Hem » Solna Strand » Priser

Priser

Regionfinansierad vård

Nordic IVF & Gynekologi i Solna Strand har avtal med Region Stockholm för att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Du behöver ingen remiss för utredning.

mall

malltext

Fertilitetsutredning

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 275 kr

Läkarbesök vid IVF eller annan typ av fertilitetsbehandling

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 275 kr

Privatfinansierad vård

Priser från 2024-02-01.

Tom rad

tom mall

Läkarkonsultation

Läkarkonsultation – Nybesök
Planering inför behandling. Kostnad: 2500 kr per person. 

Fertilitetsutredning

Privat fertilitetsutredning inför IVF
Pris per par, inklusive basal provtagning och spermaprovsanalys.
Kostnad: 5 000 kr

Undersökning av livmodern (livmoderhålan) med kontrastultraljud (HSG)
Kostnad: 3 000 kr

Undersökning av äggledarna och livmodern med kontrastultraljud (HSSG)
Kostnad: 3 500 kr

IVF-behandling

Läkarkonsultation – Nybesök
Planering inför behandling. Kostnad: 2 500 kr per person.

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 45 000 kr

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 70 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 84 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 89 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 93 000 kr

Frysförvaring av embryon per år
Kostnad: 3 000 kr per år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 11 000 kr

Frysning av spermier samt frysförvaring 1 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av spermier efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr per år

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Kvinnan ska ha en normal äggreserv. Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Bedömningen görs av läkaren. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

IVF-behandling med donerade spermier

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 500 kr per person.

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 56 000 kr (exkl familjerätt)

Efterföljande IVF-behandling med donerade spermier
Kostnad: 45 000 kr (exkl familjerätt)

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 35 000 kr (exkl familjerätt)

Äggackumulering + IVF-behandling med donerade spermier
Innefattar totalt 3 ägguttag; vid de första två fryses äggen, och vid det tredje görs IVF med donerade spermier på både de tinade äggen och de färska äggen från tredje ägguttaget.
Kostnad: 99 000 kr (exkl familjerätt)

Familjerättmer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 3 000 kr per besök

Frysförvaring av embryon per år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

IVF-behandling med planerad embryofrys/ Embryo banking

IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Kostnad: 36 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

Insemination

Makeinsemination
Insemination med makes/sambos spermier. Kostnad: 11 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 400 kr per besök.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 2 500 kr per person.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 20 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 43 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 4 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 53 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerättmer information finns här.
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 2 500 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 8 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 3 000 kr per besök

* Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Äggfrys (oocytfrys)

Fertilitetsbedömning/ läkarkonsultation inför äggfrys
Kostnad: 2 500 kr

Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 35 000 kr

Efterföljande äggfrysbehandling
Kostnad: 30 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 32 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 42 000 kr (exkl familjerätt)

Frysförvaring av obefruktade ägg/oocyter per år
Kostnad: 3 000 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

NIPT – fostertest
Ultraljud samt NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)-blodprov
Kostnad: 6 500 kr
Läs mer om NIPT

Ägglossningsstimulering hormontabletter/ Letrozolstimulering
Inkl läkarbesök, spermaprovsanalys, blodprover (TSH och AMH), samt första ultraljudsundersökningen. Kostnad: 4 000 kr

Vid behov av fler behandlingar kostar ultraljudsundersökning 1 500 kr (max 5 cykler). 

Spermaprovsanalys, ej i samband med utredning/behandling, inkl läkarkontakt
Kostnad: 4 500 kr

Nedfrysning av spermier, inkl läkarkontakt
Kostnad: 6 500 kr

Frysförvaring av spermier, efter första året
Kostnad: 3 000 kr per år

AMH-analys
Kostnad: 800 kr

Virusscreening
Kostnad: 900 kr

Ultraljud för patienter i behandling på annan klinik (utförs i mån av tid)
Kostnad: 2 000 kr

Undersökning av livmodern (livmoderhålan) med kontrastultraljud (HSG)
Kostnad: 3 000 kr

Undersökning av äggledarna och livmodern med kontrastultraljud (HSSG)
Kostnad:  3 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 11 000 kr

Besök hos beteendevetare vid utredning
Kostnad: 3 000 kr per par och besök

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60