Hem » Provrörsbefruktning

Provrörsbefruktning

Fungerar provrörsbefruktning?

Generellt kan man säga att chansen att bli gravid med provrörsbefruktning är mellan 30-35 % men starkt beroende av kvinnans ålder. Efter tre behandlingar har ca 70 % av paren eller kvinnorna blivit gravida, och sannolikheten att lyckas är lika stor vid de fyra första försöken. Risken för att få missfall densamma som vid en naturlig befruktning. Många gånger behöver IVF-behandlingen upprepas för att man skall bli gravid. Det är därför viktigt att ha tålamod och man bör se varje behandling som ett delförsök i en behandlingsserie.

Kvinnans ålder är den viktigaste faktorn som påverkar möjligheten att bli gravid. Fertiliteten sjunker snabbt efter 35 års ålder, även om det givetvis finns stora individuella variationer. Antalet kvarvarande ägganlag, vilket ibland kallas äggreserven, kan bedömas genom att AMH (anti-Mülleriskt hormon) mäts i blodet.

En del av männen har nedsatt spermiekvalitet. Det är främst rörligheten och antalet som analyseras under en fertilitetsutredning inför provrörsbefruktning. Om spermierna är för få eller har låg förmåga att simma framåt kan befruktning ske genom att de injiceras i äggen, vilket kallas ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjektion).

En liten grupp av männen har inga spermier i sädesvätskan alls utan behöver hjälp med kirurgisk spermieuthämtning (PESA/TESA) för att provrörsbefruktning ska kunna ske.

Bevarande av obefruktade äggceller via nedfrysning (även kallat äggfrys) kan vara aktuellt av flera skäl, exempelvis medicinsk behandling som riskerar att skada äggstocksfunktionen eller om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig.  Att senare försöka bli gravid med frysta äggceller kräver provrörsbefruktning (IVF) och kan ses som ett alternativ till donerade ägg. Studier visar att möjligheten till graviditet är lika stor som vid traditionell provrörsbefruktning med färska äggceller.

Välkomna till våra kliniker!

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60