Fakta & råd Nordic IVF
Hem » Fakta & råd » Hur går IVF till?
Senast uppdaterad: 6 jun, 2022

Hur går IVF till?

IVF är en behandling som är vanlig vid ofrivillig barnlöshet. Det kan vara exempelvis ett olikkönat par genomgår denna typ av behandling, och det kan också vara aktuellt för samkönade kvinnliga par, samt ensamstående kvinnor. I de senare två fallen utförs IVF med donerade spermier. Donerade spermier kan också användas vid IVF då mannen i paret saknar egna spermier.

Något som är bra att vara beredd på inför start av IVF-behandling är att det kan ta tid. Ibland krävs flera försök innan det resulterar i en graviditet och ett fött barn, så det är bra att se varje försök som en del i en behandlingsserie.

Ägguttag

Innan behandling behöver en fertilitetsutredning göras på paret eller kvinnan. Denna ligger till grund för planeringen av kommande behandling.

Efter det planeringsbesök som alla behandlingar startar med påbörjas hormonbehandlingen. Den leder till att kroppen utvecklar fler äggblåsor med äggceller i äggstockarna än vad som är normalt under en vanlig menscykel. Denna produktion styrs av ett kroppsliknande hormon som dagligen injiceras i högre dos än normalt, samtidigt som kroppens egen hormonproduktion hämmas med läkemedel. Efter att allt detta är genomfört under ungefär två veckor får kvinnan en sista spruta som gör att äggcellerna i de stora äggblåsorna mognar och blir redo att tas ut.

Ägguttaget sker genom att kvinnan lokalbedövas i vaginans övre del och samtidigt får intravenös smärtlindring. Läkaren använder en tunn nål som sitter på ultraljudsstaven. Nålen förs genom det bedövade området av slidväggen och in i äggstocken. Äggblåsorna punkteras och vätskan, innehållande äggen, förs genom nålen och en slang till provrör. Hela ingreppet tar ungefär 15 minuter och de flesta upplever det som tämligen enkelt.

Vätskan från äggblåsorna tas om hand av embryologen på laboratoriet som hittar äggen i vätskan med hjälp av mikroskop. Dessa ägg läggs sedan i en odlingsskål med näringslösning och förvaras i ett odlingsskåp.

Det är inte ovanligt att kvinnan kan känna sig svullen och lite öm i buken dagarna efter ingreppet. En liten vaginal blödning kan även uppkomma under dagarna efter ägguttaget.

Befruktning med spermier

Samma morgon som ägguttaget sker lämnar mannen ett spermaprov. Provet kan tas fram hemma och transporteras till enheten inom en timma eller så tas det fram direkt på kliniken i ett speciellt spermaprovtagningsrum. Spermaprovet tas om hand av embryologen på spermalaboratoriet, för undersökning av spermiernas antal och rörlighet. Normalt finns det flera miljoner rörliga spermier i ett prov.

För samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor används spermier från en donator. Dessa spermier förbereds för befruktning samma dag som ägguttaget.

Är spermiernas rörlighet och antal normala så läggs de tillsammans med äggen i en odlingsskål för att befruktning skall ske på normalt sätt. Normal befruktning innebär att en spermie av egen kraft tränger igenom äggcellens yttersta skal och in i äggcellen för att befrukta ägget. Är spermierna av lägre kvalitet (litet antal eller nedsatt rörlighet) kan man välja att göra så kallad mikroinjektion (ICSI), då en spermie injiceras in i varje äggcell.

Dagen efter ägguttag och befruktning undersöker embryologen alla äggceller i mikroskop för att se om befruktning har skett. Efter ytterligare en dag ser man om det befruktade ägget har delat sig. Ett embryo förs normalt in i livmodern dag 2, dag 3 eller dag 5 efter ägguttaget.  Övriga embryon som har delat sig i normal takt och som är av god kvalitet vid granskning i mikroskop, kan frysas ner för eventuell framtida behandling.

Gravid?

Ungefär tre veckor efter ägguttaget tas ett graviditetstest, och det visar om behandlingen lyckats eller inte. Om det inte blivit en graviditet kommer ofta mensblödningen redan innan testdagen. Men det är ändå viktigt att ta sitt graviditetstest på testdagen för att vara säker. Blödningar kan ibland uppstå trots att det finns en graviditet.

När testet är taget meddelas resultatet till kliniken och samtal eller besök planeras in till ansvarig läkare. Vid positivt test bokas ett ultraljud in i sjunde eller åttonde graviditetsveckan.

Varmt välkommen att kontakta våra kliniker!

Skribent & granskare

Sara Emady
press@eugin.se
Sara Emady är utbildad arbetsvetare och har arbetat brett inom HR både strategiskt och operativt i olika branscher samt i rollen som konsultchef. Hon kommer senast från HR på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan 2020 arbetar hon som HR Manager för Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60