Hem » Malmö » Våra medarbetare

Våra medarbetare

Här kan du se vilka vi är som arbetar på vår klinik i Malmö.
Annika Bladh Blomquist
Verksamhetschef/ Överläkare gynekologi/obstetrik/ Subspecialist i reproduktionsmedicin
Läs mer

Annika har tidigare arbetat som IVF-läkare och verksamhetschef på vår klinik i Stockholm och dessförinnan hos vår klinik i Göteborg, samt Reproduktionsmedicin Karolinska och IVF-kliniken CuraÖresund i Malmö.

Sedan mars 2021 arbetar hon hos oss på Nordic IVF Malmö och i augusti 2021 tog hon över rollen som verksamhetschef. Utöver chefsansvaret har hon hand om fertilitetsutredningar och alla typer av behandlingar vid ofrivillig barnlöshet. Annika utför bland annat ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar, inseminationer samt PESA/TESA.

Emma Nilsson Condori
Medicine Doktor, Överläkare gynekologi/obstetrik
Läs mer

Emma är specialistläkare i obstetrik och gynekologi och har disputerat med avhandling om hur fetmakirurgi påverkar kvinnlig fertilitet. Hon har arbetat på Reproduktionsmedicinskt Centrum på Skånes Universitetssjukhuset i Malmö, och dessförinnan på Kvinnokliniken i Kristianstad inom infertilitet.

Emma har hand om fertilitetsutredningar och alla typer av behandlingar vid ofrivillig barnlöshet Hon utför bland annat ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar, inseminationer samt PESA/TESA.

Nordic IVF Karina Boukhemis

Karina Boukhemis
Överläkare gynekologi/obstetrik

Läs mer

Karina har arbetat som IVF-läkare vid RMC, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Utöver IVF och fertilitetsutredningar så utförde Karina utredningar av upprepade missfall, för tidigt klimakterium samt hade hand om patienter med PCOS. Hon ingick även i endometriosteamet i Malmö på fertilitetsidan.

Karina har arbetat sedan 2016 hos oss på Nordic IVF Malmö och tar emot par för konsultation/rådgivning vid infertilitetsproblematik samt utför alla typer av infertilitetsbehandlingar. Hon har också arbetat med allmängynekologi och fertilitetsutredningar på Limhamns kvinnoklinik och på Carlakliniken Malmö.

Eva Lundborg
Överläkare gynekologi/obstetrik

Läs mer

Eva är utbildad specialistläkare inom obstetrik & gynkologi och arbetar sedan 2022 hos oss på Nordic IVF i Malmö samt även på vår klinik i Göteborg där hon arbetat sedan 2012.

Eva arbetar med fertilitetsutredningar inklusive utredning av manlig orsak till infertilitet samt alla typer av fertilitetsbehandlingar. Eva utför ultraljudsundersökningar, ägguttag, embryoåterföringar, insemination, samt PESA/TESA (operativ uthämtande av spermier).

Paulina Persson
Avdelningschef/ Leg Barnmorska
Läs mer

Paulina har varit sjuksköterska sedan 1999 och arbetat inom intensivvård i 15 år. Sedan 2011 har hon varit legitimerad barnmorska.
Sedan 2017 arbetar Paulina hos oss på Nordic IVF i Malmö där hon håller i patientkontakt, informerar om behandling och injektioner, ger smärtstillande vid ägguttagning och assisterar vid embryoåterföring.

Mats Brännström
Carina Sköld
Undersköterska
Läs mer

Carina har arbetat inom IVF sedan 2002, tidigare på CURA-kliniken och CuraÖresund och sedan 2014 på Nordic IVF i Malmö. Hon håller i patientkontakt, informerar om behandlingar och injektioner samt assisterar vid ägguttag och embryoåterföring.

Ragad Samir
Caroline Larsson
Undersköterska
Läs mer
Caroline har arbetat som undersköterska sedan år 2000, och har arbetat i många år inom intensivvård, bland annat på THIVA Sahlgrenska i Göteborg, IVA i Ystad samt THIVA i Lund. Sedan januari 2019 arbetar hon på Nordic IVF Malmö, där hon håller i patientkontakt, informerar om behandlingar och injektioner samt assisterar vid ägguttag och embryoåterföring.
Marie Svensson Knezevic
Legitimerad sjuksköterska
Läs mer

Marie har arbetat som sjuksköterska sedan 2004 och har tidigare arbetat inom akutsjukvård och kirurgi på Skånes universitetssjukhus.

Sedan september 2020 arbetar hon hos oss på Nordic IVF Malmö, där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Mats Brännström
Annika Morris
Anestesisjuksköterska
Läs mer

Annika är legitimerad sjuksköterska sedan 2009 och har arbetat inom akutsjukvård på Skånes Universitetssjukhus. Sedan 2013 är hon utbildad anestesisjuksköterska.

Sedan september 2020 arbetar Annika hos oss på Nordic IVF Malmö, där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.

Ragad Samir
Anna Ringström
Legitimerad Sjuksköterska
Läs mer
Anna är legitimerad sjuksköterska sedan 2007 och har tidigare jobbat på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Sedan maj 2021 arbetar hon hos oss på Nordic IVF Malmö, där hon håller i patientkontakten, tar blodprover, informerar om behandlingar och injektioner, samt ger smärtstillande läkemedel och assisterar vid ägguttag.
Mats Brännström
Rebecca Narin
Laboratoriechef/ Embryolog
Läs mer

Rebecca är legitimerad biomedicinsk analytiker sedan 2010, och har tidigare jobbat inom Klinisk Patologi och som embryolog på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes Universitetssjukhus. Hon arbetar sedan 2017 på Nordic IVF i Malmö och är ESHRE-certifierad embryolog.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring, samt vid insemination. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Ingrid Sandelin
Embryolog
Läs mer
Legitimerad biomedicinsk analytiker, arbetat som embryolog sedan 2007. Har tidigare jobbat 13 år på Lunds Universitet senast inom stamcellsforskning.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Ragad Samir
Marie Andersson
Embryolog
Läs mer

Marie är utbildad biomedicinsk analytiker sedan 2012, och har tidigare arbetat på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Sedan juni 2019 arbetar hon på Nordic IVF i Malmö.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring, samt vid insemination. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Christina Elvén Nordic IVF Malmö

Christina Elvén
Embryolog

Läs mer

Christina är utbildad biomedicinsk analytiker och har tidigare arbetat inom klinisk patologi på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, samt senast som Project Manager vid ett privat forskningsbolag i Lund. Sedan september 2022 arbetar hon hos oss på Nordic IVF i Malmö.

Klinikens embryologer har hand om den laborativa delen av IVF-behandlingen. Ni träffar dem vid ägguttag och embryoåterföring, samt vid insemination. Embryologerna arbetar med fertilisering, odling och bedömning av embryon, val av embryo för återföring, frysförvaring och tining, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.

Sophie Hedetoft
Avdelningsassistent
Läs mer
Sophie är utbildad frisör och egenföretagare och arbetar som avdelningsassistent hos oss på Nordic IVF Malmö sedan augusti 2021. Hennes uppgift är att stötta vårt arbete i den dagliga verksamheten på kliniken.

Sorana Pålsson
Konsultläkare, Specialist i gynekologi & obstetrik

Läs mer
Arbetat som gynekolog på Kvinnokliniken på Karlstad sedan 2002. Hon var ansvarig för enheten för sexuell hälsa i Värmland. Därefter arbetat med infertilitet och IVF vid IVF-kliniken Cura och IVF-kliniken CuraÖresund. Utför infertilitetsutredningar, tar emot par för konsultation/rådgivning vid infertilitetsproblematik och utför alla typer av infertilitetsbehandlingar.
Mats Brännström

Pia Saldeen
Konsultläkare, Docent/ Specialistläkare Gynekologi & Obstetrik

Läs mer

Pia har arbetat med infertilitet och IVF sedan 1996 vid flera olika kliniker bl.a i Saudi-Arabien, som överläkare vid Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) Skånes Universitetssjukhus, och som verksamhetschef/medicinskt ansvarig vid IVF-kliniken Cura i Malmö. Hon är ofta anlitad som föreläsare vid utbildningskurser och kongresser både i Sverige och internationellt.

Pia har tidigare arbetat här hos oss på Nordic IVF Malmö som verksamhetschef sedan kliniken startade 2013. Hon arbetar nu som konsultläkare och utför bland annat infertilitets-och missfallsutredningar, utredning av äggreserv samt alla typer av fertilitetsbehandlingar.

Ragad Samir

Per Olofsson
Konsultläkare, Professor/ Specialistläkare

Läs mer
Per är specialistläkare i gynekologi och obstetrik och är perinatalmedicinsk rådgivare inom Nordic IVF i frågor som rör graviditet och förlossning.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”