Hem » Donationsbehandling » Att donera ägg

Att donera ägg

Vem kan bli äggdonator?

För att kunna bli äggdonator behöver du vara mellan 23 och 35 år, vara frisk och inte röka eller snusa. Vi ser att det är positivt om du redan fått barn, men det är inget krav. Du kan göra din ansökan här.

En specialistläkare undersöker hur just dina förutsättningar ser ut, genom att undersöka dina äggstockar med ultraljud och analysera prover.

För att ta reda på mer angående dina möjligheter är att donera ägg, välkommen att kontakta oss!

Hur går det till?

Om du vill bli äggdonator gör du din ansökan här, antingen online eller via pappersutskrift.

När hälsodeklarationen nått oss kontaktar vi dig för ett mer ingående samtal och bokar eventuellt ett personligt möte med blodprovstagning av hormoner och infektionsprover. Därefter kommer du att bokas in för ett läkarbesök, läs mer om detta under Fakta & Råd.

Vid läkarbesöket kontrolleras provsvar och ultraljudsundersökning av dina äggstockar utförs. Detta för att se hur äggreserven ser ut, det vill säga hur många ägg-anlag som finns. Du kommer också att få träffa en psykoterapeut/leg. psykolog för att samtala kring lagen om genetisk integritet, vad donation innebär för dig som donator, för mottagaren av dina donerade äggceller och för de barn som kommer att födas efter din donation.

Därefter läggs en plan upp för själva behandlingen. Behandlingen sker oftast inom några månader till ett halvår.

Behandlingen består av hormonstimulering och ägguttag. Stimuleringen sker för att dina äggstockar ska utveckla ett antal mogna ägg, alltså fler ägg än under en normal menstruationscykel då vanligtvis bara ett ägg utvecklas. Detta tar ungefär två veckor. Ägguttaget sker med god smärtlindring och brukar ta omkring 20 minuter.

Kan det blivande barnet söka upp mig?

Alla barn som föds efter en donationsbehandling i Sverige har laglig rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung. Det innebär att när barnet nått mogen ålder, kan det få kontaktuppgifter till dig från vår klinik. Självklart kontaktar vi dig om dina kontaktuppgifter lämnats ut.

Barnets föräldrar däremot har ingen rätt att få reda på dina uppgifter, du är helt anonym för dem.

Hur många barn kan mina ägg ge upphov till?

Ägg som donerats av en kvinna i Sverige får enligt lagen maximalt ge upphov till barn i 6 familjer.

Får man någon ersättning?

För donation av ägg får du 12 100 kr i ersättning. Den summan ska ersätta eventuellt inkomstbortfall och kostnader för resor (reseersättning).

Du kan även läsa mer om äggdonation i broschyren ”Att vara ägg- eller spermiedonator i Sverige”. Där hittar du bland annat berättelser från personer som tidigare donerat ägg.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60