Priser 2018-06-26T11:53:54+00:00

NordicIVF_juni-17_B88A1213  NordicIVF_juni-17_B88A4477

Priser för utredning och behandlingar i Göteborg

Möjlighet till delbetalning finns via samarbete med Human Finans. Mer information om detta hittar ni här. Läs även våra allmänna villkor.

Priser nedan gäller från och med 12 mars 2018

Läkarkonsultation
Kostnad: 1 500 kr

Landstingsfinansierad fertilitetsutredning i Göteborg
Pris per person och besök, frikort gäller, i samarbete med Göteborgs Kvinnoklinik.
Bokas via www.gbgkk.se eller ring 031-700 12 90. Vid bokning måste bådas personnummer uppges. (Saknas svenskt personnummer kostar besöket 2000 kr. Kostnad tillkommer för ev provtagning.)
Kostnad: 300 kr

Privat fertilitetsutredning inför IVF
Pris per par, inklusive basal provtagning och spermaprovsanalys.
Boka via kontaktformuläret, eller ring 031-333 09 70.
Kostnad: 4 000 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr

IVF-behandling
Provrörsbefruktning, inklusive standard-IVF eller ICSI. Kostnad: 37 000 kr

Paket om 2 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 31 år. Kostnad: 54 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnan yngre än 35 år. Kostnad: 69 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 35 – 38 år. Kostnad: 74 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI-behandlingar*
Kvinnans ålder 39 – 41 år. Kostnad: 79 000 kr

Frysning och förvaring av embryon upp till 5 år
Kostnad: 4 000 kr

Återföring av frysförvarade embryon
Kostnad: 16 000 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Frysning av spermier
Kostnad: 2 000 kr

Frysförvaring av spermier per år
Kostnad: 3 000 kr

*För paketavtal krävs normal chans till graviditet och barn med IVF. Kvinnan ska ha en normal äggreserv. Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar med färska embryon utan att en behandling har lett till barn. Bedömningen görs av läkaren. Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader. Behandlingsserien är avslutad då en behandling ger upphov till barn. Övriga detaljer kring paketavtalen kan erhållas på kliniken.

Utredning/fertilitetsbedömning inför oocytfrys
Inklusive blodprover och undersökning. Kostnad: 4 000 kr

Läkarkonsultation
Planering inför behandling. Kostnad: 1 500 kr

Oocytfrysbehandling
Behandling samt frysförvaring 1 år. Kostnad: 33 000 kr

Efterföljande oocytfrysbehandling
Kostnad: 28 000 kr

Paket om 3 oocytfrysbehandlingar*
Ålder t o m 38 år, samt AMH ≥1,0. Kostnad: 75 000 kr

IVF-behandling med egna nedfrysta obefruktade oocyter 
En provrörsbefruktning, inklusive ICSI. Kostnad: 28 000 kr

Frysförvaring av obefruktade oocyter per år
Kostnad: 3 500 kr

Makeinsemination
Kostnad: 9 000 kr

Insemination med donerade spermier

Ägglossningsstimulering hormontabletter/Letrozolstimulering
Kostnad: 2 500 kr

Ägglossningsstimulering med hormoninjektioner
Kostnad: 8 000 kr

Spermaprovsanalys
Kostnad: 1000 kr

Enstaka blodprover
Kostnad: 200-500 kr/ prov

Enstaka ultraljud
Kostnad: 1 500 kr

HSS, kontrastundersökning av passage i äggledarna
Kostnad: 2 500 kr

PESA, TESA
Operativt uthämtande för undersökning av spermieförekomst. Kostnad: 8 000 kr

Kromosomanalys
Kostnad: 6 000 kr

Besök hos psykoterapeut – Releasepsykoterapi
Kostnad: 950 kr