Hem » Studier » Studier gällande äggfrys

Studier gällande äggfrys

Kontroll över sin egen fertilitet

Under de senaste decennierna har det skett en enorm utveckling av assisterad reproduktiv teknik, men chansen att få barn efter provsrörsbehandling är starkt beroende av äggcellens ålder. Utvecklingen av vitrifikation erbjuder en möjlighet att frysa ägg proaktivt i yngre år och använda dem i senare åldrar. På så sätt kan äggfrysning överbrygga den åldersrelaterade fertilitetsminskningen, förbättra chansen till graviditet och hjälpa kvinnor att reproducera sig i sin egen takt. Denna artikel, Social freezing of oocytes: a means to take control of your fertility, syftar till att öka kunskapen om proaktiv äggfrysning och erbjuder ett sätt att ge kvinnor rätt råd. Den handlar om nationella riktlinjer, den bästa åldern och det optimala antalet ägg att frysa och chansen att lyckas.

Bra resultat efter förebyggande äggfrysning!

Nordic IVF var den första kliniken i Skandinavien att erbjuda äggfrysning och fram till år 2018 hade vi i Göteborg utfört närmare 300 äggfrysningar. I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia Gynecologica et Scandinavica beskriver vi graviditetsresultaten för de första kvinnorna som kommit tillbaka för att använda sina frysta ägg.

I slutet av oktober 2018 hade 254 kvinnor fryst ägg för att bevara sin fertilitet mot åldrande. Trettioåtta (15 %) av dem hade vid tidpunkten återvänt för att använda sina ägg och detta har resulterat i tio barn eller pågående graviditeter. Chansen att få barn var påfallande förknippad med kvinnans ålder då äggen frystes in. Den sammanlagda chansen att få barn var 63 % om kvinnan var 36-37 år vid äggfrysningen och 26 % om hon var 38-39 år. Tyvärr fick ingen som var 40 år eller äldre vid frystillfället barn.

Studien är liten, men en av få som presenterar resultatet efter förebyggande äggfrysning. Sammanfattningsvis är chansen att få barn vid äggfrysning god förutsatt att proceduren görs fram till 36-37 års ålder, men kan inte rekommenderas efter 40 års ålder då chansen att lyckas är liten. Här finns en sammanfattning att läsa.

Svenska kvinnor positiva till nya behandlingsalternativ med assisterad befruktning – Nordic IVF Göteborg i studie tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

I studien har vi undersökt hur allmänheten ställer sig till nya behandlingsmöjligheter med assisterad befruktning. Majoriteten av deltagarna i studien var positivt inställda till äggfrysning oavsett skäl, fertilitetsbehandling för ensamstående och livmoderdonation medan något färre var positivt inställda till surrogatmödraskap.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Här kan ni läsa en sammanfattning.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60