Fakta & råd Nordic IVF
Hem » Fakta & råd » Fertilitetsbehandling
Senast uppdaterad: 13 jun, 2022

Fertilitetsbehandling

Det finns flera olika typer av fertilitetsbehandling och vilken som kan vara aktuell beror på parets eller patientens bakgrund och hälsohistoria. Innan behandling påbörjas behöver man genomgå en grundlig utredning, en så kallad fertilitetsutredning.

Under fertilitetsutredningen undersöks förutsättningen för att bli gravid, samt om det finns någon orsak till att det inte blivit någon graviditet tidigare, om det gäller ett olikkönat par.

Samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor behöver också genomgå en fertilitetutredning inför behandling med donerade spermier. Denna utredning innefattar även en psykosocial utredning vilket alltid görs inför donationsbehandling.

Vilka fertilitetsbehandlingar kan du erbjudas i Sverige?

  • I vissa fall kan behandlingen vara något så enkelt som rådgivning, och om ingen åldersfaktor och inga tydliga orsaker finns är det ofta bra att ge det ytterligare tid.
  • Stimulerad ägglossning: Detta innebär att kvinnan får hormonbehandling, antingen med sprutor eller med tabletter för att framkalla ägglossning. Detta görs i de fall där ägglossningen är oregelbunden och det är svårt att veta när den infaller.
  • Insemination: Metoden innebär att spermier, antingen från mannen i förhållandet eller från en donator, förs in direkt in i livmodern via en tunn plastslang i samband med ägglossning.
  • Donatorinsemination: Precis som nämndes ovan innebär denna metod att donerade spermier förs in i livmodern. Metoden är aktuell för de olikkönade par som saknar spermier, samkönade kvinnliga par eller ensamstående kvinnor.
  • Provrörsbefruktning, eller In Vitro Fertilisering, IVF: IVF är en behandling där kvinnan först stimuleras med hormoner för att framkalla mognad hos ett antal ägg i äggstockarna. De mogna äggen tas ut genom vaginalt ultraljud där äggblåsorna innehållande äggen punkteras och töms. Genom att tömma äggblåsan följer ägget med vätskan ut genom en slang. Embryologerna i IVF-labbet tar hand om äggen. Om det gäller ett olikkönat par får mannen får samtidigt lämna ett spermaprov. Om det gäller ett samkönat kvinnligt par eller ensamstående kvinna används spermier från en donator. Befruktningen sker i en näringslösning genom att spermier och ägg sammanförs i en odlingsskål i laboratoriet, eller genom att spermier injiceras i äggen, även kallat ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion). Efter några dagar utveckling väljs ett embryo ut och sätts tillbaka in i livmodern. I Sverige måste det finnas särskilda skäl att sätta in mer än ett embryo. Övriga embryon med hög kvalitet kan sparas genom att frysas ner i flytande kväve, för eventuellt kommande behandlingar.
  • Äggdonation: Denna metod går till på samma sätt som metoden ovan förutom att hormonstimuleringen och ägguttaget genomgås av en äggdonator istället. Äggen befruktas med spermier från mannen i paret eller från en donator, och embryot sätts in i livmodern hos mottagaren.
  • Kirurgiskt uthämtande av spermier: Om mannen saknar spermier i ejakulatet kan spermier uthämtas kirurgiskt från testiklar eller bitestiklar.

Skribent & granskare

Terése Arvidsson
press@eugin.se
Terése Arvidsson har arbetat inom koncernen sedan 2007 och sen november 2021 arbetar hon inom Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF. Hon har tidigare arbetat inom Nordic IVF och har en bakgrund som embryolog på Nordic IVF i Göteborg. Terése arbetar i nära samarbete med HR i projekt inom marknadsföring, kommunikation och övriga uppdrag kopplat till koncernen.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”