Hem » Malmö » Priser

Priser

Priser från 2024-02-01.

Återbesök 1 000 kr

(Mall)

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov). Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

Läkarkonsultation

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Utredning

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover, infektionsprover och spermaprov). Kostnad: 5 300 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 700 kr

IVF-behandling

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling
Standard-IVF/ICSI-behandling – enkelbehandling. Kostnad: 41 000 kr

IVF behandling, paketavtal om 2 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan < 31 år* Kostnad: 58 000 kr

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan < 35 år* Kostnad: 74 000 kr

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan 35-38 år* Kostnad: 83 000 kr

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI-behandlingar
Kvinnan 39-41 år* Kostnad: 93 000 kr

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 200 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 200 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr

*Detaljerad information kring paketavtal för IVF-behandling kan erhållas vid kliniken. Det är alltid en medicinsk bedömning som ligger till grund för om det är möjligt att teckna paketavtal. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 52 000 kr

IVF med donerade spermier, paketavtal om 3 behandlingar
Ålder under 39 år. Exkl familjerätt. Kostnad: 104 000 kr

IVF med donerade spermier, paketavtal om 3 behandlingar
Ålder 39-41 år. Exkl familjerätt. Kostnad 112 000 kr

IVF-behandling med frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 42 000 kr

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 500 kr

Besök hos psykoterapeut, 2 besök – mer information finns här
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Första besöket, kostnad: 2 400 kr
Andra besöket, kostnad: 1 600 kr

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 200 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 200 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr

IVF-behandling med donerade ägg/ Äggdonation

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF med donerade ägg/ Äggdonationsbehandling
Inkl familjerätt. Kostnad: 100 000 kr

IVF med donerade ägg och spermier/ Dubbeldonation
Inkl familjerätt för ägg, exkl familjerätt för spermier. Kostnad: 110 000 kr

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 500 kr

Besök hos psykoterapeut, 2 besök – mer information finns här
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Första besöket, kostnad: 2 400 kr
Andra besöket, kostnad: 1 600 kr

Frysning och förvaring av embryon 1 år
Kostnad: 4 200 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 200 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr

IVF-behandling med planerad embryofrys/ Embryo banking

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Enkelbehandling
Kostnad: 35 000 kr

Paketavtal om 3 behandlingar
Kostnad: 93 500 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 200 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr

Insemination

Makeinsemination
Insemination med makes/sambos spermier. Kostnad: 13 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök
Bokning sker hos vår systerklinik Limhamns Kvinnoklinik.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier). Kostnad: 20 000 kr

Donatorinsemination – paketavtal 3 behandlingar *
Kostnad: 46 000 kr

Familjerättmer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 500 kr

Besök hos psykoterapeut, 2 besök – mer information finns här
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Första besöket, kostnad: 2 400 kr
Andra besöket, kostnad: 1 600 kr

* För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare samt att kvinnan är ≤39 år. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Äggfrys

Utredning/fertilitetsbedömning inför äggfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 3 400 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 700 kr. Om kompletterande prover behöver tas, tillkommer kostnad för dessa enligt gällande prislista.

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 32 000 kr

Paketavtal om 3 äggfrysbehandlingar
Kostnad: 83 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 32 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt. Kostnad: 41 000 kr

Frysförvaring av obefruktade ägg per år
Kostnad: 3 200 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 700 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 10 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 900 kr

Frysning av spermier för senare bruk, gäller även TESA/PESA
Kostnad: 2 100 kr

Frysförvaring av spermier per år
Kostnad: 3 200 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-900 kr/ prov

Enstaka ultraljud gällande behandling vid annan klinik
Kostnad: 1 800 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 4 800 kr

Besök hos psykoterapeut – mer information finns här
Psykoterapi/Krisstöd
Individuell (45 min) Kostnad: 950 kr
Parterapi (75 min) Kostnad: 1 600 kr

Psykosocial utredning inför donationsbehandling, 2 besök
Första besöket, kostnad: 2 400 kr
Andra besöket, kostnad: 1 600 kr

Tolk
Kostnad: 1 600 kr/ timma

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60