Hem » Göteborg » Våra medarbetare

Våra medarbetare

Här kan du se vilka vi är som arbetar på vår klinik i Göteborg.
Eva Lundborg
Verksamhetschef/ Överläkare gynekologi/obstetrik
Läs mer

Eva arbetar sedan 2012 hos oss på Nordic IVF i Göteborg med fertilitetsutredningar inklusive utredning av manlig orsak till infertilitet samt alla typer av fertilitetsbehandlingar. Eva utför ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar, insemination, samt PESA/TESA (operativ uthämtande av spermier). Hon har tidigare tjänstgjort på Borås sjukhus och där varit ansvarig för fertilitetsutredningar.

Mats Brännström
Anna Lena Wennberg
Medicine Doktor/ Överläkare gynekologi/obstetrik/ Medicinskt ansvarig Nordic Egg Bank
Läs mer
Anna Lena har arbetat inom reproduktionsmedicin och IVF sedan 2003, bland annat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon arbetar sedan 2008 hos oss på Nordic IVF i Göteborg med fertilitetsutredningar inklusive utredning av manlig orsak till infertilitet samt alla typer av fertilitetsbehandlingar. Anna Lena utför ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar, inseminationer samt PESA/TESA (operativt uthämtande av spermier). Hon är även medicinskt ansvarig för koncernens äggdonationsverksamhet.
Ragad Samir
Karin Höie
Överläkare gynekologi/obstetrik
Läs mer

Arbetat med IVF sedan 2007, dels som överläkare i gynekologi och obstetrik på IVF, Oslo Universitetssjukhus, Rikshospitalet, samt på Fertilitetssentret i Oslo och Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö. Har dessförinnan även haft en privat mottagning i 12 år, allmän gynekologi/obstetrik samt infertilitet.

Arbetar på Nordic IVF sedan 2017 med barnlöshetsutredningar inklusive utredning av manlig orsak till infertilitet och alla typer av fertilitetsbehandlingar. Utför ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar samt PESA/TESA.

Karin Westlund
Specialistläkare gynekologi/obstetrik
Läs mer

Karin har tidigare arbetat på kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och arbetar sedan nov 2020 hos oss på Nordic IVF i Göteborg med fertilitetsutredningar samt alla typer av fertilitetsbehandlingar. Hon utför bland annat planering av behandling vid nybesök, ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar samt inseminationer.

Nordic IVF

Lena Lindborg
Överläkare gynekologi/obstetrik

Läs mer

Lena är specialistläkare och har arbetat inom gynekologi & obstetrik sedan 1989 och har mångårig erfarenhet av reproduktionsmedicin och IVF från bland annat Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Lena arbetar sedan 2022 hos oss på Nordic IVF i Göteborg med fertilitetsutredningar samt alla typer av fertilitetsbehandlingar. Lena utför bland annat planering av behandling vid nybesök, ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar samt inseminationer.

Mats Brännström

Pernilla Hildeborn
Avdelningschef/ Legitimerad Barnmorska

Läs mer

Pernilla är legitimerad barnmorska och har tidigare arbetat inom förlossning och BB-vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndals sjukhus.

Sedan 2014 arbetar hon hos oss på Nordic IVF i Göteborg där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt utför inseminationer och assisterar vid ägguttag.

Ragad Samir

Johanna Skotnes
Legitimerad sjuksköterska

Läs mer

Johanna är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat inom primärvården i Göteborg.

Hon arbetar sedan 2014 hos oss på Nordic IVF i Göteborg där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt assisterar vid ägguttag.

Ivona Santesson
Legitimerad Sjuksköterska

Läs mer

Ivona är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat på kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhus inom gynekologisk onkologi samt inom Göteborg Stad och i primärvården, bland annat på vårdcentral och gynekologisk mottagning.

Hon arbetar sedan 2015 på Nordic IVF i Göteborg där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt assisterar vid ägguttag.

Mats Brännström

Jennie Andersson
Legitimerad Sjuksköterska & Koordinator Nordic Egg Bank

Läs mer

Jennie är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat på medicinavdelning samt gynekologisk avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt på Göteborgs Kvinnoklinik.

Sedan april 2020 arbetar Jennie hos oss på Nordic IVF i Göteborg, där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt assisterar vid ägguttag.

Jennie är även koordinator för Nordic Egg Bank i arbetet med rekrytering av donatorer till våra verksamheter inom Nordic IVF och Stockholm IVF. 

Cecilia Hammarstedt Nordic IVF

Cecilia Dahl Hammarstedt
Legitimerad Sjuksköterska

Läs mer

Cecilia är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat många år som kontaktsjuksköterska på vårdavdelning och mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon arbetar sedan 2022 här på Nordic IVF i Göteborg och håller i patientkontakter, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt assisterar vid ägguttag

Ragad Samir
Elin Eriksson Lagerberg
Laboratoriechef/ Embryolog
Läs mer

Elin är legitimerad biomedicinsk analytiker och har arbetat som embryolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhus. Sedan 2013 arbetar hon hos oss på Nordic IVF i Göteborg. Hon är ESHRE-certifierad embryolog sedan 2015.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Agnes Duus
Embryolog
Läs mer

Agnes har magisterexamen i molekylärbiologi och har tidigare arbetat som embryolog på IVF-kliniken Falun, samt arbetat med vitrifikation på Vitrolife. Sedan 2012 arbetar hon hos oss på Nordic IVF i Göteborg. Hon är ESHRE-certifierad embryolog sedan 2015 och har utbildning i oocytvitrifikation vid IVI i Valencia, Spanien.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Mats Brännström
Elizabeth Bobek
Embryolog
Läs mer

Elizabeth är legitimerad biomedicinsk analytiker med magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Hon har tidigare arbetat som embryolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och arbetar hos oss på Nordic IVF Göteborg sedan 2015. Elizabeth är ESHRE-certifierad embryolog sedan juli 2018.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Frida Molin
Embryolog
Läs mer
Frida är legitimerad biomedicinsk analytiker och har tidigare arbetat på klinisk mikrobiologi/ bakteriologi på Sahlgrenska. Sedan maj 2020 arbetar Frida hos oss på Nordic IVF i Göteborg som embryolog.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Mats Brännström
Anita Drobic
Embryolog
Läs mer
Anita är legitimerad biomedicinsk analytiker och har tidigare arbetat inom klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon arbetar hos oss på Nordic IVF Göteborg sedan 2022.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Olivia Yhr Nordic IVF Göteborg

Olivia Yhr
Embryolog

Läs mer

Olivia är legitimerad biomedicinsk analytiker och har gjort sitt examensarbete inom reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon har tidigare erfarenhet från arbete inom klinisk patologi och immunologi, samt transfusionsmedicin på Sahlgrenska.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitets- och utvecklingsarbete.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”