Hem » Göteborg » Priser Göteborg

Priser Göteborg

Regionfinansierad vård

Mall

Mall text

Besök i samband med behandling

Nordic IVF Göteborg har avtal med Västra Götalandsregionen för att bland annat utföra IVF- och donationsbehandlingar (insemination och IVF med donerade spermier).

Besök i samband med behandling via avtal med Västra Götalandsregionen
Kostnad: 300 kr per person och besök. Frikort gäller.

Fertilitetsutredning

Regionfinansierad fertilitetsutredning vid Göteborgs Kvinnoklinik
Kostnad: 300 kr per person och besök. Frikort gäller. 

I samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik. Bokas via www.gbgkk.se eller ring 031-700 12 90. 

Privatfinansierad vård

Priser från 2024-02-01.

Mall

Mall text

Läkarkonsultation

Läkarkonsultation
För planering av behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Läkarkonsultation via telefon
För planering av behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Fertilitetsutredning

Regionfinansierad fertilitetsutredning vid Göteborgs Kvinnoklinik
Kostnad: 300 kr per person och besök. Frikort gäller. 

I samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik. Bokas via www.gbgkk.se eller ring 031-700 12 90. 

(Saknas svenskt personnummer kostar besöket 2 200 kr. Kostnad tillkommer för ev provtagning.)

IVF-behandling

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Läkarkonsultation via telefon
För planering av behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 45 000 kr

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 67 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 84 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 90 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 95 500 kr

Frysning och förvaring av embryo i upp till 10 år, per år
Kostnad: 3 900 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 10 000 kr

Frysning av spermier inkl. förvaring i 18 månader
Kostnad: 3 900 kr

Frysförvaring av spermier, per år
Kostnad: 3 900 kr

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Bedömning görs av läkaren. Kvinnan ska ha en normal äggreserv (AMH ≥ 1 µg/L). Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

IVF-behandling med donerade spermier

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 54 000 kr (exkl familjerätt)

Efterföljande IVF-behandling med donerade spermier
Kostnad: 43 000 kr (exkl familjerätt)

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 43 000 kr (exkl familjerätt)

Äggackumulering + IVF-behandling med donerade spermier
Innefattar totalt 3 ägguttag; vid de första två fryses äggen, och vid det tredje görs IVF med donerade spermier på både de tinade äggen och de färska äggen från tredje ägguttaget.
Kostnad: 96 000 kr (exkl familjerätt)

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 500 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

Frysning och förvaring av embryo i upp till 10 år, per år
Kostnad: 3 900 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

IVF-behandling med donerade ägg/ Äggdonation

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt kostnader för de ev kompletterande prover och utredning som behöver tas, t ex blodprover, psykosocial utredning och spermieanalys/-frysning, enligt gällande prislista.

Äggdonation
Kostnad: 100 000 kr

Dubbeldonation
Kostnad: 110 00 kr

Frysning och förvaring av embryo i upp till 10 år, per år
Kostnad: 3 900 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

 

 

IVF-behandling med planerad embryofrys/ Embryo banking

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt kostnader för de ev kompletterande prover och utredning som behöver tas, t ex blodprover, psykosocial utredning och spermieanalys/-frysning, enligt gällande prislista.

IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Enkelbehandling
Kostnad: 41 000 kr

IVF-behandling med planerad embryofrys, paketavtal om 3 behandlingar
Kostnad: 93 500 kr

IVF-D ensamstående eller par, exkl familjerätt
Kostnad: 50 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 900 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

Insemination

Makeinsemination
Kostnad: 12 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök
Bokning sker hos vår samarbetspartner Göteborgs Kvinnoklinik.

Läkarkonsultation
För planering av behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier) Kostnad: 20 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier) Kostnad: 43 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerättmer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 500 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 3 400 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 10 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Äggfrys/ Oocytfrys

Utredning/fertilitetsbedömning inför äggfrys
Inklusive blodprov för äggreserv (AMH) samt undersökning. Kostnad: 5 300 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 200 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 38 500 kr

Efterföljande äggfrysbehandling
Kostnad: 32 000 kr

Paket om 3 äggfrysbehandlingar
Kostnad: 85 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 33 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 43 000 kr (exkl familjerätt)

Frysförvaring av obefruktade ägg per år
Kostnad: 3 900 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 500 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 10 000 kr

Spermaprovsanalys (endast i samband med utredning/ behandling)
Kostnad: 1 300 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-600 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 2 200 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
(endast i samband med utredning och behandling.)
Kostnad: 3 200 kr

Kavitetsundersökning
(endast i samband med utredning och behandling.)
Kostnad: 3 200 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 10 000 kr

Kromosomanalys (endast i samband med utredning och behandling. Ej fosterdiagnostik.)
Kostnad: 6 300 kr

Besök hos psykoterapeut – Releasepsykoterapi
Kostnad: 2 000 kr

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60