Priser 2018-06-26T11:59:36+00:00

Barnloshet Malmo

Priser för utredning och IVF-behandling i Malmö

Möjlighet till delbetalning via samarbete med Human Finans. Mer information om detta hittar ni här. Läs även våra allmänna villkor.

Prislistan nedan gäller från 12 mars 2018

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 200 kr

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Malmö
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Limhamns Kvinnoklinik. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. Kostnad: 300 kr

Fertilitetsutredning (privat)
(inkluderar nybesök, återbesök, ultraljud, hormonprover och spermaprov). Kostnad: 3 000 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 200 kr

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 200 kr

IVF-behandling
Standard-IVF/ICSI-behandling – enkelbehandling. Kostnad: 34 000 kr

IVF behandling, paket avtal om 2 IVF/ICSI behandlingar, kvinnan < 31 år* Kostnad: 51 000 kr

IVF behandling, paket avtal om 3 IVF/ICSI behandlingar, kvinnan < 35 år* Kostnad: 63 000 kr

IVF behandling, paket avtal om 3 IVF/ICSI behandlingar, kvinnan 35-38 år* Kostnad: 69 000 kr

IVF behandling, paketavtal om 3 IVF/ICSI behandlingar, kvinnan 39-41 år* Kostnad:   79 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Frysning av spermier 
Kostnad: 2 000 kr

Frysförvaring av spermier per år
Kostnad: 3 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 16 000 kr

*Detaljerad information kring paketavtal för IVF-behandling kan erhållas vid kliniken. För paket­avtal krävs ett godkännande av behandlingsansvarig läkare. Behandlingarna skall vara avslutade inom 18 månader. Behand­lings­serien är avslutad då en behandling gett upphov till levande fött barn.

Utökad utredning eller provtagning i samband med infertilitetsutredning och behandling debiteras enligt gällande prislista.

Makeinsemination
Kostnad: 9 000 kr

Insemination med donerade spermier

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 2 500 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 8 000 kr

Spermaprovsanalys
Kostnad: 1000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-500 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 1 500 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 2 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Besök hos psykoterapeut 
Kostnad: 1 500 kr