Insemination ensamstående 2018-11-01T16:05:39+00:00

Information om insemination för ensamstående

Letar ni information om insemination ensamstående? Från april 2016 är det tillåtet att göra donatorinsemination för dig som är ensamstående och vill få barn. Ännu är det inte tillåtet använda andra tekniker än insemination vid privata kliniker. Donator-IVF är för närvarande endast tillåtet på universitetssjukhus. Med den här texten vill vi ge våra besökare lite mer information kring ämnet insemination ensamstående.

Insemination ensamstående – Vad krävs av mig?

För att kunna genomgå insemination med donerade spermier behöver man göra en medicinsk utredning för att kartlägga möjligheterna att lyckas med behandlingen och för att undersöka att det inte finns några medicinska hinder. Vid donatorinsemination ställer lagen även krav på att man genomgår en psykosocial utredning tillsammans med en beteendevetare. Grunden är att alla barn skall få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden. I denna del av utredningen diskuteras bland annat familjerelationer och frågor som är viktiga för barn under uppväxten.

Hur ser möjligheterna ut för inseminationen

Det är viktigt att veta att möjligheten att lyckas med en insemination är större när man är ung. För att ha en bra möjlighet att lyckas ser vi helst att du är under 40 år. Bäst resultat är när donatorinseminationen görs före 35 års ålder men det finns ingen tydlig övre gräns för när donation inte längre är tillåten.  Det är viktigt att varje kvinna får individuell information angående möjligheter och begränsningar.

Så går det till:

När både den medicinska och sociala utredningen är godkända kan behandlingen påbörjas. Processen börjar med ett inskrivningsmöte där läkaren gör en individuell planering. Vid detta besök sker även donatorval. Det är alltid läkare som väljer donator men kvinnan kan komma med önskemål om donatorns ursprung, hår- och ögonfärg. Därefter väljer läkaren ut en donator som matchar kvinnans önskemål så långt det går. Spermierna beställs från en spermabank och förvaras i vårt laboratorium till dess att kvinnan är redo att använda dem. Ofta kan inseminationen ske i naturlig cykel vid ägglossningstid. Några få kvinnor kan behöva stimulering för att få igång ägglossningen och stimulering sker vanligen med tabletter. Behandlingen är enkel. En tunn slang förs in i livmodern och de koncentrerade spermierna deponeras direkt in i livmodern. Själva donationsbesöket tar ca 20 minuter allt som allt. Därefter är det att invänta resultat som visar sig ca 14 dagar efter inseminationen.

Önskar du mer information?

Hör i så fall gärna av dig till oss på Nordic IVF. Hos oss möts du av engagerad personal med lång erfarenhet inom assisterad befruktning och insemination.  Välkommen!