Hem » En IVF-behandling

En IVF-behandling

Så här går en IVF-behandling till

Steg 1 – Utredning

Innan en IVF-behandling kan startas behöver ni genomgå en fertilitetsutredning för att se om det finns några orsaker till infertiliteten. Oavsett om ni gjort utredningen hos oss eller på en annan klinik är ni välkomna till oss för behandling. Det är viktigt att vi får ta del av hela det resultat som framkommit, och vi vill därför att ni tar med er kopior på era journaler när ni kommer till oss. På första besöket hos oss får ni träffa en läkare som noga går igenom er historik samt planerar upplägget för er behandling. Efter planeringen får ni träffa en sjuksköterska eller barnmorska som visar hur de olika läkemedlen fungerar.

Steg 2 – Hormonstimulering

Vid en IVF-behandling stimuleras kvinnan med hormoninjektioner (FSH-hormon) vilket får flera ägg att mogna samtidigt. För att undvika för tidig ägglossning måste kvinnans egen hormonproduktion dessutom dämpas genom ytterligare ett hormonpreparat.

Det finns två olika typer av stimuleringsprotokoll, ett långt och ett kort. Vid den långa stimuleringen tas en nässpray med dämpande hormoner under ett par veckor innan FSH-injektionerna startar. Detta kallas Agonist-protokollet. Den korta varianten av stimulering består av FSH-injektionerna och sedan ytterligare hormoninjektioner (dämpande) under ca 5 dagar, vilket kallas Antagonist-protokollet.

I de flesta fall kan metoderna anses vara likvärdiga, men ibland kan det finnas skäl att välja den ena framför den andra. Vilken behandlingsmetod som är lämplig för just er bedöms av er ansvariga läkare.

Steg 3 – Ägguttag

Hormonstimuleringen pågår under ca 10-14 dagar och under denna tid följer man aktiviteten i äggstockarna med ultraljud och eventuell blodprovstagning. När äggen är mogna tas de ut från äggstockarna genom att äggblåsorna töms genom en tunn nål genom slidväggen under ultraljudsledning. Kvinnan får smärtlindring under proceduren. Embryologerna som arbetar i labbet tar hand om vätskan från äggblåsorna och letar upp äggen med hjälp av mikroskop.

Ingreppet tar ca 15 minuter och när det är färdigt får ni får fika på ert patientrum. Efter någon timma kan ni lämna kliniken. Partnern är självfallet välkommen att vara med vid ägguttaget. Samma morgon som ägguttaget sker får mannen också lämna ett spermaprov, där de bästa spermierna tas tillvara genom sk gradientcentrifugering. Om IVF-behandlingen utförs med donerade spermier tinas dessa samma dag som ägguttaget sker och förbereds för befruktning.

Steg 4 – Befruktning

Ägg och spermier läggs tillsammans i en skål med näringslösning i värmeskåp över natten och spermierna simmar till äggen för att befrukta dessa. I vissa fall, då spermien inte kan befrukta ägget av egen kraft, injiceras en spermie direkt in i varje ägg genom mikroinjektion (ICSI). Vanligtvis blir 50-70 % av äggen befruktade; dels beroende på äggens kvalitet och mognad, men även beroende på spermiernas kvalitet.

Dagen efter kontrolleras vilka ägg som blivit befruktade; dessa har då två förstadier till en kärna, en från spermien och en från ägget. Senare under dagen smälter dessa samman till en gemensam kärna och det befruktade ägget kan börja dela sig. Första dagen till två celler, andra dagen till fyra och så vidare och kallas nu embryo.

Här kan ni se vår film om embryots utveckling.

Steg 5 – Embryoåterföring

Andra dagen efter ägguttaget – då embryot består av 4-6 celler – görs en bedömning av embryona och det bästa embryot väljs ut för att återföras till livmodern. Om det finns många befruktade ägg kan det vara en fördel att odla embryon till dag 5 för återföring, då de har utvecklats till blastocyster. Genom blastocystodling får embryologerna mer information om embryots kvalitet och kan välja ut det embryo som bedöms ha bäst chans att utvecklas till en graviditet. Anledningen till att man inte alltid odlar embryon i 5 dygn är att livmodern är den absolut bästa miljön. Det blir därför alltid en avvägning mellan att kunna välja ut embryot med högst kvalitet och att ge den bästa tillväxtmiljön.

Återföringen görs med hjälp av en tunn kateter som förs in i livmodern via livmoderhalskanalen. Proceduren utförs som en vanlig gynekologisk undersökning, tar ca 5-10 minuter och är inte smärtsam.

Om det på återföringsdagen finns flera embryon av hög kvalitet kan de frysas ner och senare tinas upp för eventuell återföring i framtiden. Det är endast i undantagsfall vi återför två embryon, för att undvika tvillinggraviditet. För att understödja livmoderslemhinnans förmåga att ta emot embryot ges hormonet progesteron under ca tre veckor i form av slidpiller eller gel.

Steg 6 – Väntan

Man kan leva som vanligt veckorna efter återförandet. Om graviditetstestet, som tas omkring 3 veckor efter ägguttaget, visar positivt görs en ultraljudsundersökning ca 5 veckor efter återförandet av embryot, för att se att det har fäst in som det ska i livmodern.

Om graviditetstestet visar negativt bokas ett återbesök till läkaren för att diskutera hur man vill gå vidare. Det är vanligtvis svårt att ange orsaken till att det inte blev någon graviditet. Chanserna bedöms individuellt efter varje försök och i vissa fall görs smärre justeringar, t ex av hormondosen. Chansen att bli gravid är lika stor för varje behandlingscykel och inom ramen för tre behandlingar har ca 70% av paren eller kvinnan som behandlats fått barn.

Att tänka på under behandlingen

Du kan leva som vanligt efter embryoåterförandet. Vissa kvinnor väljer att ta det lite lugnare, men det finns inga belägg för att ansträngning eller tunga lyft minskar möjligheten att bli gravid. Ingen sjukskrivning behövs efteråt. Man får gärna träna om man vill, men vi brukar avråda från extrem fysisk ansträngning, t ex långdistanslopp.

Tobak, alkohol och andra droger skall man naturligtvis helt avstå från efter embryoåterförandet. Man bör också undvika sådana läkemedel som är olämpliga under graviditet.

Blödning i graviditet

Missfall är en vanlig graviditetskomplikation. Ca 15-20% av alla graviditeter leder till missfall. Mycket tidiga missfall som inträffar ungefär samtidigt som man får positivt utslag på graviditetstestet, s k biokemisk graviditet, är betydligt vanligare. Risken för missfall ökar med ökande ålder, från ca 9 % vid 20-24 års ålder till ca 50% vid 40-44 års ålder. Missfallsrisken är inte vanligare efter IVF än vid spontan graviditet. Det finns ingenting man kan göra för att förhindra ett tidigt missfall.

Om du misstänker att du har ett missfall, har frågor eller behöver hjälp får du gärna höra av dig till oss. Vid svåra smärtor eller rikliga blödningar på helger eller kvällar kan du kontakta sjukhusets akutmottagning.

Överstimulering

Den allvarligaste komplikationen vid provrörsbehandling är överstimulering. Det beror på att äggstockarna svarar mycket kraftigt på hormonstimuleringen och kan därför bara uppkomma vid en ”färsk” IVF-behandling (dvs inte vid frysåterföring).

Tillståndet innebär kraftigt förstorade äggstockar och svullnad i magen pga vätskeansamling i buken, smärtor, illamående och ibland svårighet att ta djupa andetag. Symptomen uppträder inte förrän mot slutet av behandlingen eller oftast efter embryoåterförande och kan i allvarliga fall leda till behov av sjukhusvård. Svårighet att andas, svåra smärtor, uttalade kräkningar eller påverkat allmäntillstånd är allvarliga symptom som kan kräva akut sjukhusvård. För att undvika sådana allvarliga tillstånd händer det att man väljer att frysa alla embryon eftersom tillfrisknandet påskyndas om kvinnan inte blir gravid. Prognosen att bli gravid på ett senare frysåterförande är i dessa fall god.

Om du har symptom på överstimulering skall du höra av dig till oss för en bedömning.

Under Fakta & råd hittar du fler frågor och svar!

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60