En IVF-behandling 2018-01-11T11:29:34+00:00

IVF behandling

Så här går en IVF-behandling till

Här kan ni även se vår film om IVF eller en filmen där ett patientpar berättar om sin behandling. Filmerna är producerade av Elin Bryngelsson Lidestedt och är inspelade på Nordic IVF Göteborg.

Steg 1 – Utredning

Utredning

Innan en IVF-behandling kan startas behöver ni genomgå en fertilitetsutredning för att se om det finns några orsaker till infertiliteten. Oavsett om ni gjort utredningen hos oss eller på en annan klinik är ni välkomna till oss för behandling. Det är viktigt att vi får ta del av hela det resultat som framkommit, och vi vill därför att ni tar med er kopior på era journaler när ni kommer till oss. På första besöket hos oss får ni träffa en läkare som noga går igenom er historik samt planerar upplägget för er behandling. Efter planeringen får ni träffa en sjuksköterska eller barnmorska som visar hur de olika läkemedlen fungerar.

Steg 2 – Hormonstimulering

Hormonstimulering

Vid en IVF-behandling stimuleras kvinnan med hormoninjektioner (FSH-hormon) vilket får flera ägg att mogna samtidigt. För att undvika för tidig ägglossning måste kvinnans egen hormonproduktion dessutom dämpas genom ytterligare ett hormonpreparat.

Det finns två olika typer av stimuleringsprotokoll, ett långt och ett kort. Vid den långa stimuleringen tas en nässpray med dämpande hormoner under ett par veckor innan FSH-injektionerna startar. Detta kallas Agonist-protokollet. Den korta varianten av stimulering består av FSH-injektionerna och sedan ytterligare hormoninjektioner (dämpande) under ca 5 dagar, vilket kallas Antagonist-protokollet.

I de flesta fall kan metoderna anses vara likvärdiga, men ibland kan det finnas skäl att välja den ena framför den andra. Vilken behandlingsmetod som är lämplig för just er bedöms av er ansvariga läkare.

 

hormonstim OF-IVF

Steg 3 – Ägguttag

Ägguttag

Hormonstimuleringen pågår under ca 10-14 dagar och under denna tid följer man aktiviteten i äggstockarna med ultraljud och ev blodprover vid 2-3 tillfällen. När äggen är mogna tas de ut från äggstockarna genom att äggblåsorna töms genom en tunn nål genom slidväggen under ultraljudsledning. Kvinnan får lokalbedövning och ett snabbverkande smärtstillande preparat för att minska obehag. Embryologerna som arbetar i labbet tar hand om vätskan från äggblåsorna och letar upp äggen med hjälp av mikroskop.

Ingreppet tar ca 15 minuter och när det är färdigt får ni får fika på ert patientrum. Efter någon timma kan ni lämna kliniken. Mannen är självfallet välkommen att vara med vid ägguttaget. Samma morgon som ägguttaget sker får mannen också lämna ett spermaprov, där de bästa spermierna tas tillvara genom sk gradientcentrifugering.

 

Steg 4 – Befruktning

Befruktning med IVFBefruktning med mikroinjektion (ICSI)

Till vart och ett av de ägg som hämtats ut, tillsätts ca 50 000 spermier. Ägg och spermier ligger i en skål med näringslösning i värmeskåp över natten och spermierna simmar till äggen. I vissa fall, då spermien inte kan befrukta ägget av egen kraft, injiceras en spermie direkt in i varje ägg genom mikroinjektion (ICSI). Vanligtvis blir 50-70 % av äggen befruktade; dels beroende på äggens kvalitet och mognad, men även beroende på spermiernas kvalitet.

Dagen efter kontrolleras vilka ägg som blivit befruktade; dessa har då två förstadier till en kärna, en från spermien och en från ägget. Senare under dagen smälter dessa samman till en gemensam kärna och det befruktade ägget kan börja dela sig. Första dagen till två celler, andra dagen till fyra och så vidare och kallas nu embryo.

Här kan ni se vår film om embryots utveckling.

 

Steg 5 – Embryoåterföring

Fyracellsembryo

Andra dagen efter ägguttaget – då embryot består av 4-6 celler – görs en bedömning av embryona och det bästa embryot väljs ut för att återföras till livmodern. Om det finns många befruktade ägg kan det vara en fördel att odla embryon till dag 5 för återföring, då de har utvecklats till s k blastocyster. Genom blastocystodling kan embryologerna se vilka embryon som har bäst chans att utvecklas till en graviditet. Anledningen till att man inte alltid odlar embryon i fem dygn är att livmodern är den absolut bästa miljön. Det blir därför alltid en avvägning mellan att få fram det bästa embryot och att ge den bästa tillväxtmiljön.

Återföringen görs med hjälp av en tunn kateter som förs in i livmodern via livmoderhalskanalen. Proceduren utförs som en vanlig gynekologisk undersökning, tar ca 5-10 minuter och är inte smärtsam.

Om det på återföringsdagen finns flera embryon av hög kvalitet kan de frysas ner och senare tinas upp för eventuell återföring i framtiden. Det är endast i undantagsfall vi återför två embryon, för att undvika tvillinggraviditet. För att understödja livmoderslemhinnans förmåga att ta emot embryot ges hormonet Progesteron under ca tre veckor i form av slidpiller eller gel.

 

Steg 6 – Väntan

Graviditetstest

Man kan leva som vanligt veckorna efter återförandet, men man bör om möjligt avstå från läkemedel. Om graviditetstestet, som tas 18 dagar efter ägguttaget, visar positivt görs en ultraljudsundersökning ca 5 veckor efter återförandet av embryot, för att se att det har etablerat sig som det ska i livmodern. Om graviditet uteblir bokas ett återbesök till läkaren för att diskutera hur man vill gå vidare. Det är vanligtvis svårt att ange orsaken till att det inte blev någon graviditet. Chanserna bedöms individuellt efter varje försök och i vissa fall görs smärre justeringar, t ex av hormondosen. Chansen att bli gravid är lika stor för varje behandlingscykel och inom ramen för tre behandlingar har ca 70% av paren som behandlats fått barn.

 

Illustrationer T.Arvidsson