Priser Hammarby

Hos Stockholm IVF i Hammarby kan behandlingen finansieras antingen privat eller genom avtal med Region Stockholm. Vi har avtal att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Regionfinansierad vård

Stockholm IVF i Hammarby har avtal med Region Stockholm att bland annat få utföra fertilitetsutredning, IVF, insemination samt hormonstimulering. Ni behöver ingen remiss för utredning.

Eventuella läkemedelskostnader ingår ej i behandlingsavgiften. Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras en avgift på 250 kr.

Vill ha barn

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. Läs mer

Fertilitetsutredning

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 250 kr

Läkarbesök vid IVF eller annan typ av fertilitetsbehandling

Pris per person och besök, frikort gäller.
Kostnad: 250 kr

Privatfinansierad vård

Gällande priser från och med 15 mars 2022.

Vill ha barn

Internet har kommit för att stanna. Vi kan idag komma i kontakt med människor vi annars aldrig hade träffat. Det finns en uppsjö av hemsidor och stödgrupper för dem som har svårt att bli gravida. Läs mer

Konsultation inför privat behandling/nybesök

2 000 kr/person*

*Inkl blodprover, ultraljud, eventuellt spermaprov och återbesök för provsvar och planering.

Avbokning ska ske 24 timmar innan bokat besök annars debiteras besöket. 

IVF-behandling

1 IVF-behandling
41 000 kr*

3 pack IVF-behandling
< 35 år 76 000 kr *
35-38 år 83 000 kr*
39-41 år 87 000 kr*


För paketavtal krävs att vissa villkor uppfylls, bedömning görs av läkaren. Kontakta kliniken för mer information.

Frysåterföring/FET
19 000 kr
* Exklusive läkemedelskostnad

IVF-behandling med donerade spermier, D-IVF
IVF med donerade spermier – första behandling
51 000 kr*
IVF med donerade spermier – upprepad behandling
43 000 kr*

Frysåterföring/FET
19 000 kr

*Samt Pregnancy slot/barnrätt – obligatorisk engångskostnad 7 000 kr (Socialstyrelsens föreskrift att donerade spermier reserveras till barn i högst sex familjer; 6 000 kr återbetalas om behandlingen inte leder till barn).
*Psykologavgift se nedan.
*Exklusive läkemedelskostnad

Insemination

Insemination donerade spermier 1 behandling
17 000 kr*  

Insemination donerade spermier paket om 3 behandlingar
39 000 kr*  

Insemination donerade spermier paket om 4 behandlingar
49 000 kr*

Insemination med makes/sambons spermier
9 000 kr*


* I avgiften ingår ultraljudsundersökningar vid behov, preparation av spermier samt ett uppföljningsbesök.

Äggfrysbehandling
Äggfrysbehandling – första behandling
33 000 kr*


Äggfrysbehandling – upprepad behandling
28 000 kr*

*Exklusive läkemedelskostnad.

IVF med egna nedfrysta äggceller

IVF behandling med egna nedfrysta äggceller
25 000 kr

IVF behandling med egna nedfrysta äggceller och med donerade spermier 
33 000 kr*

* Avgifter som kan tillkomma 
– Donerade spermier 8 000 kr 
– Samt Pregnancy slot 7 000 kr (Socialstyrelsens avgift, obligatoriskt engångsbelopp)
– Psykologavgift se nedan.

Frysa ned spermier

4000 kr*

*Avgift för läkarbesök tillkommer. Spermier som fryses får förvaras utan extra kostnad i ett år, räknat från första nedfrysningsdatum. Därefter betalas årlig avgift enligt då aktuell prislista.

Psykolog

Psykosocial utredning vid behandling med donerade spermier 

2000 kr person/par (i vissa fall behövs 2 besök). 

Stödsamtal
500 kr

Övriga undersökningar och behandlingar

Spermaprov
3000 kr*

* I avgiften ingår läkarbesök, analys av spermaprov samt återkoppling av provsvar. 

PESA/TESA
10 000 kr*

*I avgiften ingår operativ utredning av spermieförekomst samt eventuell nedfrysning av spermier i 1 år.

HSG/HSSG

HSG
1500 kr

HSSG
2000 kr 

Delbetalning

Skulle du vilja dela upp kostnaden för behandlingen?

Här kan du läsa om hur det fungerar med delbetalning via Human Finans.

Mer information samt ansökan finns här

Viktigt!
Du behöver ansöka och få ett godkännande från Human Finans innan stimuleringen startar. Så snart du är godkänd för finansiering via Human Finans ska du informera kliniken om detta.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”