Priser 2018-08-31T14:00:13+00:00

Nordic IVF Stockholm

Priser för utredning och behandlingar i Stockholm

Landstingsfinansierad vård

Nordic IVF & Gynekologi har avtal med Stockholms Läns Landsting att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 350 kr

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 350 kr

Privatfinansierad vård

Möjlighet till delbetalning finns via samarbete med Human Finans. Mer information om detta hittar ni här. Läs även våra allmänna villkor.

Priserna nedan gäller från och med 12 mars 2018

Privat fertilitetsutredning inför IVF
Pris per par, inklusive basal provtagning och spermaprovsanalys.
Kostnad: 4 000 kr

Undersökning av livmodern (livmoderhålan) med kontrastultraljud (HSSG)
Kostnad: 2 000 kr

Undersökning av äggledarna och livmodern med kontrastultraljud (HSSG)
Kostnad: 2 500 kr

Läkarkonsultation – Nybesök
Planering inför behandling. Kostnad: 1 000 kr

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 37 000 kr
Se även vårt erbjudande!

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
*Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 69 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
*Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 74 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
*Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 79 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 16 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Frysning av spermier samt frysförvaring 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Förlängd frysförvaring av spermier år 2-5
Kostnad: 3 000 kr

Frysförvaring av spermier efter 5 år
Kostnad: 3000 kr per år

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Kvinnan ska ha en normal äggreserv. Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Bedömningen görs av läkaren. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

Makeinsemination
Kostnad: 9 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning/fertilitetsbedömning inför oocytfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 1 500 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 000 kr

Oocytfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 33 000 kr

Efterföljande oocytfrysbehandling
Kostnad: 28 000 kr

Paket om 3 oocytfrysbehandlingar*
Ålder t o m 38 år, samt AMH ≥1,0. Kostnad: 75 000 kr

IVF-behandling med egna nedfrysta obefruktade oocyter 
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 28 000 kr

Frysförvaring av obefruktade oocyter per år
Kostnad: 3 000 kr

Ägglossningsstimulering hormontabletter/ Letrozolstimulering
Kostnad: 2 500 kr
Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 8 000 kr

Spermaprovsanalys
Kostnad: 1 000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200 kr / prov

AMH-analys
Kostnad: 600 kr

Virusscreening
Kostnad: 900 kr

Ultraljud för patienter i behandling på annan klinik (utförs i mån av tid)
Kostnad: 1 500 kr

HSSG, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 2 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Besök hos beteendevetare
Kostnad: 2 000 kr