Fakta & råd Nordic IVF
Hem » Fakta & råd » TESA och PESA
Senast uppdaterad: 26 mar, 2022

TESA och PESA

Manlig infertilitet kan bero på en lång rad orsaker, precis som hos kvinnan. Men vanligast är att mannen har någon sorts problem med spermierna. Dessa problem kan handla om att spermierna är få till antalet, har nedsatt rörlighet eller att ejakulatet helt saknar levande spermier.

När det gäller frånvaron av spermier i sädesvätskan så är det inte säkert att detta uppdagas förrän vid en fertilitetsutredning. Avsaknad av spermier i sädesvätskan kallas för azoospermi.

Det är ett ovanligt tillstånd som i de allra flesta fallen beror på någon typ av hinder i sädesledarna. Dessa hinder kan ha orsakats av medfödda missbildningar, skador eller av att mannen tidigare genomgått sterilisering. Det händer även att vissa infektioner orsakar ärrbildning som i sin tur innebär att sädesledaren täpps till så att inga spermier kommer ut ur testikeln.

Hur TESA går till

TESA innebär att man med en tunn nål aspirerar, tar ut, vävnad ut testikeln. Detta ingrepp görs antingen med lokalbedövning eller i narkos om så behövs. Dessa vävnadsprov analyseras sedan av en embryolog  i mikroskop. Skulle man hitta levande spermier i tillräcklig mängd kan dessa sedan frysas in och användas vid IVF.

Hur PESA går till

PESA, som är en förkortning av Percutan Epididymal Sperma Aspiration, är i stora drag det samma som TESA men här aspirerar man istället vätska ur bitestikeln med en tunn nål. Precis som vid TESA kan detta göras med lokalbedövning eller narkos. PESA tas bara om man misstänker att azoospermin beror på någon typ av hinder i sädesledaren.

De spermier som eventuellt hittas i vätskan i samband med PESA kan också frysas in för att senare användas vid IVF.

Varmt välkommen att kontakta våra kliniker om du har fler frågor!

Skribent & granskare

Sara Emady
press@eugin.se
Sara Emady är utbildad arbetsvetare och har arbetat brett inom HR både strategiskt och operativt i olika branscher samt i rollen som konsultchef. Hon kommer senast från HR på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan 2020 arbetar hon som HR Manager för Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60