Blanketter 2019-04-23T11:13:50+00:00

Hälsodeklaration

Har ni bokat tid för fertilitetsutredning eller planeringsbesök för behandling, ladda gärna ner våra hälsodeklarationer – för kvinna eller/och man. Ta med dessa ifyllda vid första besöket. Vid samkönade par, fyll i varsin blankett.

Samtycke

Om ni är i behandling hos oss, behöver ni fylla i ett samtycke som ni tar med er vid tillfället för embryoåterföring eller insemination. Här finns samtyckesblanketter för er som genomgår IVF samt för er som genomgår insemination.

Om ni vill ha kopia på inlämnat samtycke, var vänlig och fyll i begäran om kopia av samtycke och skicka till Nordic IVF Malmö, Geijersgatan 2B, 216 18 Limhamn.

Journalkopior

Om ni önskar få kopior av era journaler och provsvar, fyll i blanketten för anhållan om journalkopior och lämna den till oss.