Kvalitet & miljö 2022-03-11T16:15:46+01:00

Nordic IVF Malmö

Vi satsar på kvalitet & miljö.

Vi har under många år satsat på både kvalitet och miljö. Sedan 2009 uppfyller ledningssystemet för Nordic IVF kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vi har ett kvalitetsinriktat arbete och har sedan flera år kvalitetscertifikat enligt ISO (9001:2015 och 14001:2015). Vår personal jobbar dagligen med att uppnå förbättringar för att vår verksamhet ska utvecklas och präglas av kunskap samt ett bra arbetsklimat.

Detta innebär att alla våra processer är dokumenterade. Våra digitala journalsystem innebär ökad effektivisering och tillåter att vi kontinuerligt bearbetar material statistiskt med målet att ständigt förbättras. Vårt arbete med miljön genomsyrar det dagliga arbetet där all personal är involverad i att vår verksamhet ska lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. Här hittar du vår miljö- och kvalitetspolicy.

Kvalitetsundersökning 2021

Under hösten 2021 genomförde vi tillsammans med samtliga landets IVF-kliniker en nationell kvalitetsenkät, som kallas KUPP – Kvalitet Ur Patientens Perspektiv, där alla patienter som genomgick ägguttag eller insemination fick svara på en webbaserad enkät. Datainsamlingen visar hur man ur patientperspektiv upplever tillgänglighet, information, medicinsk vård, bemötande etc. Enkäten genomförs med 1 1/2 års intervall på samtliga IVF-kliniker i Sverige.

Resultat finns sammanställt som ”Öppna jämförelser KUPP” på Q-IVF.

Våra ledord

Allt arbete vid Nordic IVF Malmö skall präglas av:

Omtanke

Omtanke för oss innebär engagemang, lyhördhet och respekt för patienter. Vår målsättning är att alla skall känna sig sedda och trygga hos oss.

Kompetens

Varje medarbetare skall ha kunskap, erfarenhet och förmåga till nytänkande. Alla våra medarbetare har lång yrkesmässig vana av infertilitetproblematik och IVF-behandlingar. Vår ambition är att ligga i framkant av utveckling och vi eftersträvar högsta kvalitet i alla moment.

Kontinuitet

För oss innebär kontinuitet enhetlig värdering och ett enhetligt omhändertagande. Vi strävar efter ett personligt bemötande och sätter alltid patienten i centrum.

Nordic IVF Göteborgs