Att vara donator är ett generöst och viktigt beslut som hjälper andra personer att förverkliga sin längtan till barn och familj. Vår uppgift är att stötta och vägleda dig genom hela processen, vare sig du överväger att bli ägg- eller spermadonator. Våra erfarna specialister inom reproduktionsmedicin finns här för att svara på alla dina frågor, varav en av de vanligaste handlar om donatorns anonymitet.  

Äggdonator  

Som äggdonator bidrar du till att dela med dig och att någon annans dröm om barn och familj går i uppfyllelse. Din resa som donator inleds med att du fyller i en hälsodeklaration och genomgår en noggrann djupintervju med en av våra koordinatorer inom äggdonation. Därefter kommer du att träffa läkare, barnmorska och psykolog för en medicinsk och psykosocial utredning. Under den utredningen säkerställer vi att du är både fysiskt och psykiskt redo för denna viktiga roll. Hos Nordic IVF genomgår du en skräddarsydd hormonbehandling, övervakad av våra specialister, för att optimera äggproduktionen.  

Äggens kvalitet är avgörande för framgångsrik befruktning. Den påverkas av faktorer som ålder, hälsa och livsstil. Därför är det viktigt att du inte är mer 35 år och att du är frisk och lever ett hälsosamt liv.  

För att din donation och donationsprocessen ska upplevas så positiv som möjligt får du gott stöd av koordinatorn, läkaren och psykologen genom hela din donationsprocess. Du ska känna dig trygg hos oss på Nordic IVF och vi ser gärna att du donerar två till tre gånger. 

Spermadonator  

Spermadonation kan vara till stor hjälp i situationer för par där mannen exempelvis har låg spermakvalitet eller andra liknande, eller för ensamstående kvinnor eller samkönade kvinnopar som önskar bli förälder.  

Liksom vid äggdonation, innebär detta att du genomgår en omfattande hälsoundersökning, inklusive teste för virologiska sjukdomar och ibland genetiska tester. Vi på Nordic IVF garanterar en trygg och säker donationsprocess, från de inledande konsultationerna tills dess att du är redo att starta själva donationen. Vår personal är här för att stödja dig och svara på alla frågor du kan tänkas ha. 

Är jag anonym – vad säger lagen? 

Anonymiteten för donatorer varierar beroende på lagstiftning och regleringar. I Sverige finns det specifika lagar och regler kring om man får vara anonym eller inte. Lagen om genetisk integritet säger att du är anonym för de blivande föräldrarna/föräldern men inte för det kommande barnet. Barnet har laglig rätt att i mogen ålder få information om sin identitet. Dessa lagar och regleringar skyddar både donatorernas och mottagarnas integritet och rättigheter, och vi på Nordic IVF följer strikt dessa. 

Skillnaden i anonymitet mellan Sverige och andra länder i Norden 

Lagarna om anonymitet skiljer sig mellan olika länder i Norden. I Sverige är reglerna utformade för att balansera donatorernas anonymitet med barnets rätt att känna till sitt genetiska ursprung. Detta kan skilja sig från andra länders lagar. I exempelvis Danmark tillåter man både anonyma och icke-anonyma alt öppna donationer. Det ger möjlighet för donatorer att välja om de vill vara öppna eller anonyma. Barn har endast möjlighet att få information om donatorn när de når en viss ålder, om donatorn har samtyckt till det. 

Vi på Nordic IVF erbjuder en trygg och respektfull miljö för både donatorer och mottagare. Vi värdesätter ditt bidrag och vill försäkra dig om att vi tar alla nödvändiga steg för att skydda din integritet. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.