Fakta & råd Nordic IVF
Hem » Fakta & råd » IVF steg för steg
Senast uppdaterad: 7 jan, 2022

IVF steg för steg

IVF är en metod för att hjälpa de par som har svårt att bli gravida på egen hand samt hjälpa samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor som vill bilda familj genom behandling med donerade spermier.

Efter att ha försökt i ett år utan att lyckas bli gravida kan olikkönade par söka hjälp inom sjukvården, att få göra en fertilitetsutredning. Samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor kan boka en fertilitetsutredning när det finns önskan om att få barn genom donationsbehandling. En läkare utreder då om det finns någon bakomliggande orsak till infertiliteten samt bedömer förutsättningen att bli gravid.

Om det vid utredningen framkommer resultat som visar på att IVF skulle kunna vara en behandling som förväntas öka chanserna att få barn, får paret eller kvinnan boka en tid på en IVF-klinik, alternativt genom remiss genomgå behandling inom regionens fertilitetsmottagning.

IVF-behandlingens steg

1. Hormonstimulering

För att få ett antal ägg att mogna i äggstockarna genomgår kvinnan en hormonstimulering. Stimuleringen sker med dagliga injektioner och sjuksköterskorna/barnmorskorna ger instruktioner hur de ska tas. Det finns två olika typer av hormonstimuleringar, det långa och det korta protokollet. Vid det långa protokollet tas en nässpray i 2-3 veckor innan injektionerna startas. Totalt tar detta ungefär 5 veckor. Det korta protokollet sker med endast injektioner och tar omkring 2 veckor.

Under stimuleringen följer läkaren äggblåsornas utveckling i äggstockarna med hjälp av vaginalt ultraljud. Ibland tas också blodprov för att mäta nivån av östrogen.

2. Ägguttag

När läkaren bedömer att äggblåsorna är lagom stora bestäms vilket datum ägguttaget ska ske. 36 timmar innan uttaget tas en sista injektion – äggmognadssprutan. Vid ägguttaget punkteras äggblåsorna med hjälp av en nål via slidväggen och äggen som ligger inuti blåsorna aspireras via nålen till ett provrör. Vid ägguttaget ges lokalbedövning och i tillägg ett snabbverkande smärtstillande läkemedel via en venkateter i armen.

Vätskan med äggen undersöks av embryologerna och äggen överförs till odlingsskålar med näringslösning.

3. Befruktning

Samma dag som äggen tas ut lämnar också mannen ett spermaprov, alternativt så används spermier från en donator. Spermierna prepareras och senare under dagen förs ägg och spermier samman. Det sker antingen genom att de läggs i samma odlingsskål där spermierna själva befruktar ägget, eller genom att en spermie injiceras in i ägget. Det senare alternativet sker när spermierna är få till antalet eller har svårt att ta sig fram av egen kraft.

4. Odling av embryon

Dagen efter ägguttag och befruktning ser embryologerna vilka ägg som blivit befruktade. De har då två kärnor (en från spermien och en från ägget) som sedan smälter samman för att bilda en gemensam kärna. De ägg som är befruktade odlas 2-5 dagar. Under tiden följer embryologerna utvecklingen.

5. Återföring

När det är dags för återföring väljs det embryo ut som bedöms ha högst chans till graviditet. Detta sker vanligtvis på dag 2 eller dag 5. Om det finns fler än ett embryo med god kvalitet kan övriga frysas ner för eventuellt framtida återföringar.

6. Hormonstöd

För att öka chanserna till graviditet tar kvinnan extra tillskott av gulkroppshormon (progesteron) första tiden efter återförandet.

7. Graviditetstest

Ungefär 3 veckor efter ägguttaget kan graviditetstestet tas. Ibland kan blödningar uppstå innan, men det är ändå viktigt att ta testet för att vara säker. Det är vanligt med blödningar även om behandlingen lyckats.

Varmt välkommen att kontakta våra kliniker för mer information!

Skribent & granskare

Terése Arvidsson
press@eugin.se
Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”