PGD och PGS – numera PGT

PGT kräver att paret genomgår IVF behandling och att man 5 dagar efter befruktningen utför en analys på varje embryo, för testning av specifik genetisk sjukdom. Ett embryo som är friskt återförs senare till livmodern. Chansen att bli gravid efter PGT är jämförbar med...

Spermier

Ålder Mannens fertilitet sjunker med åldern, precis som hos kvinnan, om än inte i samma takt och inte i samma omfattning. Det har länge funnits en felaktig föreställning om att män förblir lika fertila hela livet, något som visat sig inte vara sant. Dessutom har man...

Pergotime

Vad är Pergotime? Historiskt har läkemedlet Pergotime varit förstahandsval vid ägglossningsstimulering. Preparatet finns inte tillgängligt i Sverige längre och idag används andraläkemedel med liknande syfte, exempelvis Letrozol. Läkemedel som stimulerar ägglossningen...

IVF – lite bakgrundshistoria

Första provrörsbarnet I juli 1978 skrevs historia. Då föddes Louise Brown, det allra första provrörsbarnet i världen. Detta var ett mycket omdebatterat ämne på den tiden och metoden hade många högljudda kritiker. I dagsläget har det svängt och IVF är en av de...

PCO – Polycystiska Ovarier

Det vanligaste är att man upptäcker PCO i samband med att man försöker att bli gravid. Att du har svårt för att bli gravid beror på att kvinnor med PCO inte sällan har oregelbundna menstruationer och därmed inte ägglossning varje månad och därmed kan befruktning inte...