Hem » Hammarby Sjöstad » Priser

Priser

Regionfinansierad vård

Vår klinik Stockholm IVF i Hammarby Sjöstad har avtal med Region Stockholm att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften. Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 250 kr.

Vill ha barn

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. Läs mer

Fertilitetsutredning

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 250 kr

Läkarbesök vid IVF eller annan typ av fertilitetsbehandling

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 250 kr

Privatfinansierad vård

Priser från 2024-02-01.

Tom rad

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. Läs mer

Konsultation inför privat behandling/nybesök

Kostnad: 2 500 kr/person*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.

Vid bokning av privatfinansierat nybesök dras nybesökskostnaden av från behandlingskostnaden om avtal tecknas och stimuleringsstart sker inom 2 månader.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. 

IVF-behandling

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 45 000 kr

Paket IVF-behandlingar:

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 70 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 84 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 89 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 93 000 kr

För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

* Exklusive läkemedelskostnad

IVF-behandling med donerade spermier, D-IVF
IVF med donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 56 000 kr (exkl familjerätt)

IVF med donerade spermier – upprepad behandling
Kostnad: 45 000 kr (exkl familjerätt)

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr
*Kostnad för Pregnancy slot/barnrätt tillkommer – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer).

*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad

IVF-behandling med donerade ägg/ Äggdonation

IVF med donerade ägg/ Äggdonation
Kostnad: 100 000 kr

IVF med donerade ägg och spermier/ Dubbeldonation
Kostnad: 110 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr
*Kostnad för Pregnancy slot/barnrätt tillkommer – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer).

*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad

IVF-behandling med planerad embryofrys/ Embryo banking

IVF-behandling med planerad embryofrys, inkl 1 års frysförvaring
Kostnad: 36 000 kr

Frysförvaring av embryon efter 1 år
Kostnad: 3 000 kr/ år

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 21 000 kr

Insemination

Donatorinsemination i naturlig cykel
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 20 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 3 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 43 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Donatorinsemination – 4 behandlingar*
(Inklusive spermier, exklusive familjerätt) Kostnad: 53 000 kr
Kostnad för eventuell hormonstimulering tillkommer.

Insemination med makes/sambons spermier
Kostnad: 11 000 kr*


* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.

Äggfrysbehandling
Fertilitetsbedömning/ läkarkonsultation inför äggfrys
Kostnad: 2 500 kr
Vid bokning av privatfinansierat nybesök dras nybesökskostnaden av från behandlingskostnaden om avtal tecknas och stimuleringsstart sker inom 2 månader.
Äggfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 35 000 kr
Äggfrysbehandling – upprepad behandling
Kostnad: 30 000 kr
Frysförvaring av obefruktade ägg per år (efter första året)
Kostnad: 3 000 kr per år
*Exklusive läkemedelskostnad.
IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF-behandling med egna frysta ägg
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 32 000 kr

IVF-behandling med egna frysta ägg och donerade spermier
Provrörsbefruktning, ICSI. Kostnad: 42 000 kr (exkl familjerätt)

* Avgifter som kan tillkomma
– Pregnancy slot (familjerätt) 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
– Psykologavgift se nedan.

Spermier

Spermaprovsanalys, ej i samband med utredning/behandling
Kostnad: 4 500 kr
I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar. 

Nedfrysning av spermier, inkl läkarkontakt
Kostnad: 6 500 kr
Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. 

Frysförvaring av spermier, efter första året
Kostnad: 3 000 kr per år

Psykolog

Psykosocial utredning vid behandling med donerade könsceller
Kostnad: 3 000 kr person/par och besök (i vissa fall behövs 2 besök).

Övriga undersökningar och behandlingar

NIPT – fostertest
Ultraljud samt NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing)-blodprov
Kostnad: 6 500 kr
Läs mer om NIPT

PESA/TESA
Kostnad: 11 000 kr
I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 1 år.

HSG
Kostnad: 3 000 kr

HSSG
Kostnad: 3 500 kr 

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60