Hem » Hammarby Sjöstad » Priser

Priser

Hos Stockholm IVF i Hammarby Sjöstad kan behandlingen finansieras antingen privat eller genom avtal med Region Stockholm. Vi har avtal att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Regionfinansierad vård

Vår klinik Stockholm IVF i Hammarby Sjöstad har avtal med Region Stockholm att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften. Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 250 kr.

Vill ha barn

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. Läs mer

Fertilitetsutredning

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 250 kr

Läkarbesök vid IVF eller annan typ av fertilitetsbehandling

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 250 kr

Privatfinansierad vård

Priser uppdaterade 2023-03-01.

Tom rad

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. Läs mer

Konsultation inför privat behandling/nybesök

Kostnad: 2 000 kr/person*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.

Vid bokning av privatfinansierat nybesök dras nybesökskostnaden (2 000 kr per person) av från behandlingskostnaden om avtal tecknas och stimuleringsstart sker inom 2 månader.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. 

IVF-behandling

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 43 000 kr
Delbetalning:
3 583 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 406 kr per månad i 36 månader med ränta**

Paket IVF-behandlingar:

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 65 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 125 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 80 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 615 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 87 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 844 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 91 000 kr
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
2 975 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
Delbetalning:
1 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
654 kr per månad i 36 månader med ränta**

* Exklusive läkemedelskostnad

IVF-behandling med donerade spermier, D-IVF

IVF med donerade spermier – upprepad behandling
Kostnad: 44 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
3 667 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 438 kr per månad i 36 månader med ränta**

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 20 000 kr
*Kostnad för Pregnancy slot/barnrätt tillkommer – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer).

*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad

Insemination

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 18 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
1 500 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
588 kr per månad i 36 månader med ränta**

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 41 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
3 417 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 340 kr per månad i 36 månader med ränta**

Donatorinsemination – 4 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 51 500 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.
Delbetalning:
4 167 kr per månad för maxbeloppet 50 000 kr i 12 månader, räntefritt**
1 684 kr per månad för totalbeloppet i 36 månader med ränta**

Insemination med makes/sambons spermier
Kostnad: 10 000 kr*


* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.

Äggfrysbehandling
Fertilitetsbedömning/ läkarkonsultation inför äggfrys
Kostnad: 2 000 kr
Vid bokning av privatfinansierat nybesök dras nybesökskostnaden (2 000 kr per person) av från behandlingskostnaden om avtal tecknas och stimuleringsstart sker inom 2 månader.
Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 34 000 kr
Delbetalning:
2 833 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 112 kr per månad i 36 månader med ränta**


Äggfrysbehandling – upprepad behandling
Kostnad: 29 500 kr
Delbetalning:
2 458 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
964 kr per månad i 36 månader med ränta**

Frysförvaring av obefruktade ägg per år (efter första året)
Kostnad: 3 000 kr per år

*Exklusive läkemedelskostnad.

IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 26 000 kr
Delbetalning:
2 167 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
850 kr per månad i 36 månader med ränta**

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 34 000 kr (exkl familjerätt)
Delbetalning:
2 833 kr per månad, i 12 månader, räntefritt**
1 112 kr per månad i 36 månader med ränta**

* Avgifter som kan tillkomma
– Pregnancy slot (familjerätt) 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
– Psykologavgift se nedan.

Spermier

Spermaprovsanalys, ej i samband med utredning/behandling
Kostnad: 4 000 kr
I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar. 

Nedfrysning av spermier, inkl läkarkontakt
Kostnad: 6 000 kr*
Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. 

Frysförvaring av spermier, efter första året
Kostnad: 3 000 kr per år

Psykolog

Psykosocial utredning vid behandling med donerade könsceller
Kostnad: 2 500 kr person/par och besök (i vissa fall behövs 2 besök).

Övriga undersökningar och behandlingar

NIPT – fostertest
Ultraljud samt NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)-blodprov
Kostnad: 6 500 kr
Läs mer om NIPT

PESA/TESA
Kostnad: 11 000 kr
I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 1 år.

HSG
Kostnad: 3 000 kr

HSSG
Kostnad: 3 500 kr 

Se våra allmänna villkor. 

Delbetalning

Skulle du vilja dela upp kostnaden för behandlingen?
Här kan du läsa om hur det fungerar med delbetalning via Human Finans samt göra en ansökan.

Viktigt!
Du behöver ansöka och få ett godkännande från Human Finans innan stimuleringen startar. Så snart du är godkänd för finansiering via Human Finans ska du informera kliniken om detta.

** Delbetalning hanteras inte av Nordic IVF utan genom extern part Human Finans. Villkor för betalning hittar du här.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60