Hem » Göteborg » Vår personal

Vår personal

Verksamhetschef & Medicinskt Ledningsansvarig

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig säkerställer att det medicinska omhändertagandet av patienter tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård.

Malin Wernås Nordic IVF

Malin Wernås
Verksamhetschef & barnmorska

Läs mer

Malin Wernås är legitimerad barnmorska & verksamhetschef på vår klinik. Malin arbetar även med vår donationsverksamhet gällande rekrytering av äggdonatorer genom Nordic Egg Bank.

Eva Lundborg
Medicinskt ledningsansvarig & överläkare

Läs mer

Eva är specialistläkare inom gynekologi & obstetrik och är medicinskt ledningsansvarig för vår klinik. Eva har tidigare arbetat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, där hon var ansvarig för fertilitetsutredningar.

 

 

Läkare

Våra läkare träffar du bland annat i samband med planering av behandling, ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföranden samt PESA/TESA (operativt uthämtande av spermier).

Mats Brännström

Anna Lena Wennberg
Överläkare, Medicine Doktor & medicinskt ansvarig Nordic Egg Bank

Läs mer

Anna Lena är specialistläkare inom gynekologi & obstetrik och har tidigare arbetat inom reproduktionsmedicin på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Anna Lena är även medicinskt ansvarig för koncernens äggdonationsverksamhet.

Ragad Samir

Karin Höie
Överläkare

Läs mer

Karin är specialistläkare inom gynekologi & obstetrik och har tidigare arbetat som överläkare inom IVF på Oslo Universitetssjukhus, Rikshospitalet, på Fertilitetssentret i Oslo samt Reproduktionsmedicinskt centrum, Malmö. Karin har dessförinnan även haft en privat mottagning i 12 år, allmän gynekologi/obstetrik samt infertilitet.

Karin Westlund
Specialistläkare

Läs mer

Karin är specialistläkare inom gynekologi & obstetrik och har tidigare arbetat på kvinnokliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Nordic IVF

Lena Lindborg
Överläkare

Läs mer

Lena är specialistläkare inom gynekologi & obstetrik och har mångårig erfarenhet av reproduktionsmedicin och IVF från bland annat Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Barnmorskor & sjuksköterskor

Våra barnmorskor & sjuksköterskor har du telefonkontakt med i samband med bokning och information. Du träffar dem bland annat vid information om behandling och injektionsteknik, ägguttag och insemination.

Mats Brännström

Pernilla Hildeborn
Avdelningschef & barnmorska

Läs mer

Pernilla är legitimerad barnmorska och har tidigare arbetat inom förlossning och BB-vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Mölndals sjukhus.

Ragad Samir

Johanna Skotnes
Sjuksköterska

Läs mer

Johanna är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat inom primärvården i Göteborg.

Ivona Santesson Nordic IVF

Ivona Santesson
Sjuksköterska

Läs mer

Ivona är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat på kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhus inom gynekologisk onkologi samt inom Göteborg Stad och i primärvården, bland annat på vårdcentral och gynekologisk mottagning.

Mats Brännström

Jennie Andersson
Sjuksköterska & koordinator Nordic Egg Bank

Läs mer

Jennie är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat på medicinavdelning samt gynekologisk avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt på Göteborgs Kvinnoklinik.

Jennie är även koordinator för Nordic Egg Bank i arbetet med rekrytering av donatorer till våra verksamheter inom Nordic IVF och Stockholm IVF.

Cecilia Dahl Hammarstedt Nordic IVF

Cecilia Dahl Hammarstedt
Sjuksköterska & koordinator Nordic Egg Bank

Läs mer

Cecilia är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat många år som kontaktsjuksköterska på vårdavdelning och mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Jennifer Andersson Nordic IVF Göteborg

Jennifer Andersson
Sjuksköterska

Läs mer

Jennifer är legitimerad sjuksköterska och har tidigare arbetat inom hemsjukvård och förlossningsvård. 

Embryologer

Våra embryologer träffar du bland annat vid ägguttag, embryoåterföring, och vid insemination. De arbetar med fertilisering, odling, bedömning av embryon, val av embryo för återföring samt frys och tining.

Ragad Samir

Elin Eriksson Lagerberg
Laboratoriechef & embryolog

Läs mer

Elin är legitimerad biomedicinsk analytiker och ESHRE-certifierad embryolog. Elin har tidigare arbetat som embryolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Språk: Svenska, engelska och till viss mån tyska

 

 

Agnes Duus
Embryolog
Läs mer

Agnes har magisterexamen i molekylärbiologi och är ESHRE-certifierad embryolog. Agnes har tidigare arbetat som embryolog på IVF-kliniken Falun, samt arbetat med vitrifikation på Vitrolife.

Språk: Svenska, engelska och norska

 

Mats Brännström
Elizabeth Bobek
Embryolog
Läs mer

Elizabeth är legitimerad biomedicinsk analytiker med magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap och ESHRE-certifierad embryolog. Elizabeth har tidigare arbetat som embryolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

Frida Molin
Embryolog
Läs mer

Frida är legitimerad biomedicinsk analytiker och har tidigare arbetat på klinisk mikrobiologi/ bakteriologi på Sahlgrenska.

Mats Brännström
Anita Drobic
Embryolog
Läs mer

Anita är legitimerad biomedicinsk analytiker och har tidigare arbetat inom klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Olivia Yhr Nordic IVF

Olivia Yhr
Embryolog

Läs mer

Olivia är legitimerad biomedicinsk analytiker och har gjort sitt examensarbete inom reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Olivia har tidigare arbetat inom klinisk patologi och immunologi, samt transfusionsmedicin på Sahlgrenska.

Språk: Svenska, engelska, persiska och tyska

Administration

Våra administrativa medarbetare arbetar för att effektivisera och stötta verksamheten inom olika områden, bland annat inom reception, fakturahantering och IT.

Mats Brännström

Sofia Goncalves
Administrator, Eugin Sweden

Läs mer

Sofia Goncalves arbetar som administratör, inom vår koncern med kliniker inom Nordic IVF och Stockholm IVF. Sofia har tidigare arbetat i en bred roll inom administration, både som konsult och anställd inom privat sektor. Senast kommer hon från Setterwalls Advokatbyrå, där hon assisterat olika funktioner inom administration.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60