Hem » Forskning » Studier gällande äggfrys

Studier gällande äggfrys

Nordic IVF Göteborg var först med att erbjuda äggfrysning i Sverige 2011. Vi har under åren genomfört studier gällande äggfrys, mer information finns att läsa nedan.

Kontroll över sin egen fertilitet

Under de senaste decennierna har det skett en enorm utveckling av assisterad reproduktiv teknik, men chansen att få barn efter provsrörsbehandling är starkt beroende av äggcellens ålder. Utvecklingen av vitrifikation erbjuder en möjlighet att frysa ägg proaktivt i yngre år och använda dem i senare åldrar. På så sätt kan äggfrysning överbrygga den åldersrelaterade fertilitetsminskningen, förbättra chansen till graviditet och hjälpa kvinnor att reproducera sig i sin egen takt. Denna artikel, Social freezing of oocytes: a means to take control of your fertility, syftar till att öka kunskapen om proaktiv äggfrysning och erbjuder ett sätt att ge kvinnor rätt råd. Den handlar om nationella riktlinjer, den bästa åldern och det optimala antalet ägg att frysa och chansen att lyckas.

Bra resultat efter förebyggande äggfrysning!

Nordic IVF var den första kliniken i Skandinavien att erbjuda äggfrysning och fram till år 2018 hade vi i Göteborg utfört närmare 300 äggfrysningar. I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia Gynecologica et Scandinavica beskriver vi graviditetsresultaten för de första kvinnorna som kommit tillbaka för att använda sina frysta ägg.

I slutet av oktober 2018 hade 254 kvinnor fryst ägg för att bevara sin fertilitet mot åldrande. Trettioåtta (15 %) av dem hade vid tidpunkten återvänt för att använda sina ägg och detta har resulterat i tio barn eller pågående graviditeter. Chansen att få barn var påfallande förknippad med kvinnans ålder då äggen frystes in. Den sammanlagda chansen att få barn var 63 % om kvinnan var 36-37 år vid äggfrysningen och 26 % om hon var 38-39 år. Tyvärr fick ingen som var 40 år eller äldre vid frystillfället barn.

Studien är liten, men en av få som presenterar resultatet efter förebyggande äggfrysning. Sammanfattningsvis är chansen att få barn vid äggfrysning god förutsatt att proceduren görs fram till 36-37 års ålder, men kan inte rekommenderas efter 40 års ålder då chansen att lyckas är liten. Här finns en sammanfattning att läsa.

Svenska kvinnor positiva till nya behandlingsalternativ med assisterad befruktning – Nordic IVF Göteborg i studie tillsammans med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

I studien har vi undersökt hur allmänheten ställer sig till nya behandlingsmöjligheter med assisterad befruktning. Majoriteten av deltagarna i studien var positivt inställda till äggfrysning oavsett skäl, fertilitetsbehandling för ensamstående och livmoderdonation medan något färre var positivt inställda till surrogatmödraskap.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Här kan ni läsa en sammanfattning.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Ett helt fantastiskt ställe, har blivit så bra bemött sen första dagen!”

”Kändes som en andra familj när vi var hos er.”

”Engagerad, professionell och trevlig personal som fick oss att känna oss väldigt trygga och omhändertagna.”
”Man känner sig alltid välkommen och de känner igen en. Det gör också att man känner sig trygg.”
”Helt fantastisk personal och duktiga läkare.”
”Har under hela behandlingen känt mig väl omhändertagen.”
”Fantastiskt bemötande av personal, proffsigt, hjärtligt och omhändertagande.”