Att skaffa barn är en djupt personlig resa och beslutet att skaffa barn eller inte kan vara ett av livets största beslut. Vi på Nordic IVF finns här för att ge information och stöd, oavsett vilket beslut du än fattar. 

Personligt val  

Det är viktigt att komma ihåg att beslutet att skaffa barn är helt och hållet ditt. Samhället kan ibland ha förväntningar eller normer, men i slutändan är det din kropp, ditt liv och ditt val. Vi på Nordic IVF respekterar och stödjer din rätt att fatta det beslut som känns rätt för dig. 

Rätt tidpunkt är viktigt för många  

Att hitta rätt tidpunkt för att skaffa barn är en individuell resa. Det finns ingen universell tidpunkt som passar alla. Varje persons livssituation, hälsa, karriär och relationer spelar en stor roll i detta beslut. Lyssna på ditt hjärta och dina omständigheter för att bestämma den ideala tidpunkten för dig. Faktorer som ekonomisk stabilitet, personlig mognad och partnerskapets styrka är också viktiga att beakta i detta viktiga beslut. 

Ålder kan vara avgörande 

Med det sagt är dock ålder en viktig faktor när det kommer till fertilitet. Även om det är helt upp till dig när du väljer att skaffa barn så kan det vara bra att ha koll hur länge en kvinna är fertil. Vår expertis inom sena graviditeter och utmaningarna de kan medföra, är en resurs för dem som funderar på att skaffa barn senare i livet. Vi erbjuder individanpassad rådgivning för att uppnå bästa möjliga resultat. 

Möjligheten att frysa ägg  

För kvinnor som inte har bestämt sig för om man vill skaffa barn eller inte, eller inte är redo att bli gravida för tillfället men vill ha möjlighet i framtiden, erbjuder vi äggfrysning. Detta ger flexibiliteten att välja när du vill bli mamma, oavsett om det är om några år eller längre fram i livet. Äggfrysning är en framåtblickande åtgärd, som kan ge dig kontroll över din reproduktiva framtid, samtidigt som den bevarar din nuvarande livsstil, livssituation och karriärplaner utan tidspress. 

Så här går äggfrysningsprocessen till 

Äggfrysning är en process som innebär att man stimulerar äggstockarna för att producera flera ägg, vilka sedan samlas in och fryses för framtida användning. Denna process tar normalt sett några veckor och genomförs under noggrann medicinsk övervakning för att säkerställa din säkerhet och bästa möjliga resultat. 

Förstå dina alternativ  

Oavsett om du överväger naturlig eller assisterad befruktning framöver är det viktigt att förstå alla alternativ. Framförallt om du planerar att skaffa barn efter 35 års ålder. Med över 20 specialister och tusentals framgångsrika behandlingar varje år, erbjuder Nordic IVF djupgående rådgivning och stöd. 

På Nordic IVF finns vi här för att stödja och vägleda dig, oavsett om du väljer att skaffa barn nu, senare, eller inte alls. Ditt beslut är personligt och vi är här för att se till att du får all den information du behöver för att fatta det beslut som känns rätt för dig.