Fakta & råd Nordic IVF
Hem » Fakta & råd » IVF-behandling
Senast uppdaterad: 26 jun, 2022

IVF-behandling

IVF står för In Vitro Fertilisering (In Vitro = i glas/provrör, fertilisering = befruktning) och kan kort beskrivas som att ägget befruktas med spermier utanför kroppen. Metoden kan användas vid många typer av infertilitet, oavsett om den är manlig, kvinnlig eller oförklarad, och kan ske med mannen/sambons spermier eller med donerade spermier. Donerade spermier används när behandlingen gäller samkönade kvinnliga par, ensamstående kvinnor eller olikkönade par där mannen saknar egna spermier.

Inför en IVF-behandling behöver paret, eller kvinnan, genomgå en fertilitetsutredning. Den börjar med ett läkarbesök där både du och din eventuella partner får redogöra för era hälsotillstånd, vilka läkemedel ni tar eller har tagit, eventuell rökning eller drogmissbruk och tidigare sjukdomar. Båda parter får lämna blodprover. Kvinnans äggstockar och livmoder undersöks med ultraljud. En undersökning av äggledarna utförs också.

Samtidigt undersöks även mannen. Främst fokuserar man på antal och rörlighet hos spermierna, men man gör även undersökning för att utesluta att problemen beror på något fysiskt hinder hos mannen.

När fertilitetsutredningen är klar kan paret eller kvinnan boka ett planeringsbesök för att starta en behandling. Utredningen ligger till grund för hur behandlingen planeras.

Hormonbehandling inför IVF

När IVF-läkaren tillsammans med er, bestämt att IVF är den rätta behandlingen att genomgå så följer en hormonbehandling av kvinnan. Det innebär att kvinnan tar hormoner i form av dagliga injektioner för att stimulera fram fler mogna ägg än normalt vid ägglossningen samtidig som hon får en antagonist för att hindra spontant ägglossning.

Läkaren kontrollerar under stimuleringen storleken på de växande äggblåsorna i äggstockarna genom ultraljudsundersökning. I vissa fall kan det bli flera undersökningar, medan det i andra fall räcker med någon enstaka undersökning. När läkaren sedan bedömt att blåsorna är tillräckligt stora ges en sista spruta som innehåller hormonet human chorionic gonadotropin (hcg), som gör äggen är redo att plockas ut.

Äggen tas ut med en tunn nål genom slidväggen. Äggblåsornas vätska förs över till ett provrör som tas om hand av embryologerna som jobbar i IVF-labbet. Samma dag lämnar mannen ett spermaprov som prepareras inför fertilisering, alternativt används spermier från en donator.

Ägg och spermier läggs i en odlingsskål där befruktningen sker. Om spermierna inte är tillräckligt många, eller har svårigheter att ta sig framåt av egen kraft, kan de injiceras in i ägget. Detta kallas mikroinjektion eller ICSI. Efter några dagars odling av de befruktade äggen återförs det embryo som bedöms ha högst chans till graviditet. Om det på återföringsdagen finns flera embryon med hög kvalitet kan övriga embryon frysas för eventuellt framtida behandlingar.

Viktigt att tänka på

En sak som kan påverka möjligheten att göra en IVF-behandling är kvinnans ålder. Ju äldre kvinnan är desto lägre blir äggreserven samt även äggens kvalitet.  Det är något som är bra att ha i åtanke när ni funderar på att söka för en IVF-behandling.

Varmt välkommen att kontakta våra kliniker om du har frågor eller vill boka tid!

Skribent & granskare

Terése Arvidsson
press@eugin.se
Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”