God spermiekvalitet är viktig för att uppnå en framgångsrik befruktning. Spermier spelar en central roll i befruktningsprocessen och deras hälsa är avgörande för en lyckad befruktning och graviditet. Hos oss på Nordiv IVF kan du frysa spermier för framtiden. Denna teknik säkerställer långsiktig fertilitet och ger möjligheter för framtida familjeplanering.  

Spara spermier för framtiden 

Att spara spermier för framtiden är ett proaktivt steg som ger dig en extra möjlighet och frihet att välja tidpunkt för att starta familj, oberoende av framtida hälsotillstånd eller livsförändringar. Denna teknik kan vara särskilt värdefull i en tid där karriär och andra livsmål ofta prioriteras. Att frysa spermier innebär att du på ett tryggt sätt kan planera för framtiden, med vetskapen att din fertilitetspotential är säkrad. 

Orsaker till frysning av spermier 

Frysning av spermier kan vara särskilt fördelaktigt i flera situationer. Nedan går vi igenom de vanligaste orsakerna till varför män väljer att frysa sina spermier.  

Sjukdom eller medicinsk behandling 

För män som står inför medicinska behandlingar som kan påverka fertiliteten, som exempelvis kemoterapi, erbjuder spermiefrysning en extra möjlighet till föräldraskap efter behandlingen. Det är en viktig försiktighetsåtgärd som skapar hopp och framtida möjligheter. Det ger också en känsla av kontroll över den egna fertilitet och möjliggör familjeplanering även under osäkra omständigheter. Denna process bevarar möjligheten att bli biologisk förälder trots de utmaningar som medicinska behandlingar kan medföra. 

Ålder 

Med åldern sjunker spermiers kvalitet. Genom att frysa spermier vid en yngre ålder kan man ’pausa’ deras biologiska åldrande och bevara dem för framtida användning. Denna teknik är ett effektivt sätt att skydda din fertilitet mot åldrandets effekter och på så vis öka chanserna för en framgångsrik befruktning i framtiden. Dessutom minskar oron för åldersrelaterad fertilitetsminskning. 

Nedsatt spermaprov 

De med nedsatt spermaprov kan frysa spermier inför en IVF-behandling. För män med nedsatt spermakvalitet eller lågt spermieantal kan detta vara en värdefull del av IVF-processen, då det ger möjlighet att använda de bästa spermierna. Spermiefrysning möjliggör även flera behandlingsförsök utan behov av ny provtagning, vilket kan vara avgörande för par med fertilitetsutmaningar. Det ökar chanserna för en lyckad befruktning och ger hopp till de som kämpar med att bli föräldrar. 

Back-up inför ägguttag 

Om man känner oro ifall man inte kommer lyckas att lämna ett spermaprov på dagen vid äggutaget i samband med IVF så kan spermier frysas som back-up innan. Att frysa spermier som en back-up inför ägguttag kan ge extra trygghet i IVF-processen.  

Hur går frysningsprocessen till? 

Processen att frysa spermier, även känd som spermiekryopreservering, börjar med en spermieprovtagning. Provet analyseras först för att bedöma kvalitet och antal. Efter analysen blandas spermierna med ett skyddande ämne som förhindrar skador under frysningen. Därefter fryses spermierna långsamt ner till mycket låga temperaturer och förvaras i flytande kväve. Detta bevarar spermierna intakta och livsdugliga för framtida användning i assisterad befruktning. Varje steg i processen övervakas noggrant för att maximera spermiernas överlevnad och bevarande av deras fertila egenskaper. 

Om du funderar på att frysa dina spermier eller om du vill ha mer information så tveka inte att höra av dig till någon av våra kliniker.