Varför är assisterad befruktning så tabubelagt?

Assisterad befruktning är vanligt förekommande i dagens samhälle. Men varför är det så svårt att prata om det? Detta är en sammanfattning utifrån artikeln Why is Assisted Reproduction so taboo? som är skriven inom vår koncern Eugin. Varför är det så svårt...

Nordic IVF firar 15 års jubileum

Vägen hit År 2007 startades Nordic IVF Göteborg (under dåvarande namnet IVF-kliniken Göteborg) av grundarna Ulf Zackrisson och Sven Nielsen, specialistläkare inom gynekologi & obstetrik, som sedan tidigare hade erfarenhet av att driva verksamheter inom området då...

Att leva med sina känslor under behandling vid ofrivillig barnlöshet

Att inte kunna få barn på naturlig väg kan för vissa innebära starka känslostormar som kan vara svåra att kontrollera. Skuld, sorg, ångest, chock, ilska och känsla av ensamhet är bara några exempel på vanliga känslor som kan förekomma. Vad gör du när de starka...

Äggdonation: Kommer mitt barn att se ut som mig?

För många kvinnor och par kan det vara svårt att acceptera att man inte kan använda sina egna ägg för att uppnå en graviditet. Denna sammanfattning är hämtad från artikeln Egg donation: Will my child look like me?, skriven inom vår koncern Eugin. I en situation...

Assisterad befruktning: hur är det med mannen mitt i allt detta?

Assisterad befruktning är en komplicerad och känslomässigt tuff upplevelse, inte bara för kvinnan utan även för mannen. Han kan påverkas lika mycket som kvinnan av svårigheterna att få bilda familj, även om han kanske inte alltid uttrycker det på samma sätt. Utöver...