Priser 2019-04-18T10:39:22+00:00

Barnloshet Malmo

Priser för utredning och IVF-behandling i Malmö

Möjlighet till delbetalning via samarbete med Human Finans. Mer information om detta hittar ni här. Läs även våra allmänna villkor.

Priserna gäller från och med 1 februari 2019. 

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov). Kostnad: 5 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

IVF-behandling
Standard-IVF/ICSI-behandling – enkelbehandling. Kostnad: 35 000 kr

IVF behandling, paket avtal om 2 IVF/ICSI behandlingar
Kvinnan < 31 år* Kostnad: 53 000 kr

IVF behandling, paket avtal om 3 IVF/ICSI behandlingar
Kvinnan < 35 år* Kostnad: 65 000 kr

IVF behandling, paket avtal om 3 IVF/ICSI behandlingar
Kvinnan 35-38 år* Kostnad: 71 000 kr

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI behandlingar
Kvinnan 39-41 år* Kostnad:   81 000 kr

Mild IVF – IVF/ICSI-behandling med mild stimulering
Kostnad 29 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 5 år, per år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Frysning av spermier 
Kostnad: 3 000 kr

Frysförvaring av spermier per år
Kostnad: 3 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 17 000 kr

*Detaljerad information kring paketavtal för IVF-behandling kan erhållas vid kliniken. För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr

IVF-behandling med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt Kostnad: 42 000 kr

IVF-behandling med frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Exkl familjerätt Kostnad: 35 000 kr

Familjerätt – mer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 1 500 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 5 år, per år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 17 000 kr

Insemination

Makeinsemination
Insemination med makes/sambos spermier. Kostnad: 11 000 kr

Insemination med donerade spermier

Utredning inför donatorinsemination
Läkarbesök/ HSS (kontrastultraljud, utredning av livmoderslemhinna och äggledarfunktion)
Laboratorieprover som krävs för utredningen ingår. Frikort gäller. Kostnad: 300 kr per besök

Klicka på länken för att komma till bokning hos vår systerklinik Limhamns Kvinnoklinik.

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier). Kostnad: 15 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 4 behandlingar *
Kostnad: 45 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Familjerätt – mer information finns här
(engångsbelopp) Kostnad: 7 000 kr

Hormonstimulering med tabletter
Kostnad: 2 500 kr

Hormonstimulering med injektioner
Kostnad: 5 000 kr

Besök hos beteendevetare
(obligatoriskt för att få genomgå donation i Sverige)
Kostnad: 1 500 kr

* För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare samt att kvinnan är ≤39 år. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utredning/fertilitetsbedömning inför oocytfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 4 500 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr

Oocytfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 34 000 kr

Efterföljande oocytfrysbehandling
Kostnad: 28 000 kr

Paket om 3 oocytfrysbehandlingar
Kostnad: 75 000 kr

IVF-behandling med egna nedfrysta obefruktade oocyter 
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 28 000 kr

Frysförvaring av obefruktade oocyter per år
Kostnad: 3 000 kr

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 3 000 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 8 500 kr

Spermaprovsanalys ej i samband med behandling, inkl Läkarkontakt
Kostnad: 3 000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 250-600 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 1 500 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 3 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Besök hos psykoterapeut 
Kostnad: 1 500 kr

Tolk
Kostnad: 1 500 kr/ timma