Allmänna villkor 2018-06-26T12:01:48+00:00

Korsbarsblommor maj-13_DSC0023

Allmänna villkor

Med IVF-behandling avses stimulering syftande till uthämtning av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). IVF-behandlingen inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas i behandlingen är exempelvis kostnader för frysförvaring av embryon och spermier.

Betalningsvillkor: Full betalning 10 dagar efter fakturadatum gäller för kliniken i Göteborg.  I Malmö och Stockholm betalas behandlingskostnaden med betalkort i samband med besöket för ägguttag.

Detaljerad information ges i avtal som fås på kliniken.

Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan, varför kostnaden under en 12-månadersperiod inte överstiger 2 200 kronor. Från 1 oktober 2013 gäller inte högkostnadsskyddet för kvinnor som vill frysa ner ägg utan direkta medicinska skäl.

Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

Det finns möjlighet till delbetalning med hjälp av Human finans.