon assisterat olika funktioner inom administration.

Mats Brännström

Malin Wernås
Chef, Nordic Egg Bank

Läs mer

Malin Wernås är legitimerad barnmorska och har tidigare arbetat inom Nordic IVF-klinikerna som operativ chef. Malin arbetar med vår donationsverksamhet och rekryteringen av äggdonatorer genom Nordic Egg Bank.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”