Kvalitetsarbete 2018-09-19T16:57:24+00:00

Satsning på kvalitet & miljö

Vi har under flera år satsat på både kvalitet och miljö. Sedan november 2009 uppfyller Nordic IVF Göteborg ledningssystem kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ISO Certifikat Nordic IVFNordic IVF Göteborg har ett kvalitetsinriktat arbete. Vi är en av få klinker som sedan flera år har kvalitetscertifikat enligt ISO (9001:2015 och 14001:2015). Vår personal jobbar dagligen med att uppnå ständiga förbättringar. Våra läkare har genomgått forskarutbildning och doktorsavhandling. Verksamheten präglas av kunskap och god stämning genom att vi arbetar i team.

Detta innebär att alla våra processer är dokumenterade. Journalsystemet vid kliniken är datoriserat, vilket innebär att vi förutom ökad effektivisering också kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras. Kvalitetsansvarig är Kristina Schildauer.

 

Kvalitetsundersökning 2018

Under våren 2018 genomförde vi tillsammans med samtliga landets IVF-kliniker en nationell kvalitetsenkät, sk KUPP där alla par som genomgått ägguttag får svara på en webbaserad enkät. Datainsamlingen visar hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård, bemötande etc. Enkäten genomförs med 1 1/2 års intervall på samtliga IVF-kliniker i Sverige. Resultat finns på Q-IVF.

NordicIVF_April-17_B88A7954     NordicIVF_juni-17_B88A1398

Resultat från KUPP våren 2018

 

Det här tyckte Ni var bra:

  • Kompetens och medicinsk vård
  • Bemötandet från alla yrkeskategorier
  • Omvårdnad

Det här tyckte Ni att vi behöver bli bättre på:

  • Information om resultatet av olika provtagningar
  • Mer precis tid för telefonsamtal

Våra ledord

Omtanke, kompentens och kontinuitet. Dessa ord sammanfattar vad som representerar oss och vad vi strävar efter i vårt dagliga arbete.

Omtanke

Omtanke

Omtanke för oss innebär engagemang, respekt och lyhördhet. Vår förhoppning är att alla ska känna sig sedda och trygga hos oss.

Kompetens

Kompetens

Kompetens för oss innefattar kunskap, erfarenhet och förmåga till nytänkande. Vår ambition är att ligga i framkant av utvecklingen och alltid eftersträva högsta kvalitet i alla moment.

Kontinuitet

Kontinuitet

Kontinuitet för oss innebär enhetliga värderingar och ett enhetligt omhändertagande. Vi strävar efter ett personligt bemötande och sätter alltid patienten i centrum.