Kontrollsystem Lab 2021-02-04T14:55:55+00:00

Nordic IVF Malmö Kontrolllsystem

Kontrollsystem i vårt IVF-laboratorium

Som första klinik i Sverige har vi sedan februari 2019 implementerat ett elektroniskt kontrollsystem, RI witness system, i vårt laboratorium på Nordic IVF Malmö. Systemet ger en oöverträffad möjlighet att säkerställa hanteringen på laboratoriet. Varje patientpar får ett unikt ID kort med en inbyggd radiofrekvensbricka som matchas med samma unika bricka på alla parets skålar, provrör samt provtagningskärl för spermaprov.

Vid arbete med ägg, spermier och embryon förs ert unika ID-kort in en kortläsare och arbetsstationen tillåter därefter endast arbete med era prover. Den normala risken för förväxling av prover i ett IVF-lab är extremt liten, men med detta system ökar säkerheten ytterligare.