Hem » Fakta & råd » Stimulering med hormoner

Stimulering med hormoner

Barnlöshet

Kosttillskott ofrivillig barnlöshet

I samband med en fertilitetsutredning kan man få råd av sin läkare vad som gäller. Det finns andra saker gällande kost och livsstil som kan påverka fertiliteten. Inför och under en fertilitetsbehandling är rekommendationen att du äter samma kost som den som är...

Få hjälp med ofrivillig barnlöshet i Malmö

Om ni har försökt att få barn i ett år är ni välkomna att ta kontakt med oss på Nordic IVF i Malmö för att boka en fertilitetsutredning. Är du som kvinna över 35 år kan du kontakta oss redan efter sex månaders försök. Vi gör barnlöshetsutredningar för att kunna hjälpa...

Barnlöshetsutredning

Utredningen skall ge svar på era möjligheter att uppnå graviditet på egen hand eller om det finns skäl att gå vidare med behandling. Ofrivillig barnlöshet är ofta påfrestande för drabbade och barnlöshetsutredningen är en känslig fas som många kan känna osäkerhet...

Sekundär barnlöshet

Orsaker till sekundär barnlöshet I vissa fall kan denna infertilitet bero på ålder. Kvinnan har helt enkelt hunnit bli äldre när det är dags för barn nummer två. Detta är vanligt eftersom fertiliteten hos kvinnan sjunker med åldern och då upptäcker många att det inte...

Ofrivillig barnlöshet

Om man upplever svårigheter att bli gravid rekommenderas att boka tid på en fertilitetsklinik, kvinnoklinik eller en gynekolog, efter ett år ifall graviditeten uteblir, Inom vissa regioner kan paret söka hjälp redan efter ett halvår om kvinnan är över 35 år....

Befruktning

Testa spermier

Att kunna testa spermier är ett värdefullt verktyg som kan hjälpa till att förstå de bakomliggande orsakerna till infertilitet. Ett test kan vara användbart för både par och enskilda individer. Analys av spermiekvalitet En mycket viktig faktor som påverkar manlig...

Spermiekvalitet test

Vad innebär spermiekvalitet? När vi pratar om spermiekvalitet syftar vi på spermiernas förmåga att befrukta ett ägg. Det här påverkas av flera olika faktorer. Bland annat spermiernas rörlighet, DNA och även mängden spermier spelar in här. Rörlighet och rörelsemönster...

Vad är yttre befruktning?

Befruktning hos människan kan också ske utanför kroppen, vilket kallas assisterad befruktning, eller provrörsbefruktning. Själva befruktningen sker då på ett laboratorium i glaskärl eller provrör. Vem får utföra en yttre befruktning? I Sverige finns ett flertal...

Assisterad befruktning samkönade par

En assisterad befruktning kan gå till på olika sätt, beroende på era förutsättningar. Här nedan kommer vi att gå igenom allt du behöver veta och hur du och din partner kan få hjälp med assisterad befruktning samkönade par. Vad är assisterad befruktning? En...

Follikelstimulerande hormon

FSH styr bland annat din förmåga att skaffa barn. Om nivåerna av hormonet inte är optimala, kan det ibland uppstå svårigheter att bilda familj. Här nedan går vi igenom vad FSH är, hur det fungerar i din kropp och vad du kan göra om du upplever problem. Vad är...

Konstgjord befruktning

I den här artikeln kommer vi att ge dig fakta om olika typer av konstgjord befruktning, vilka huvudsakligen är insemination och in vitro-fertilisering (IVF). Kännetecknet för en befruktning som är konstgjord är att den delvis sker utanför kroppen. En konstgjord...

Vad kostar provrörsbefruktning i Sverige?

Regionen För regionfinansierad behandling gäller att paret/patienten ska uppfylla de kriterier som finns, vilket handlar om bland annat ålder och ifall man har barn sedan tidigare. Kriterierna kan variera något mellan de olika regionerna i Sverige. Vanligtvis har man...

Information om befruktning

Fördjupa dina kunskaper inom befruktning Med åldern avtar möjligheterna och det beror på att befruktningen är en komplex process som innebär att mannen och kvinnans arvsmassa först skall halveras och sedan mötas för att skapa en ny hel arvsmassa. Dessutom är fönstret...

Hur många ägg har en kvinna?

När ett barn med könskromosomerna XX föds, finns äggstockarna fullt utvecklade i nedre delen av buken, innehållande tillsammans ca 1 miljon omogna ägg. Dessa omogna ägg kallas även för ägganlag. Antalet omogna ägg i äggstockarna minskar med tiden, och vid puberteten...

Spermier

Ålder Mannens fertilitet sjunker med åldern, precis som hos kvinnan, om än inte i samma takt och inte i samma omfattning. Det har länge funnits en felaktig föreställning om att män förblir lika fertila hela livet, något som visat sig inte vara sant. Dessutom har man...

Att tänka på efter återföring av embryo

Efter några dagar återförs det befruktade ägget (även kallat embryot), till livmodern där det fortsätter att utvecklas. När embryot är ungefär 5-6 dagar tar det sig ur sitt skyddande hölje och börjar implantera i livmoderväggens slemhinna. Återföringen Själva...

Ägglossning efter missfall

Missfall är vanligt och sker oftast innan graviditetsvecka 12. Andelen missfall är ca 20 % av konstaterade graviditeter. Ju äldre kvinnan är desto högre blir också risken för missfall. Känslomässiga aspekter på missfall Det kan vara känslomässigt smärtsamt att gå...

Pergotime

Vad är Pergotime? Historiskt har läkemedlet Pergotime varit förstahandsval vid ägglossningsstimulering. Preparatet finns inte tillgängligt i Sverige längre och idag används andraläkemedel med liknande syfte, exempelvis Letrozol. Läkemedel som stimulerar ägglossningen...

Frysta embryon chans

IVF-behandlingen planeras tillsammans med en IVF-läkare och under behandlingens gång följer läkaren äggblåsornas utveckling i äggstockarna tills att äggen är redo att plockas ut genom en nål via slidväggen. Embryon Äggen följer med äggblåsans vätska genom en tunn...

Embryo – dess utveckling

Det är en komplicerad process och det är inte konstigt att detta tar lite tid. Den period som kallas för embryostadiet innebär tiden från att befruktning sker och fram till åttonde graviditetsveckan. Efter vecka 8 följer det som kallas för fosterstadiet. Graviditeten...

Spermadonator

Hur går det till? Processen börjar med ett samtal där hälsoläget gås igenom, det kontrolleras om det finns några ärftliga sjukdomar i släkten och även varför du vill donera. Därefter får du lämna ett spermaprov som senare kommer att test-frysas i labbet. Spermierna...

Provrörsbefruktning

Hur går det till? Kvinnan som planerar att bära barnet genomgår en hormonstimulering, vilket får ett antal ägg i äggstockarna att mogna. Målet är att fler ägg ska mogna jämfört med en normal ägglossning då bara ett ägg utvecklas. IVF-läkaren tar ut dessa ägg genom att...

Symtom på ägglossning

Om du har en 28-dagarscykel så rekommenderas att du använder en ägglossningsticka dagligen från cykeldag 10 (cykeldag 1 = dagen då mensen startar). Om du har 28-dagarscykel får du vanligtvis ägglossning kring cykeldag 12-16. Eftersom ägget endast kan bli befruktat i...

Ägglossning

Kvinnan är som mest fertil dagarna innan ägglossningen vilket innebär att och det kan vara svårt att pricka in rätt dagar av menscykeln. Mannens spermier kan dock överleva inuti kvinnan i upp till fem dygn, vilket är orsaken till att par som vill bli gravida...

Symtom efter embryoåterföring

Embryot brukar vara 2,3 eller 5 dagar gammalt när det är dags för återföring. Åldern innebär antal dagar som gått sedan ägget togs ut från äggstocken och befruktades av spermier. Vid 2-3 dagar brukar embryot bestå av 4-8 celler, och vid dag 5 har embryot ett stort...

Hormoner för att bli gravid

Långt ifrån alla kvinnor har regelbundna cykler. Det finns många olika anledningar till att cyklerna kan variera. En del har långa cykler, en del har korta. Och för en del varierar det från gång till gång. Oregelbundna cykler innebär att de antingen är längre än 35...

Äggmognadsspruta biverkningar

Det finns också andra typer av fertilitetsbehandlingar. Ett vanligt exempel är insemination, som är en enklare typ av behandling där äggen inte tas ut, utan där spermierna istället förs in i livmodern och befruktar ägget som lossat från äggstocken. Hormoner...

Letrozol

Letrozol kan också användas vid behandling av ofrivillig barnlöshet, bland annat för att stimulera ägglossning i de fall då kvinnan inte har regelbunden mens. Vid ägglossningsstimulering tas Letrozole-tabletter oftast i fem dagar med start på blödningsdag 3. När...

Varför fäster inte ägget i livmodern?

Det befruktade ägget förbereder sig för sin första delning som sker ungefär ett dygn efter att befruktningen skett. Dagen efter sker nästa delning, nu till fyra celler, och nästa dag till åtta celler. Delningarna fortsätter och embryot växer och utvecklas. När embryot...

Känna befruktning

Varje cell i kroppen innehåller arvsmassa. För att ägget skall kunna befruktas måste ägget halvera sitt DNA genom en så kallad reduktionsdelning. Spermiens arvsmassa kan på så vis ersätta det DNA som ägget gjort sig av med. Ett befruktat ägg får då helt ny uppsättning...

Gravid symptom

Ägget är ca 0,1 mm och spermierna är ännu mindre. Om befruktning sker tar det några dagar till innan det befruktade ägget (även kallat embryo) når livmoderväggen och börjar fästa i slemhinnan. Symptom Ett av de första symptomen på att en graviditet kan ha uppstått är...

Blödning

Första mensen efter missfall

Ett missfall kan vara tufft att gå igenom. Ofta blir man starkt påverkad, både den som själv har burit på barnet och självklart även partnern. Det kan vara bra att försöka tänka att även om det är en förlust så är missfall en naturlig del i livet. Det inträffar i...

IVF blödning innan testdag

Det är mycket som ska stämma för att det ska bli en graviditet, många små delar som ska fungera och synkas, både hos embryot och hos livmodern som ska skapa en plats för embryot att växa och utvecklas i. I ungefär en tredjedel av de fall där en kvinna får ett embryo...

Fertilitet

Hur stor chans är det att bli gravid under ägglossning?

Hur stor chans en individ har att bli gravid under ägglossning är mycket individuellt och kan påverkas av en rad olika faktorer. Kännedom om när ägglossning sker är ett användbart verktyg som avsevärt kan öka chansen för en graviditet. Ägglossningstest För att få...

Hur länge är en kvinna fertil?

Den kvinnliga fertiliteten är ett komplext ämne och där stora individuella skillnader gör att det ofta ser olika ut för olika personer. Här kommer vi gå igenom de mest grundläggande delarna som gör att du på ett enkelt sätt får svar på dina frågor om hur länge är en...

Bli gravid som ensamstående

Sedan den 1:a april 2016 är det i Sverige tillåtet för ensamstående kvinnor att göra fertilitetsbehandling med donerade spermier. Tidigare var det många som valde att åka till andra länder för att genomgå behandlingen, vilket ofta blev både dyrt och omständligt....

Chans att bli gravid

När det kommer till chansen att bli gravid när ni regelbundet försöker är den omkring 20-25 % varje  månad. Det är med andra ord inte säkert att en befruktning sker på första försöket. Hur lång tid det tar beror på flera individuella faktorer, vilket innebär att...

Hur lång tid tar det att bli gravid

Det kan vara en spännande tid när du och din partner försöker bli gravida. Men för många par kan det också vara en tid av oro och stress. Att bli gravid är inte alltid en enkel eller okomplicerad process. Vissa par upplever svårigheter och för en del kan det ta många...

Gravid efter 35

Om du vill bli gravid efter 35 och dina försök inte fungerar finns det hjälp att få. Har ni som par försökt i åtminstone ett år går det bra att boka tid för fertilitetsutredning på en av våra kliniker. Fertilitetsbehandlingar Hur länge det tar att bli gravid varierar...

LH och graviditet

Hos män reglerar LH-hormonet testosteronhalterna. Kort sagt kan sägas att LH-hormon styr äggstockarnas produktion av progesteron hos kvinnor och testiklarnas produktion av testosteron hos män. LH och menstruationscykeln Genom ett aktivt LH stimuleras ägget att släppa...

Fertilitetstest för kvinnor

Trots detta finns det många företag som säljer så kallade fertilitetstest för både kvinnor och män. Det är viktigt att veta att enstaka tester inte ger hela sanningen och att man får mer tillförlitliga resultat om man vänder sig till en klinik som är specialiserade på...

Fertilitet ålder

Mest gynnsamma åldern för att bli med barn Den rent biologiskt mest gynnsamma åldern för kvinnors barnafödande är innan 30 års ålder. Då är kvinnan som mest fertil och har lättast att bli gravid. I dagsläget är det dock många som väntar tills de är över 30 år innan de...

Fertilitetstest

Fertilitetstest kan vara ett luddigt begrepp. Det som egentligen avses är fertilitetsutredning men det finns företag som ändå säljer så kallade fertilitetstest. Vad är då detta? Dessa test skulle man kunna beskriva som en del av en fertilitetsutredning hos kvinnan....

Fertilitetskliniker i Stockholm

Som patient har du rätt att söka dig till vilken klinik som helst och i många fall gäller regionens taxa även på de privata klinikerna då de har avtal med Region Stockholm. Detta får du information om när du bokar din tid för utredning eller behandling. Många olika...

Fertilitet fakta

Frågar du en biolog kommer svaret att bli att fertilitet är förmågan att fortplanta sig, och begreppet omfattar både växter och djur. Hos människan börjar fertiliteten i samband med pubertet, det vill säga någon gång kring 13 års ålder för flickor och något senare för...

Fertilitetskliniker

Vilka krav ställer klinikerna? Detta varierar både mellan olika regioner och mellan de olika privata klinikerna. Det finns dock några punkter där man går efter samma riktlinjer oavsett vilken region patienten tillhör. Dessa är bland annat åldersgräns. Åldersgränsen...

Fertilitetskliniker i Malmö

I Malmö finns flera IVF-kliniker där det är möjligt att genomgå utredning och behandling vid ofrivillig barnlöshet, På QIVF finns sammanställningar från patientenkäter som utförs regelbundet på landets alla kliniker. Med remiss i Malmö Om man har möjlighet att göra...

Fertilitetsbehandling

Under fertilitetsutredningen undersöks förutsättningen för att bli gravid, samt om det finns någon orsak till att det inte blivit någon graviditet tidigare, om det gäller ett olikkönat par. Samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor behöver också genomgå en...

Fertilitetsbehandling regler

I andra fall kan det behövas mer omfattande behandlingar, t ex IVF-behandling. Vid IVF (provrörsbefruktning) plockas äggen ut från äggstockarna och befruktas med spermier utanför kroppen, i ett IVF-laboratorium. En annan typ av fertilitetsbehandling är insemination....

Fertilitetskliniker i Göteborg

Remiss eller egen ansökan Till klinikerna kan du komma på remiss från andra mottagningar eller vårdgivare. Men du har också möjligheten att själv boka tid direkt hos klinikerna och behöver därmed inte gå igenom någon annan mottagning eller vårdcentral. Om det blir...

Fertilitetsutredning – Hur går det till?

Utredning, rådgivning och eventuell behandling Utredningen startar med att paret kallas för samtal, där man går igenom hälsoläge och sjukdomshistoria. I många fall kan man hitta orsaken till barnlösheten redan där. Har man dessutom tur kan problemen avhjälpas med...

Fertilitetsmottagning information

För olikkönade par är det viktigt att först ha försökt själva i minst ett år, då det är vanligt att det tar lite tid innan det går vägen. Om däremot kvinnan är över 35 år kan det i vissa regioner finnas möjlighet att söka hjälp redan efter ett halvår om det inte har...

Infertilitet

Hur länge positivt graviditetstest efter missfall

Att få missfall än vanligare än vad många tror, cirka 15 % av alla bekräftade graviditeter avslutas spontant innan graviditetsvecka 12. Om kvinnan är 40 år eller äldre stiger den siffran till 30-40 %. Det kan vara bra att känna till det eftersom det ibland kan kännas...

Hur vanligt är missfall innan vecka 12?

Missfall är många gånger en smärtsam upplevelse att gå igenom. Tyvärr är det inte helt ovanligt att drabbas av missfall. Det är alltid viktigt att förstå att missfall vanligtvis inte är något som du själv har kontroll över, och därför finns heller ingen anledning att...

Pcos smärta

PCOS är relativt vanligt och kan innebära att man inte har regelbundna menstruationer och därmed inte har ägglossning varje månad. Det är en vanlig missuppfattning att PCOS ger smärta hos kvinnan. Många har en uppfattning om att PCOS innebär cystor på äggstockarna,...

Infertilitetsutredning psykiska aspekter

Tiden då personer genomgår infertilitetsutredning kan ofta vara psykiskt påfrestande. Det kan kännas svårt att efter kanske en lång tid av försök att bli gravida på egen hand, hantera att få svar på vad du redan misstänkt - att en, eller båda, parterna i ert...

Infertilitet

Man brukar säga att i en tredjedel av fallen så beror barnlösheten på en orsak hos mannen, i en tredjedel av fallen hos kvinnan och i den sista tredjedelen av alla fall så kan man helt enkelt inte svara på vad som egentligen är fel. Detta brukar ibland kallas...

PCO – Polycystiska Ovarier

Det vanligaste är att man upptäcker PCO i samband med att man försöker att bli gravid. Att du har svårt för att bli gravid beror på att kvinnor med PCO inte sällan har oregelbundna menstruationer och därmed inte ägglossning varje månad och därmed kan befruktning inte...

Manlig infertilitet

Vid gravt nedsatt spermaprov eller inga spermier alls, kan vidare utredningar av mannen utföras i form av genital undersökning, kromosomprov, hormonprover, ultraljud av testiklar. De vanligaste infektionerna som kan orsaka sterilitet är könssjukdomarna klamydia,...

TESA och PESA

När det gäller frånvaron av spermier i sädesvätskan så är det inte säkert att detta uppdagas förrän vid en fertilitetsutredning. Avsaknad av spermier i sädesvätskan kallas för azoospermi. Det är ett ovanligt tillstånd som i de allra flesta fallen beror på någon typ av...

Tesa

Det finns även vissa tillstånd som gör att sädesvätskan töms i urinblåsan. För att veta om det finns spermier i testiklarna för som går att använda för en IVF-behandling kan man göra TESA som en del av en utredning då man tidigare sett att det inte finns spermier i...

Insemination

Bli gravid som ensamstående

Sedan den 1:a april 2016 är det i Sverige tillåtet för ensamstående kvinnor att göra fertilitetsbehandling med donerade spermier. Tidigare var det många som valde att åka till andra länder för att genomgå behandlingen, vilket ofta blev både dyrt och omständligt....

FET i naturlig cykel

Om du tidigare har genomgått en IVF-behandling kan det ha skett befruktning av fler än ett ägg och de som inte blivit använda kan frysas in. Fördelen med det är att kvinnan slipper gå igenom ägguttag igen eftersom ett fryst embryo som tinas enbart kräver återföring....

Insemination i Sverige

Tidigare, om ensamstående kvinnor ville genomgå insemination, så valde de att resa utomlands. Detta var omständligt och kostsamt eftersom de var tvungna att bekosta hela behandlingen själva och dessutom ordna med resa. Skulle sedan komplikationer uppstå var det inte...

Singel insemination

Donatorn Enligt lagen om genetisk integritet är alla spermadonatorer som används i Sverige för insemination och IVF ”öppna”, vilket innebär att identiteten är känd. Alla barn som föds har rätt att veta varifrån de kommer. Rent praktiskt så betyder det att när barnet...

Insemination ensamstående

Tidigare har enda möjligheten varit att åka utomlands, till exempelvis Danmark för att få behandling, något som kunde bli mycket dyrt och omständligt. Lagändringen för ensamstående kvinnor 2016 innebär en mycket större frihet för de kvinnor som önskar barn men som...

Åldersgräns insemination Sverige

Insemination utförs på IVF-kliniker i Sverige, dels på privata och dels på sjukhuskliniker. Det kan ske med makes/sambos spermier, eller med donerade spermier. Insemination med donerade spermier är en vanlig metod för samkönade kvinnliga par eller ensamstående kvinnor...

Insemination Sverige regler

Insemination med donerade spermier I Sverige har det sedan länge varit tillåtet med insemination med donerade spermier för olikkönade par där mannen saknar egna spermier. Från och med år 2005 blev det även tillåtet för samkönade kvinnliga par att genomgå...

IVF

Nekad IVF

Så här genomförs en utredning inför IVF Innan en IVF-behandling påbörjas genomförs en noggrann utredning och bedömning av fertiliteten. Det är viktigt att man uppfyller vissa regler och grundkrav, samt har de fysiska förutsättningar som krävs för att behandlingen ska...

ICSI IVF – En lösning vid manlig infertilitet

Hur fungerar ICSI? Vid ICSI används en speciell teknik som innebär att man med hjälp av en mikroskopisk nål injicerar en spermie in i kvinnans ägg. Vid traditionell IVF,  tar man ut ägg från äggstockarna och låter tusentals spermier försöka befrukta ägget på egen...

Bli gravid som ensamstående

Sedan den 1:a april 2016 är det i Sverige tillåtet för ensamstående kvinnor att göra fertilitetsbehandling med donerade spermier. Tidigare var det många som valde att åka till andra länder för att genomgå behandlingen, vilket ofta blev både dyrt och omständligt....

Östradiol värde IVF

Östradiol förbereder bland annat kroppen för en graviditet. Ibland analyseras östradiolvärdet i blodet under en IVF-behandling. Här kan du läsa mer om vad östradiol är, hur det påverkar dina ägg och hur nivån av östradiol förändras under hormonstimuleringen som är en...

Svårstimulerad IVF

En utmaning som kan uppstå under en IVF-behandling är att äggstockarna svarar dåligt på stimuleringen. Dålig respons vid IVF kan vara en tuff sak att möta under sin behandling. Hos oss är vi mycket måna om att du som genomgår en IVF-behandling får en individuell...

Suprefact IVF

Suprefact kallas ibland för äggmognadsspruta och fungerar som ett verktyg för att få äggen i äggstockarna att mogna och ägglossa i samband med ägguttaget, vilket är avgörande för en lyckad behandling. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur Suprefact används...

Progynon IVF

En viktig aspekt av IVF-behandling är frysning av embryon, vilket möjliggör en större flexibilitet i IVF-behandlingen. Dessutom kan återföringen av fryst/tinat embryo ofta ske i naturlig cykel det vill säga att ingen förberedelse med hormoninjektioner behövs. I de...

D vitamin IVF

I Italien studerade en grupp forskare nivåerna på D-vitamin hos kvinnor som sökte sig till en klinik för IVF. Resultatet visade att de kvinnor som hade normala nivåer av D-vitamin hade större chans att lyckas med befruktningen och bli gravida än de som hade brist på...

IVF ruvardag 5

Dagarna efter embryoåterföring  En vanlig benämning bland personer som genomgår en IVF-behandling är ruvardagar. Det är ingen medicinsk term som används i sjukvården, men en benämning som patienterna själva ibland använder. Ruvardagar syftar på antalet dagar...

Bloggar om IVF

För en person i svåra situationer finns möjligheten att få kontakt med andra i samma situation via exempelvis bloggar, olika webbsidor, forum och nätverk. Naturligtvis finns det också en uppsjö av bloggar och nätverk inom IVF och ofrivillig barnlöshet, där du som...

IVF åldersgräns

Åldersgränser För att kunna genomgå en IVF-behandling behöver kvinnan ha de förutsättningar som krävs för att den ansvariga läkaren bedömer att en behandling har god chans att lyckas. Chanserna varierar från individ till individ, beroende på ett flertal faktorer. En...

IVF-behandling

Inför en IVF-behandling behöver paret, eller kvinnan, genomgå en fertilitetsutredning. Den börjar med ett läkarbesök där både du och din eventuella partner får redogöra för era hälsotillstånd, vilka läkemedel ni tar eller har tagit, eventuell rökning eller...

IVF – lite bakgrundshistoria

Första provrörsbarnet I juli 1978 skrevs historia. Då föddes Louise Brown, det allra första provrörsbarnet i världen. Detta var ett mycket omdebatterat ämne på den tiden och metoden hade många högljudda kritiker. I dagsläget har det svängt och IVF är en av de...

Överstimulering vid IVF

Vad händer om du drabbas av överstimulering? I samband med en IVF-behandling använder man sig av hormoner (follikelstimulerande hormon, FSH) för att det äggblåsorna skall tillväxa. Om man stimulerar med för höga doser kommer det att utvecklas alltför många äggblåsor...

Äggplock IVF

Ägguttaget sker den dagen som läkaren planerat utifrån hur äggen utvecklats under stimuleringen. Äggen ligger i vätskefyllda äggblåsor, även kallat folliklar, och läkaren mäter hur deras storlek förändras under stimuleringen genom vaginalt ultraljud (VUL). När...

Hur många lyckas med IVF första gången?

Det är många som väljer att inte berätta för sin omgivning om sina IVF-försök för att slippa känna press från andra, medan det för vissa är helt naturligt att berätta om det. Oavsett hur man väljer att göra så ska man göra det som känns bäst för en själv. När det...

IVF – hur går det till?

Innan man startar med en IVF-behandling behöver paret eller kvinnan genomgå en fertilitetsutredning, för att se om det finns några orsaker som kan ligga bakom infertiliteten. Gäller utredningen en ensamstående kvinna eller ett samkönat kvinnligt par innebär...

IVF – hur många lyckas?

När det gäller chanserna att lyckas med IVF (provrörsbefruktning) är det samma sak där. Chansen skiljer sig från individ till individ. Det finns faktorer som vi vet påverkar i hög grad, exempelvis kvinnans ålder, stopp i äggledarna samt nedsatt spermiekvalitet. Men...

Hur går IVF till?

Något som är bra att vara beredd på inför start av IVF-behandling är att det kan ta tid. Ibland krävs flera försök innan det resulterar i en graviditet och ett fött barn, så det är bra att se varje försök som en del i en behandlingsserie. Ägguttag Innan behandling...

IVF efter missfall

Det finns många olika anledningar till att det blir missfall, men den absolut vanligaste är att fostret har ett kromosomalt fel som innebär att det inte är livskraftigt. Kroppen väljer då själv att avbryta graviditeten. Känslorna Det kan vara en känslomässigt smärtsam...

Hur många äggblåsor är normalt vid IVF?

Det som gör att olika personer reagerar olika på hormonerna är att äggreserven varierar mellan olika kvinnor. Äggreserven är en bedömning av hur stort antal ägganlag som finns i äggstockarna, och det går att ta reda på genom att boka tid hos en gynekolog. Genom...

Hur många ägg är normalt vid IVF?

Äggreserv Detta beror på hur stor äggreserven i äggstockarna är, vilket betyder hur många anlag till ägg som finns. Ägganlag är förstadier till ägg, alltså ägg som inte utvecklats ännu. Dessa ligger vilande i äggstocken. När ägglossningen närmar sig växer ett antal...

Träning under IVF-behandling

När man försöker bli gravid på egen hand, eller när man genomgår en IVF-behandling eller annan typ av fertilitetsbehandling, är det bra att fortsätta röra på sig, och detsamma gäller även om behandlingen lyckas och det blir en graviditet. Extrem träning, som...

När fäster embryot vid IVF?

Efter detta börjar det befruktade ägget förbereda sig för att dela sig till två celler. Andra dagen har embryot fyra celler, nästa dag består det av åtta celler och så fortsätter det. Efter fem dagar har embryot blivit en blastocyst, vilket innebär att embryot består...

Vad är IVF?

Befruktning Äggen tas ut från kvinnans äggstockar eller från en donator och spermier lämnas av mannen i förhållandet eller kommer från en donator. Sedan 2019 är det tillåtet att ta emot ett embryo där både ägget och spermien är från donatorer, även kallat...

IVF-behandling biverkningar

Äggreserv Alla kvinnor har olika förutsättningar för att ägg ska utvecklas i äggstockarna. En del har en hög äggreserv, vilket innebär att det i äggstockarna finns gott om anlag till ägg. Andra har en låg äggreserv och då finns färre ägganlag. Detta tar läkaren reda...

Gravid med IVF

Under utredningen tar man också ett blodprov som visar hur äggreserven ser ut hos kvinnan, det vill säga hur många anlag till ägg som finns i äggstockarna. Detta är viktigt för att planera vilka doser som ska användas vid hormonstimuleringen. IVF-behandling IVF är en...

IVF efter 40

Åldern påverkar chansen Kvinnans ålder är den faktor som påverkar chansen att bli gravid allra mest. I takt med ökande ålder sjunker antalet ägg i äggstockarna, samtidigt som också kvaliteten hos äggen försämras. Detta sker genom hela livet, men efter 35 år sker...

Överstimulering IVF-behandling

Hormonerna gör så att de ägganlag som finns i äggstockarna utvecklas och blir till ägg som ligger inuti vätskefyllda äggblåsor. I takt med stimuleringen ökar äggblåsornas storlek, vilket IVF-läkaren följer genom ultraljudsundersökning. När ett antal äggblåsor blivit...

IVF syskonförsök kostnad

Det finns privata kliniker på flera orter i Sverige, exempelvis finns våra kliniker i Stockholm (Solna och Hammarby), Göteborg och Malmö. De flesta kliniker har dessutom samarbete med andra specialistläkare inom gynekologi runtom i landet, vilket möjliggör att en del...

IVF steg för steg

Efter att ha försökt i ett år utan att lyckas bli gravida kan olikkönade par söka hjälp inom sjukvården, att få göra en fertilitetsutredning. Samkönade kvinnliga par och ensamstående kvinnor kan boka en fertilitetsutredning när det finns önskan om att få barn genom...

IVF tvillingar

Detta berodde på att metoden för att frysa ner embryon utvecklades till det bättre, vilket gjorde det möjligt för IVF-kliniker att ”spara” patienternas embryon i ett fryst tillstånd. Så istället för att återföra ett flertal embryon, så kunde man välja ut ETT att...

IVF Väntetid

För att få boka tid för IVF behöver paret eller kvinnan genomgå en fertilitetsutredning innan, där en läkare utreder om det finns någon orsak till infertiliteten och bedömer förutsättningen för att bli gravid. Det är när denna utredning är klar, då läkare och...

Hur många IVF-försök innan gravid?

Behandling Ibland kan orsaker hittas som kan förklara infertiliteten hos det olikkönade paret, men lika ofta som man hittar orsaker hos mannen respektive hos kvinnan, hittar man ingen orsak över huvud taget. Detta brukar kallas oförklarlig infertilitet. På grund av...

Hormonbehandling IVF

Vid en normal menstruationscykel genomgår varje månad ett stort antal ägganlag en mognadsprocess. Men endast ett når målet att slutmogna och blir ett befruktningsbart ägg som kan genomgå ägglossning. Hormonstimulering Det är en process med flera steg att genomgå en...

Utredning

Provrörsbarn

Utredning När ett par har svårigheter att bli gravida på egen hand kan ibland IVF vara en väg att gå, för att öka sina chanser att få ett barn. För att veta om IVF behövs görs först en fertilitetsutredning hos en gynekolog, för att ta reda på om det finns någon orsak...

PGD och PGS – numera PGT

PGT kräver att paret genomgår IVF behandling och att man 5 dagar efter befruktningen utför en analys på varje embryo, för testning av specifik genetisk sjukdom. Ett embryo som är friskt återförs senare till livmodern. Chansen att bli gravid efter PGT är jämförbar med...

Graviditetskalender

Information att söka På internet finns en uppsjö av information för den som är intresserad av att läsa mer om graviditet och förlossning. Så mycket att det faktiskt kan vara lite svårt att sålla bland all information, och det är inte alltid helt lätt att vara...

Endometrios

Endometrios – en vanlig och undanskymd sjukdom Vanligt är endometrios på bukhinnan bakom livmodern och i äggstocken. När blödning uppstår retas bukhinnan vilket kan leda till sammanväxningar och infertilitet. En del kvinnor kan ha ont på djupet i samband med samlag...

Chans att lyckas med blastocyst

Alla dessa nya tekniker, samt många fler, har bidragit till att metoden IVF blivit mer framgångsrik, och att fler patienter kunnat bli föräldrar. Långtidsodling = blastocystodling En teknik som förändrat rutinerna i IVF-laboratoriet på många kliniker är...

Spermiedonation ensamstående

Privatkliniker har tidigare bara fått utföra insemination med donerade spermier, medan universitetsklinikerna fått utföra både insemination och IVF med donerade spermier. Från 1 januari 2019 blev det tillåtet även för privatkliniker att utföra IVF med donerade...

Svårt att bli gravid

Många upplever att det i vårt samhälle idag är mycket som ska hinnas med innan det är dags att tänka på familjebildning. Man ska helst ha utbildat sig, ha gjort karriär och kanske rest både hit och dit innan man slår sig till ro. Ens situation gällande förhållande...

Äggfrys

Frysa in ägg pris

Så här fungerar frysning av ägg Processen för äggfrys fungerar i princip likadant som när du genomgår en IVF-behandling. Skillnaden är att äggen fryses ner för att kunna användas senare, istället för att befruktas direkt och...

Äggfrysning

Metoden visar på hög överlevnad efter tining. I Sverige var Nordic IVF i Göteborg först med att införa denna metod och sedan 2011 har man kunnat erbjuda kvinnor att få sina ägg frysförvarade på kliniken. I dagsläget hittar du denna teknik på flera kliniker runt om i...

Ägg & Spermier

Positivt ägglossningstest gravid

Det kan vara svårt att veta just när ägglossningen sker eftersom inte alla kvinnor har symtom och känner av den. Med hjälp av ett ägglossningstest kan du veta när intervallet för ägglossning och möjlig befruktning äger rum. Ägglossningstest mäter luteiniserande...

Hur stor chans är det att bli gravid under ägglossning?

Hur stor chans en individ har att bli gravid under ägglossning är mycket individuellt och kan påverkas av en rad olika faktorer. Kännedom om när ägglossning sker är ett användbart verktyg som avsevärt kan öka chansen för en graviditet. Ägglossningstest För att få...

Ägglossningsstimulering

Ägglossning är avgörande för kvinnans fertilitet och är en process som sker under menstruationscykeln. Vid ägglossning frisätts ett ägg från kvinnans äggstock och kan därefter bli befruktat. En del upplever att de har en regelbunden menstruation, medan andra får mens...

Spermaanalys

Ofrivillig barnlöshet är något som drabbar många människor världen över. Upplever du svårigheter att bilda familj kan vi hjälpa dig genom en inledande fertilitetsutredning. Att göra en fertilitetsutredning är det första steget för att kunna fastställa vad som orsakar...

Mer spermier

Hos par med infertilitet är det i närmare en tredjedel av fallen hos mannen som orsaken till problemet kan hittas. Det kan bero på för få spermier eller försämrad rörlighet hos spermierna. För att ta reda på om så är fallet behöver sperman hos mannen bli testad,...

Spermaprov

Då kan du behöva lämna spermaprov Om ett par upplever svårigheter med att bli gravida och vill utreda det kan det bli aktuellt att lämna in ett spermaprov. Genom provet kan mannens fertilitet utredas. När en analys av spermierna genomförs kan det ge användbar...

Donera spermier

Numera finns det dock bra alternativ som hjälper både par och självstående att bli gravida med hjälp av donerade spermier. Att använda donerade spermier kan vara ett möjligt alternativ för såväl samkönade kvinnliga och heterosexuella par som självstående kvinnor....

Bra spermier är viktigt för fertiliteten

Om det har gått ett år rekommenderar vi att du bokar en fertilitetsutredning på en av våra kliniker tillsammans med din partner. I vissa fall går det även boka en utredning tidigare än efter ett år. Det kan bero på kvinnans ålder eller oregelbunden mens. Det kan...

Äggledare 

Om befruktningen lyckas är det alltså början på en graviditet och ägget fästersedan in i livmoderns slemhinna. Äggledarna är det som förbinder äggstockarna med livmodern. De består av två smala rör som leder från vardera äggstock till livmodern. Längst ut är...

AMH värde – vad är det?

För att ta reda på och mäta nivån av AMH behöver du ta ett blodprov. Vi kan då få en ögonblicksbild av hur många ägganlag som finns i äggstockarna just för tillfället. Det indikerar hur stora chanserna är för dig att bli gravid. Istället för blodprov går det även att...

Spermatest

Det kan finnas olika anledningar till att spermier inte kan befrukta ägget. Fertiliteten, eller förmåga att fortplanta sig, är beroende av många olika faktorer. Inte sällan handlar det om mannens spermier. Oavsett om det beror på mannen eller kvinnan har alla olika...

Ont i äggstockarna

En vanlig orsak till smärta i äggstockarna kan vara cystor, alltså vätskefyllda blåsor, som bildats på äggstocken. Cystor är faktiskt ganska vanliga, framförallt under den fertila delen av livet, och behöver i de flesta fall ingen behandling utan tillbakabildas av sig...

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60