Hem » Frysning av ägg

Frysning av ägg

Bevarande av obefruktade könsceller via nedfrysning kan vara aktuellt av flera skäl. Exempel kan vara att personen genomgår medicinsk behandling som riskerar att skada funktionen i äggstockar eller testiklar.

Äggfrys

Kvinnor som drabbats av exempelvis cancer och kvinnor som befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig har en chans till bevarad fertilitet. Nordic IVF var år 2011 först i Norden med att erbjuda frysning av obefruktade ägg för senare användning, så kallad  äggfrys eller oocytfrys.

Bevarande av obefruktade äggceller via nedfrysning kan vara aktuellt av flera skäl exempelvis medicinsk behandling som riskerar att skada äggstocksfunktionen eller om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig.  Att senare försöka bli gravid med frysta äggceller kräver provrörsbefruktning (IVF) och kan ses som ett alternativ till donerade ägg. Studier visar att möjligheten till graviditet är lika stor som vid traditionell provrörsbefruktning med färska äggceller.

Broschyr

För dig som vill veta mer om äggfrysning finns en informationsbroschyr som kan laddas ner som PDF-fil – Broschyr om äggfrys. Om du önskar få broschyren hemskickad är du välkommen att kontakta oss.

Tekniken

Vitrifikationstekniken har utvecklats i Japan och den nya frystekniken innebär att äggcellerna fryses mycket snabbt i minimal volym fryslösning, så kallad vitrifikation. Äggen förvaras sedan i speciella behållare (-196 °C ). Äggfrysning innebär att äggkvaliteten kan bevaras i flera år, tills dess kvinnan vill använda dem för framtida graviditet.

Utredning inför äggfrysning

Vid första besöket görs en utredning då du träffar en utredande läkare för grundläggande information. Syftet med utredningen är att göra en bedömning av dina möjligheter till behandling och frysbevaring av obefruktade ägg. I utredningen ingår undersökningar som gynekologisk ultraljudsundersökning och blodprovstagning för äggreserv (AMH). Vid bokning av läkarbesök skickas en hälsodeklaration hem till dig. Det är viktigt att du fyller i och tar med hälsodeklarationen till första besöket då du och läkaren tillsammans går igenom den.

Alla kvinnor genomgår infektionsutredning med gulsot och HIV, som gäller i max ett år. Om prover behöver förnyas vid behandlingsstart tillkommer en extra kostnad. Vi tar även ett särskilt blodprov (AMH) för att kunna mäta dina kvarvarande ägganlag.

Efter ultraljud och blodprover träffar du utredande läkare för information och summering. Denna information kan även ges på telefon. Vi går då genom resultat och förutsättningar för eventuell behandling.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen går till på samma sätt som hormonstimulering inför vanlig IVF (se avsnittet ”så går det till”). För att kunna frysa ett lagom antal ägg måste kvinnan genomgå en hormonstimulering (tas som dagliga injektioner) som får äggstockarna att mogna ut flera ägg samtidigt. Ca 10 äggblåsor per stimulering är ett lagom antal. En sådan hormonbehandling startas oftast i anslutning till en mens och pågår i ca 10 dagar. Den naturliga hormoninsöndringen som styr äggstockarnas funktion blockeras samtidigt genom ett antihormon (sk antagonist) vilket förhindrar för tidig ägglossning. Man följer behandlingseffekten med ultraljud och ibland även blodprov. När äggblåsorna är lagom stora ges en spruta med ägglossningshormon får äggcellerna att slutmogna samtidigt. Äggcellerna uthämtas ur äggblåsorna genom ultraljudsledd punktion och tas snabbt omhand av laboratoriepersonal för preparation och nedfrysning.

Möjligheten att bli gravid

En stor forskningsstudie från IVI, Valencia visar att frysbevarade äggceller som befruktas senare efter upptining har lika goda chanser att ge upphov till graviditet som färska äggceller. Detta innebär att kvinnor som behöver/vill skjuta upp sitt barnafödande kan erbjudas att frysbevara äggceller i relativt ung ålder för att senare ha möjlighet att sätta tillbaks befruktade ”unga” äggceller i högre ålder. Det är viktigt att poängtera att äggfrysning innebär att det är äggceller som bevaras och att förutsättningarna till graviditet för individen kan förändras genom ålder och andra tillstånd. Man kan aldrig garantera att äggfrysning leder till graviditet men möjligheten till graviditet bevaras.

Man vet att de äggceller som tas ut i hög ålder har lägre kvalitet, vilket innebär lägre graviditetschans, ökad förekomst av missfall och kromosomskador hos foster.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”