Blanketter 2018-06-26T12:03:08+00:00

Här hittar ni våra blanketter

Hälsodeklaration

Har ni bokat tid för fertilitetsutredning, ladda gärna ner hälsodeklarationer för båda parter, kvinna och man. Ta med dessa ifyllda vid första besöket.

Ifall ni har bokat tid för utredning inför insemination med donerade spermier, finns hälsodeklaration för detta att ladda ner, för heterosexuella par (kvinna och man) eller för samkönade par eller ensamstående kvinnor.

Samtycke

Om ni är i behandling hos oss, behöver ni fylla i ett samtycke som ni tar med er vid tillfället för embryoåterföring eller insemination. Här finns samtyckesblanketter för er som genomgår IVF samt för er som genomgår insemination.

Om ni vill ha kopia på inlämnat samtycke, var vänlig och fyll i begäran om kopia av samtycke och skicka till Nordic IVF Göteborg, Odinsgatan 10, 411 03 Göteborg.