Under IVF-behandlingen genomgår din kropp flera förändringar. Många gånger kan det bero på den hormonbehandling du genomgår. En vanlig fråga vi stöter på är om det är normalt att uppleva ökade flytningar under behandlingsprocessen. Nedan ger vi dig svaret på denna fråga, samt förklarar mer i detalj varför flytningar kan uppstå.  

Hormonbehandling – vad är det? 

Hormonbehandling vid IVF är en process där man använder mediciner för att stimulera äggstockarna att producera flera ägg. Behandlingen syftar till att öka chanserna för befruktning genom att reglera eller förbättra kvinnans naturliga hormoncykler. Det är en viktig del av IVF-processen för att förbereda både ägglossning och implantering. Här kan du läsa mer om hur en hormonbehandling går till.  

Hormonella förändringar kan ge flytningar 

De hormoner som används i IVF-behandlingar påverkar din kropp på olika sätt. Förutom att hormonbehandlingen stimulerar äggstockarna att producera fler ägg, ökar den även produktionen av livmoderhalssekretet för att skapa en gynnsam miljö för spermier och underlätta befruktning. Dessa hormoner efterliknar kroppens normala ägglossningscykel, där ökade flytningar är ett vanligt tecken på att ägglossning närmar sig. Dessa flytningar liknar alltså de vid naturlig ägglossning och är en naturlig reaktion och ett tecken på att din kropp anpassar sig till behandlingen.  

Flytningarnas utseende 

Flytningar som uppstår under en IVF-behandling kan variera i utseende. Flytningarna är vanligtvis klara och lite sega eller trådiga, liknande konsistensen av rå äggvita. Färgen kan vara från genomskinlig till en mjölkaktig vit nyans. Det är viktigt att notera att varje kvinna är unik, och därför kan upplevelsen och utseendet på flytningarna variera individuellt.  

Hur länge varar flytningarna? 

Längden på flytningar som uppstår i samband med en hormonbehandling kan variera. Vanligtvis kan dessa flytningar pågå under hela stimuleringsfasen, som varar i ungefär 10–14 dagar. Efter ägguttaget brukar flytningarna vanligtvis minska. Det är dock individuellt och vissa kvinnor kan uppleva flytningar under en längre eller kortare period. 

När ska man vara uppmärksam? – Viktiga tecken att hålla koll på  

Även om ökade flytningar är normala, är det viktigt att vara vaksam på andra förändringar. Om du upplever illaluktande flytningar, färgförändringar, klåda, eller andra ovanliga symptom, kan det vara tecken på en infektion eller annat medicinskt tillstånd. Då rekommenderar vi att du kontaktar din klinik för rådgivning och eventuell behandling. 

Andra symptom som liknar de vid ägglossning 

Utöver flytningar, kan en hormonbehandling under IVF framkalla andra symptom som liknar de vid naturlig ägglossning. Dessa inkluderar mild buksmärta, som en tyngdkänsla i nedre delen av buken eller obehag, ökad kroppstemperatur, samt svullnad och ömma bröst. Vissa kvinnor kan också uppleva humörsvängningar eller lätt huvudvärk. Dessa symptom är kroppens naturliga reaktion på de ökade hormonnivåerna och är vanligtvis relativt milda. 

Blodblandade flytningar 

Blodblandade flytningar, eller “spottings”, kan ibland förekomma under en IVF-behandling. Denna lätta blödning kan bero på de hormonförändringar som sker i kroppen under behandlingsprocessen. Det är inte ovanligt att uppleva en liten mängd blod i flytningarna, speciellt efter ett ägguttag eller embryoåterföring. Om blödningen är kraftig eller åtföljs av andra symtom som exempelvis kraftig smärta, bör du kontakta din vårdgivare för att utesluta eventuella komplikationer. Det är alltid viktigt att uppmärksamma förändringar i kroppen och att hålla en öppen dialog med ditt IVF-team. Vi på Nordic IVF stöttar dig igenom hela IVF-processen.