Om siten 2018-11-29T14:39:52+00:00

Vi använder s.k cookies av tekniska skäl i syfte att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på Våra hemsidor. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för att kunna skapa statistik. Den informationen som samlas in är anonym och innehåller ej uppgifter såsom namn eller e-postadress. Vi kan därför inte spåra er som personer.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också samtycka till att cookies används. I nuläget finns arbete med att ta fram en fungerande och säker teknisk lösning för hur samtycket ska ske.