Priser

Här hittar du priser för utredning och behandlingar hos vår klinik i Malmö..

Priser gäller från 2021-05-15.

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

(Mall)

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov). Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

Utredning

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov). Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

IVF-behandling

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling
Standard-IVF/ICSI-behandling – enkelbehandling. Kostnad: 37 000 kr
Delbetalning: 3 083 kr per månad, räntefritt 12 månader **

IVF behandling, paket avtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan < 35 år* Kostnad: 67 000 kr
Delbetalning: 4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr, räntefritt 12 månader **

IVF behandling, paket avtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan 35-38 år* Kostnad: 75 000 kr
Delbetalning: 4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr, räntefritt 12 månader **

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan 39-41 år* Kostnad: 85 000 kr
Delbetalning: 4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr, räntefritt 12 månader **

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

Frysning av spermier
Kostnad: 3 000 kr

Frysförvaring av spermier
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 18 000 kr
Delbetalning: 1 500 kr per månad, räntefritt 12 månader **

*Detaljerad information kring paketavtal för IVF-behandling kan erhållas vid kliniken. För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 47 000 kr
Delbetalning: 3 917 kr per månad, räntefritt 12 månader **

IVF med donerade spermier, paketavtal om 3 behandlingar
Ålder under 39 år. Exkl familjerätt. Kostnad: 94 000 kr
Delbetalning: 4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr, räntefritt 12 månader **

IVF med donerade spermier, paketavtal om 3 behandlingar
Ålder 39-41 år. Exkl familjerätt. Kostnad 102 000 kr
Delbetalning: 4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr, räntefritt 12 månader **

IVF-behandling med frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 36 000 kr
Delbetalning: 3 000 kr per månad, räntefritt 12 månader **

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 150 kr

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 18 000 kr
Delbetalning: 1 500 kr per månad, räntefritt 12 månader **

Insemination

Makeinsemination
Insemination med makes/sambos spermier. Kostnad: 12 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök
Bokning sker hos vår systerklinik Limhamns Kvinnoklinik.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier). Kostnad: 18 000 kr
Delbetalning: 1 500 kr per månad, räntefritt 12 månader **

Donatorinsemination – 3 behandlingar *
Kostnad: 41 000 kr
Delbetalning: 3 417 kr per månad, räntefritt 12 månader **

Familjerättmer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 150 kr

* För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare samt att kvinnan är ≤39 år. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Äggfrys/ Oocytfrys

Utredning/fertilitetsbedömning inför äggfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 4 500 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 29 000 kr
Delbetalning: 2 417 kr per månad, räntefritt 12 månader **

Paket om 3 äggfrysbehandlingar
Kostnad: 75 000 kr
Delbetalning: 4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr, räntefritt 12 månader **

IVF-behandling med egna frysta obefruktade ägg/oocyter 
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 28 000 kr
Delbetalning: 2 333 kr per månad, räntefritt 12 månader **

IVF-behandling med egna frysta ägg/oocyter och donerade spermier
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 36 000 kr
Delbetalning: 3 000 kr per månad, räntefritt 12 månader **

Frysförvaring av obefruktade ägg/oocyter per år
Kostnad: 3 000 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 000 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 9 000 kr

Spermaprovsanalys ej i samband med behandling, inkl läkarkontakt
Kostnad: 3 000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 250-900 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 1 600 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 3 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Besök hos psykoterapeut
Kostnad: 2150 kr

Tolk
Kostnad: 1 500 kr/ timma

Se våra allmänna villkor. 

Delbetalning

Skulle du vilja dela upp kostnaden för behandlingen?
Här kan du läsa om hur det fungerar med delbetalning via Human Finans samt göra en ansökan.

Viktigt!
Du behöver ansöka och få ett godkännande från Human Finans innan stimuleringen startar. Så snart du är godkänd för finansiering via Human Finans ska du informera kliniken om detta.

** Delbetalning hanteras inte av Nordic IVF utan genom extern part Human Finans. Villkor för betalning hittar du här.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”