Adéle & Gustaf om vägen till ett barn och problemen med endometrios

I november 2016 fick Adéle genomgå en behandling för endometrios som dessvärre inte hjälpte, och paret hamnade i ett vägval gällande om Adéle skulle försättas i klimakterium som behandling eller om spiralen skulle tas ut och de skulle börja försöka bli gravida. Under...

5-årsjubileum för vår klinik i Solna Strand

Vår klinik i Solna Strand grundades 2017 av två mycket uppskattade och erfarna specialistläkare i obstetrik och gynekologi – Dr Ulf Zackrisson och Dr Sven Nielsen. Nordic IVF Stockholm har sedan 2017 hjälpt många människor i deras längtan till barn. Kliniken...

Nordic IVF först i landet med att införa den senaste teknologin

Risken för mänskliga misstag och felaktig identifiering av prover i ett IVF-laboratorium är väldigt liten (0,1 %). IVF-processen pågår under 5–6 dagar i laboratoriet och vid varje moment utförs manuella ID-kontroller. Elektronisk övervakning av varje moment bedöms...