Provrörsbefruktning 2018-11-29T14:46:20+00:00

Provrörsbefruktning

Provrörsbefruktning som även kallas IVF (In Vitro fertilisering innebär att ägg tas ut från kvinnans äggstockar för att spermien ska kunna befrukta det utanför kroppen. När de befruktade äggen – som nu kallas embryon – efter några dagar delat sig, väljs det bästa embryot ut och återförs till livmodern för att fästa i livmoderslemhinnan och utvecklas vidare, precis som efter befruktning på vanligt sätt. Om det blir flera fina embryon, kan de frysas för att återföras vid senare tillfälle. Tveka inte att höra av dig till oss om ni har funderingar kring provrörsbefruktning.

Fungerar provrörsbefruktning?

ProvrörsbefruktningGenerellt kan man säga att chansen att bli gravid med provrörsbefruktning är mellan 30-35 % men starkt beroende av kvinnans ålder. Om långtidsodling är möjlig är chansen högre. Efter tre behandlingar har ca 70 % av paren blivit gravida, och sannolikheten att lyckas är lika stor vid de fyra första försöken. Risken för att få missfall densamma som vid en naturlig befruktning. Många gånger behöver IVF-behandlingen upprepas för att man skall bli gravid. Det är därför viktigt att ha tålamod och man bör se varje behandling som ett delförsök i en behandlingsserie.

Kvinnans ålder är den enskilt viktigaste faktorn som förklarar barnlöshet. Fertiliteten sjunker redan efter 35 års ålder, och efter 42 är det  få som lyckas bli gravida med hjälp av provrörsbefruktning, även om det givetvis finns stora individuella variationer. Andra faktorer som spelar in är äggstockarnas utseende, hormonvärden samt spermiernas kvalitet (läs mer om detta under rubriken Barnlöshet). Antalet kvarvarande ägganlag kan bedömas med AMH (anti-Mülleriskt hormon).

En liten grupp män har inte spermier i sädesvätskan utan behöver hjälp med kirurgisk spermieuthämtning (PESA/TESA) för att provrörsbefruktning ska kunna ske.

Bevarande av obefruktade äggceller via nedfrysning kan vara aktuellt av flera skäl exempelvis medicinsk behandling som riskerar att skada äggstocksfunktionen eller om kvinnan befinner sig i en social situation där en graviditet inte är möjlig.  Att senare försöka bli gravid med frysta äggceller kräver provrörsbefruktning (IVF) och kan ses som ett alternativ till donerade ägg. Studier visar att möjligheten till graviditet är lika stor som vid traditionell provrörsbefruktning med färska äggceller.

Läs mer om en IVF-behandling och steg-för-steg här.

Välkomna!