Hem » Malmö » Priser

Priser

Här hittar du priser för utredning och behandlingar hos vår klinik i Malmö.

Priser uppdaterade 2023-03-01. 

(Mall)

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov). Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

Läkarkonsultation

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Utredning

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover, infektionsprover och spermaprov). Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 600 kr

IVF-behandling

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling
Standard-IVF/ICSI-behandling – enkelbehandling. Kostnad: 39 000 kr
Delbetalning:
3 250 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 275 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF behandling, paketavtal om 2 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan < 31 år* Kostnad: 55 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
1 798 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan < 35 år* Kostnad: 70 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 288 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan 35-38 år* Kostnad: 79 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 583 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan 39-41 år* Kostnad: 89 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 910 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

Frysförvaring av spermier
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 19 000 kr
Delbetalning:
1 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
621 kr per månad i 36 månader med ränta**

*Detaljerad information kring paketavtal för IVF-behandling kan erhållas vid kliniken. Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna paketavtal. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 49 000 kr
Delbetalning:
4 083 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 602 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF med donerade spermier, paketavtal om 3 behandlingar
Ålder under 39 år. Exkl familjerätt. Kostnad: 99 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
3 236 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF med donerade spermier, paketavtal om 3 behandlingar
Ålder 39-41 år. Exkl familjerätt. Kostnad 107 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
3 269 kr per månad för maxbeloppet 100 000 kr i 36 månader, med ränta**

IVF-behandling med frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 39 000 kr
Delbetalning:
3 250 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 275 kr per månad i 36 månader med ränta**

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos psykoterapeut, 2 besök – mer information finns här
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Första besöket, kostnad: 2 300 kr
Andra besöket, kostnad: 1 500 kr

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 19 000 kr
Delbetalning:
1 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
621 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med donerade ägg/ Äggdonation

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF med donerade ägg/ Äggdonationsbehandling
Inkl familjerätt. Kostnad: 95 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
3 106 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF med donerade ägg och spermier/ Dubbeldonation
Inkl familjerätt för ägg, exkl familjerätt för spermier. Kostnad: 105 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
3 269 kr per månad för maxbeloppet 100 000 kr i 36 månader, med ränta**

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos psykoterapeut, 2 besök – mer information finns här
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Första besöket, kostnad: 2 300 kr
Andra besöket, kostnad: 1 500 kr

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 19 000 kr
Delbetalning:
1 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
621 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med planerad embryofrys

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Enkelbehandling
Kostnad: 33 000 kr
Delbetalning:
2 750 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 094 kr per månad i 36 månader med ränta**

Paketavtal om 3 behandlingar
Kostnad: 89 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 952 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 19 000 kr
Delbetalning:
1 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
621 kr per månad i 36 månader med ränta**

Insemination

Makeinsemination
Insemination med makes/sambos spermier. Kostnad: 12 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök
Bokning sker hos vår systerklinik Limhamns Kvinnoklinik.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier). Kostnad: 19 000 kr
Delbetalning:
1 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
621 kr per månad i 36 månader med ränta**

Donatorinsemination – paketavtal 3 behandlingar *
Kostnad: 43 000 kr
Delbetalning:
3 583 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 406 kr per månad i 36 månader med ränta**

Familjerättmer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos psykoterapeut, 2 besök – mer information finns här
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Första besöket, kostnad: 2 300 kr
Andra besöket, kostnad: 1 500 kr

* För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare samt att kvinnan är ≤39 år. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Äggfrys

Utredning/fertilitetsbedömning inför äggfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 3 200 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 600 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 30 000 kr
Delbetalning:
2 500 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
981 kr per månad i 36 månader med ränta**

Paketavtal om 3 äggfrysbehandlingar
Kostnad: 79 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 583 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 30 000 kr
Delbetalning:
2 500 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
981 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 39 000 kr
Delbetalning:
3 250 kr per månad i 12 månader, räntefritt **
1 275 kr per månad i 36 månader med ränta**

Frysförvaring av obefruktade ägg per år
Kostnad: 3 000 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 500 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 9 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 500 kr

Spermaprovsanalys ej i samband med behandling, inkl läkarkontakt
Kostnad: 3 000 kr

Frysning av spermier för senare bruk, gäller även TESA/PESA
Kostnad: 2 000 kr

Frysförvaring av spermier per år
Kostnad: 3 000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-900 kr/ prov

Enstaka ultraljud gällande behandling vid annan klinik
Kostnad: 1 700 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 4 600 kr

Besök hos psykoterapeut – mer information finns här
Psykoterapi/Krisstöd
Individuell (45 min) Kostnad: 900 kr
Parterapi (75 min) Kostnad: 1500 kr

Psykosocial utredning inför donationsbehandling, 2 besök
Första besöket, kostnad: 2 300 kr
Andra besöket, kostnad: 1 500 kr

Tolk
Kostnad: 1 500 kr/ timma

Se våra allmänna villkor. 

Delbetalning

Skulle du vilja dela upp kostnaden för behandlingen?
Här kan du läsa om hur det fungerar med delbetalning via Human Finans samt göra en ansökan.

Viktigt!
Du behöver ansöka och få ett godkännande från Human Finans innan stimuleringen startar. Så snart du är godkänd för finansiering via Human Finans ska du informera kliniken om detta.

** Delbetalning hanteras inte av Nordic IVF utan genom extern part Human Finans. Villkor för betalning hittar du här.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60