Priser 2019-06-03T16:49:01+00:00

Nordic IVF Stockholm

Priser för utredning och behandlingar i Stockholm

Landstingsfinansierad vård

Nordic IVF & Gynekologi har avtal med Stockholms Läns Landsting att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 350 kr

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 350 kr

Privatfinansierad vård

Möjlighet till delbetalning finns via samarbete med Human Finans. Mer information om detta hittar ni här. Läs även våra allmänna villkor.

Privat fertilitetsutredning inför IVF
Pris per par, inklusive basal provtagning och spermaprovsanalys.
Kostnad: 4 000 kr

Undersökning av livmodern (livmoderhålan) med kontrastultraljud (HSSG)
Kostnad: 2 000 kr

Undersökning av äggledarna och livmodern med kontrastultraljud (HSSG)
Kostnad: 2 500 kr

Läkarkonsultation – Nybesök
Planering inför behandling. Kostnad: 1 000 kr

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 37 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 69 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 74 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 79 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 16 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Frysning av spermier samt frysförvaring 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Förlängd frysförvaring av spermier år 2-5
Kostnad: 3 000 kr

Frysförvaring av spermier efter 5 år
Kostnad: 3000 kr per år

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Kvinnan ska ha en normal äggreserv. Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Bedömningen görs av läkaren. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 000 kr

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 45 000 kr (exkl familjerätt)

Efterföljande IVF-behandling med donerade spermier
Kostnad: 35 000 kr (exkl familjerätt)

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 32 000 kr (exkl familjerätt)

Äggackumulering + IVF-behandling med donerade spermier
Innefattar totalt 3 ägguttag; vid de första två fryses äggen, och vid det tredje görs IVF med donerade spermier på både de tinade äggen och de färska äggen från tredje ägguttaget.
Kostnad:  80 000 kr (exkl familjerätt)

Familjerätt – mer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 5 år, per år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 16 000 kr

Insemination

Makeinsemination
Insemination med makes/sambos spermier. Kostnad: 9 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 350 kr per besök

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier) Kostnad: 14 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier) Kostnad: 35 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerätt – mer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 2 500 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 8 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 2 000 kr

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utredning/fertilitetsbedömning inför oocytfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 1 500 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 000 kr

Oocytfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 33 000 kr

Efterföljande oocytfrysbehandling
Kostnad: 28 000 kr

Paket om 3 oocytfrysbehandlingar
Kostnad: 75 000 kr

IVF-behandling med egna nedfrysta obefruktade oocyter 
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 28 000 kr

Frysförvaring av obefruktade oocyter per år
Kostnad: 3 000 kr

Ägglossningsstimulering hormontabletter/ Letrozolstimulering
Kostnad: 2 500 kr
Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 8 000 kr

Spermaprovsanalys
Kostnad: 1 000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200 kr / prov

AMH-analys
Kostnad: 600 kr

Virusscreening
Kostnad: 900 kr

Ultraljud för patienter i behandling på annan klinik (utförs i mån av tid)
Kostnad: 1 500 kr

HSSG, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 2 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Besök hos beteendevetare
Kostnad: 2 000 kr