Fakta & råd Nordic IVF
Hem » Fakta & råd » TESA och PESA, vad är skillnaden?
Senast uppdaterad: 26 mar, 2022

TESA och PESA, vad är skillnaden?

Manlig infertilitet kan bero på en lång rad orsaker, precis som hos kvinnan. Men vanligast är att mannen har någon sorts problem med spermierna. Dessa problem kan handla om att spermierna är få till antalet, har nedsatt rörlighet eller att ejakulatet helt saknar levande spermier.

När det gäller frånvaron av spermier i sädesvätskan så är det inte säkert att detta uppdagas förrän vid en fertilitetsutredning. Avsaknad av spermier i sädesvätskan kallas för azoospermi.

Det är ett ovanligt tillstånd som i de allra flesta fallen beror på någon typ av hinder i sädesledarna. Dessa hinder kan ha orsakats av medfödda missbildningar, skador eller av att mannen tidigare genomgått sterilisering. Det händer även att vissa infektioner orsakar ärrbildning som i sin tur innebär att sädesledaren täpps till så att inga spermier kommer ut ur testikeln.

Hur TESA går till

TESA innebär att man med en tunn nål aspirerar, tar ut, vävnad ut testikeln. Detta ingrepp görs antingen med lokalbedövning eller i narkos om så behövs. Dessa vävnadsprov analyseras sedan av en embryolog  i mikroskop. Skulle man hitta levande spermier i tillräcklig mängd kan dessa sedan frysas in och användas vid IVF.

Hur PESA går till

PESA, som är en förkortning av Percutan Epididymal Sperma Aspiration, är i stora drag det samma som TESA men här aspirerar man istället vätska ur bitestikeln med en tunn nål. Precis som vid TESA kan detta göras med lokalbedövning eller narkos. PESA tas bara om man misstänker att azoospermin beror på någon typ av hinder i sädesledaren.

De spermier som eventuellt hittas i vätskan i samband med PESA kan också frysas in för att senare användas vid IVF.

Varmt välkommen att kontakta våra kliniker om du har fler frågor!

Skribent & granskare

Terése Arvidsson
press@eugin.se
Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”