Livsstilsfaktorer 2019-05-21T11:38:19+00:00

Livsstilsfaktorer kan påverka

Vi får ofta frågor om hur olika livsstilsfaktorer påverkar chansen att lyckas med en IVF-behandling. Här finner du information om hur du kan påverka för att ha så bra förutsättningar som möjligt.

Nordic IVF

Rökning

Rökning har en negativ inverkan på möjligheten att bli gravid. Det tar ca 50% längre tid för dem som röker att uppnå graviditet jämfört med dem som inte röker. Snus kan ha liknande effekt. För kvinnans del innebär rökningen bl a att antalet ägg minskar och att skadliga ämnen ansamlas i vätskan som omger ägget vid ägglossning. Det finns risk för att äggets arvsmassa skadas och äggets ytterskal påverkas så att befruktningen blir svårare för spermierna. Spermieproduktionen hos mannen störs och arvsmassan i spermierna kan skadas av ämnen från tobaksröken.

Möjligheten  att bli gravid med provrörsbehandling minskar om kvinnan eller mannen röker och det finns  även en ökad risk för graviditetskomplikationer, t ex tillväxthämning.

Du har allt att vinna på att sluta röka!

Alkohol

Alkohol är fosterskadande, men hur alkohol påverkar kvinnans möjlighet att bli gravid är oklart. För män kan hög alkoholkonsumtion leda till impotens och minskad testikelvolym. Det finns inte belägg för att helt avråda från alkohol under en IVF-behandling, men självklart bör man minska sin alkoholkonsumtion när man försöker bli gravid.

Vikt

Övervikt kan bl a påverka hormonbalansen så att ägglossningen glesas ut eller uteblir. Om man skall genomgå hormonbehandling finns det en risk att äggstockarna svarar sämre på hormonerna och att chansen att bli gravid försämras. Överviktiga kvinnor har en ökad risk för missfall, speciellt tidigt i graviditeten, och för komplikationer under graviditet respektive förlossning. Även en allt för låg vikt kan påverka möjligheten att bli gravid. För underviktiga kvinnor är det vanligare med komplikationer under en graviditet, t ex en ökad risk för att föda barn med låg födelsevikt. Läs mer här om våra samarbeten i Göteborg som kan hjälpa dig att nå en god hälsa och hur du kan öka chanserna vid IVF-behandling eller äggfrysning.

Träning

Träning i de flesta former är gynnsamt och uppmuntras under tiden man försöker bli gravid. Extrem fysisk träning kan störa ägglossningen och bör dock undvikas. Anabola steroider stör kroppens egen hormonproduktion och hämmar spermieproduktionen hos män. Läs mer om vårt samarbete i Göteborg med Nordic Wellness här.

Stress

Många par med ofrivillig barnlöshet upplever stor psykologisk stress och många som genomgår behandling oroar sig för att stress skall försämra möjligheten till graviditet. Det är svårt att mäta psykologisk stress, men även om stress kan störa den naturliga menscykeln och ägglossningen, verkar det inte som om stress påverkar chansen att bli gravid med IVF-behandling.

För många kan det kännas skönt att få ventilera sina tankar med en terapeut. Vid IVF-behandling hos oss ingår ett  besök hos samtalsterapeut för dem som önskar. Man kan själv välja att komma individuellt eller som par.

Koffein

Vissa studier har visat en ökad risk för missfall vid högt koffeinintag, medan andra inte har kunnat påvisa någon ökad risk. Det är inte känt vad exakt som menas med högt intag. Livsmedelsverket rekommenderar att gravida inte bör dricka mer än 3 koppar kaffe per dag (http://www.slv.se/).

Akupunktur

Akupunktur kan verka avslappnande och har i vissa fall visats ge en jämnare hormonbalans hos kvinnor med oregelbundna cykler, dock är det är inte säkert visat att akupunktur förbättrar chanserna vid IVF.

Folsyra

Folsyra minskar risken för vissa typer av skador hos fostret, sk neuralrörsdefekter (ryggmärgsbråck). Man rekommenderar därför till kvinnor som försöker bli gravida ett tillskott av Folsyra motsvarande 400 mikrogram per dag.

Spermaprovet

Det tar ca 3 månader för spermierna att nybildas. Hög feber kan påverka spermaprovskvaliteten liksom rökning, övervikt, vissa miljögifter, hormonella preparat och långvarig värmeexposition.