Hem » Fakta & råd » Blödning » Upprepade missfall 
Senast uppdaterad: 2 feb, 2024

Upprepade missfall 

Att drabbas av upprepade missfall är oftast en djupt personlig och smärtsam upplevelse. På Nordic IVF förstår vi den känslomässiga berg-och-dalbana som detta innebär. Orsakerna till upprepade missfall är många och vår dedikerade personal, med lång erfarenhet inom fertilitetsområdet, finns här för att stötta och guida dig genom varje steg mot föräldraskap. 

Att drabbas av upprepade missfall är oftast en djupt personlig och smärtsam upplevelse. På Nordic IVF förstår vi den känslomässiga berg-och-dalbana som detta innebär. Orsakerna till upprepade missfall är många och vår dedikerade personal, med lång erfarenhet inom fertilitetsområdet, finns här för att stötta och guida dig genom varje steg mot föräldraskap. 

Vad är ett missfall? 

Ett missfall innebär förlusten av en graviditet under de första 20 veckorna. Även om det kan vara tufft att gå igenom ett missfall, är det viktigt att vara medveten om att det är vanligt förekommande och att det oftast beror på kromosomavvikelser i fostret. Ett missfall påverkar vanligtvis inte chansen för en framtida graviditet, utan de flesta kvinnor kan bli gravida igen och uppleva en lyckad graviditet.  

Orsaker till upprepade missfall 

Upprepade missfall, definierade som två eller flera missfall i rad, och skiljer sig på så vis från ett vanligt missfall. Upprepade missfall kan bero på en rad olika faktorer, bland annat:  

  • Livsstilsfaktorer 
  • Ålder 
  • Hormonella obalanser 
  • Immunologiska faktorer 
  • Infektioner 
  • Problem med livmoderns struktur 

Skillnader mellan upprepade tidiga respektive upprepade sena missfall 

Upprepade tidiga missfall, som sker före vecka 12, kan vara kopplade till genetiska faktorer som kromosomala avvikelser hos föräldrarna, hormonella obalanser eller livsstilsfaktorer som extrem stress. Återkommande sena missfall, efter vecka 12, kan däremot indikera underliggande medicinska tillstånd såsom cervikal svaghet eller immunologiska problem. Emotionellt och psykologiskt kan upprepade missfall vara mycket påfrestande, med djup inverkan på de drabbades välbefinnande. 

Emotionell och psykologisk påfrestning 

Emotionellt och psykologiskt kan upprepade missfall vara påfrestande, med djup inverkan på de drabbades känslomässiga välbefinnande. Dessa erfarenheter kan leda till en rad känslor som sorg, skuld och frustration. Många upplever också ångest och rädsla inför framtida graviditeter. Det är viktigt att erkänna dessa känslor och söka stöd, antingen genom professionell terapi eller stödgrupper. Vi på Nordic IVF erbjuder samtalsstöd för att hantera dessa känslor, vilket har visat sig vara en viktig del av läkningsprocessen för många med upprepade missfall.  

Sök hjälp vid upprepade missfall 

Missfall är som sagt vanligt och behöver inte betyda att det är något fel på dig eller din partner, men om du upplever upprepade missfall är det viktigt att söka medicinsk hjälp. Specialister inom fertilitetsområdet kan genomföra noggranna utredningar för att identifiera eventuella orsaker. På Nordic IVF genomför vi grundliga fertilitetsutredningar för att identifiera potentiella orsaker till upprepade missfall och utformar en skräddarsydd behandlingsplan. Att få rätt stöd och vägledning är avgörande för att öka chanserna till en framgångsrik graviditet och att bearbeta den emotionella påfrestningen. 

Behandlingar vid upprepade missfall  

Behandlingsalternativen vid upprepade missfall varierar beroende på orsak. Genetiska utredningar kan ge insikt om kromosomala problem, medan hormonella behandlingar kan korrigera obalanser i kroppen. Kirurgi kan åtgärda strukturella problem i livmodern och för immunologiska tillstånd finns specialanpassade behandlingar.  

Om du har upplevt upprepade missfall är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av våra fertilitetskliniker på Nordic IVF. Vi finns här för att stötta och hjälpa dig.  

Skribent & granskare

Sara Emady
press@eugin.se
Sara Emady är utbildad arbetsvetare och har arbetat brett inom HR både strategiskt och operativt i olika branscher samt i rollen som konsultchef. Hon kommer senast från HR på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan 2020 arbetar hon som HR Manager för Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60