Eugin 2021-05-04T10:22:38+00:00

Eugin Sweden

Eugin Group är en av världens största IVF-koncerner med 21 kliniker i Spanien, Danmark, Estland, Italien, Colombia, Brasilien och USA. Över 600 specialister är knutna till koncernen, som varje år utför mer än 24 000 IVF-behandlingar. EUGIN gruppen har i Sverige fyra IVF-kliniker i Stockholm, Malmö och Göteborg, under varumärkena Nordic IVF och Stockholm IVF.

I juni 2018 gick klinikerna samman i en svensk koncern, med bolaget Eugin Sweden AB som moderbolag, som i sin tur ägs av Eugin. Verksamheterna bedrivs fortsättningsvis under samma namn som tidigare, men tillgången till Eugins internationella nätverk av kliniker skapar utvidgade möjligheter. De fyra svenska klinikerna har sammanlagt 20 specialister inom reproduktionsmedicin och utför tillsammans ungefär 2 000 IVF-behandlingar per år.

Här hittar du våra närmaste kliniker!

 

Vi som arbetar inom Eugin Sweden