Hem » Göteborg » Priser Göteborg

Priser Göteborg

Här hittar du priser för utredning och behandlingar hos vår klinik i Göteborg.

Regionfinansierad vård

Mall

Mall text

Besök i samband med behandling

Nordic IVF Göteborg har avtal med Västra Götalandsregionen för att bland annat utföra IVF- och donationsbehandlingar (insemination och IVF med donerade spermier).

Besök i samband med behandling via avtal med Västra Götalandsregionen
Kostnad: 300 kr per person och besök. Frikort gäller.

Fertilitetsutredning

Regionfinansierad fertilitetsutredning vid Göteborgs Kvinnoklinik
Kostnad: 300 kr per person och besök. Frikort gäller. 

I samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik. Bokas via www.gbgkk.se eller ring 031-700 12 90. 

Privatfinansierad vård

Priser uppdaterade 2023-03-01.

Mall

Mall text

Läkarkonsultation

Läkarkonsultation
För planering av behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Läkarkonsultation via telefon
För planering av behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Fertilitetsutredning

Regionfinansierad fertilitetsutredning vid Göteborgs Kvinnoklinik
Kostnad: 300 kr per person och besök. Frikort gäller. 

I samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik. Bokas via www.gbgkk.se eller ring 031-700 12 90. 

(Saknas svenskt personnummer kostar besöket 2100 kr. Kostnad tillkommer för ev provtagning.)

IVF-behandling

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Läkarkonsultation via telefon
För planering av behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 43 000 kr
Delbetalning:
3 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 406 kr per månad i 36 månader med ränta**

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 64 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 092 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 80 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 615 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 86 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 811 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 91 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 975 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Frysning och förvaring av embryo i upp till 10 år, per år
Kostnad: 3 700 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 9 500 kr

Frysning av spermier inkl. förvaring i 18 månader
Kostnad: 3 700 kr

Frysförvaring av spermier, per år
Kostnad: 3 700 kr

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Bedömning görs av läkaren. Kvinnan ska ha en normal äggreserv (AMH ≥ 1 µg/L). Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

IVF-behandling med donerade spermier

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 51 500 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
1 684 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Efterföljande IVF-behandling med donerade spermier
Kostnad: 41 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
3 417 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 340 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 41 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
3 417 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 340 kr per månad i 36 månader med ränta**

Äggackumulering + IVF-behandling med donerade spermier
Innefattar totalt 3 ägguttag; vid de första två fryses äggen, och vid det tredje görs IVF med donerade spermier på både de tinade äggen och de färska äggen från tredje ägguttaget.
Kostnad: 91 500 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 991 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 100 kr

Frysning och förvaring av embryo i upp till 10 år, per år
Kostnad: 3 700 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med donerade ägg/ Äggdonation

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt kostnader för de ev kompletterande prover och utredning som behöver tas, t ex blodprover, psykosocial utredning och spermieanalys/-frysning, enligt gällande prislista.

IVF med donerade ägg/ Äggdonationsbehandling
Kostnad: 95 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
3 106 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF med donerade ägg och spermier/ Dubbeldonation
Kostnad: 105 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
3 269 kr per månad för maxbeloppet 100 000 kr i 36 månader, med ränta**

Frysning och förvaring av embryo i upp till 10 år, per år
Kostnad: 3 700 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**

 

 

IVF-behandling med planerad embryofrys

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt kostnader för de ev kompletterande prover och utredning som behöver tas, t ex blodprover, psykosocial utredning och spermieanalys/-frysning, enligt gällande prislista.

IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Enkelbehandling
Kostnad: 39 000 kr
Delbetalning:
3 250 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 293 kr per månad i 36 månader med ränta**

Paketavtal om 3 behandlingar
Kostnad: 89 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 952 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 700 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**

Insemination

Makeinsemination
Kostnad: 11 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök
Bokning sker hos vår samarbetspartner Göteborgs Kvinnoklinik.

Läkarkonsultation
För planering av behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier) Kostnad: 19 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
1 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
621 kr per månad i 36 månader med ränta**

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier) Kostnad: 41 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
3 417 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 340 kr per månad i 36 månader med ränta**

Familjerättmer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 3 400 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 9 500 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 100 kr

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Äggfrys/ Oocytfrys

Utredning/fertilitetsbedömning inför äggfrys
Inklusive blodprov för äggreserv (AMH) samt undersökning. Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 100 kr, samt eventuell kostnad för de kompletterande prover som behöver tas, enligt gällande prislista.

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 36 500 kr
Delbetalning:
3 042 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 193 kr per månad i 36 månader med ränta**

Efterföljande äggfrysbehandling
Kostnad: 30 500 kr
Delbetalning:
2 542 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
997 kr per månad i 36 månader med ränta**

Paket om 3 äggfrysbehandlingar
Kostnad: 81 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 648 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 31 500 kr
Delbetalning:
2 625 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 030 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 41 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
3 417 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 340 kr per månad i 36 månader med ränta**

Frysförvaring av obefruktade ägg per år
Kostnad: 3 700 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 400 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 9 500 kr

Spermaprovsanalys (endast i samband med utredning/ behandling)
Kostnad: 1 250 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-600 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 2 100 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
(endast i samband med utredning och behandling.)
Kostnad: 3 000 kr

Kavitetsundersökning
(endast i samband med utredning och behandling.)
Kostnad: 3 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 9 000 kr

Kromosomanalys (endast i samband med utredning och behandling. Ej fosterdiagnostik.)
Kostnad: 6 300 kr

Besök hos psykoterapeut – Releasepsykoterapi
Kostnad: 950 kr/ person eller 1 200 kr/ par

Se våra allmänna villkor. 

Delbetalning

Skulle du vilja dela upp kostnaden för behandlingen?
Här kan du läsa om hur det fungerar med delbetalning via Human Finans samt göra en ansökan.

Viktigt!
Du behöver ansöka och få ett godkännande från Human Finans innan stimuleringen startar. Så snart du är godkänd för finansiering via Human Finans ska du informera kliniken om detta.

** Delbetalning hanteras inte av Nordic IVF utan genom extern part Human Finans. Villkor för betalning hittar du här.

 

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60