Hjälp att bli gravid 2017-10-25T14:28:27+00:00

Hjälp att bli gravid

Söker ni efter hjälp att bli gravid? Generellt kan man säga att chansen att bli gravid med provrörsbefruktning är mellan 30-35 % men starkt beroende av kvinnans ålder. Många gånger behöver IVF-behandlingen upprepas för att man skall få hjälp att bli gravid. Det är därför viktigt att ha tålamod och man bör se varje behandling som ett delförsök i en behandlingsserie Om långtidsodling är möjlig är chansen något högre. Efter tre behandlingar har ca 70 % av paren blivit gravida, och sannolikheten att lyckas är lika stor vid de fyra första försöken. Risken för att få missfall är densamma som vid en naturlig befruktning. . Om ni söker hjälp att bli gravid kan ni vända er till oss på Nordic IVF Center för konsultation.

Få hjälp att bli gravid – vad ökar chanserna?

Hjälp att bli gravidKvinnans ålder är den enskilt viktigaste faktorn som förklarar barnlöshet. Fertiliteten sjunker redan efter 35 års ålder, och efter 42 är det  få som lyckas bli gravida med hjälp av provrörsbefruktning, även om det givetvis finns stora individuella variationer. Andra faktorer som spelar in är äggstockarnas utseende, hormonvärden samt spermiernas kvalitet (läs mer om detta under rubriken Barnlöshet). Antalet kvarvarande ägganlag kan bedömas med AMH (anti-Mülleriskt hormon).

Få hjälp att bli gravid genom IVF – är det säkert?

Barn som föds efter IVF är friska. Den största medicinska risken ligger i flerbördsgraviditeter. Risken för graviditetskomplikationer och för tidig förlossning ökar därför vid återföring av två embryon. I Sverige är det numera rutin att endast återföra ett embryo, vilket kraftigt minskar tvillingrisken. Man har inte kunnat påvisa att IVF-metoden som sådan innebär ökad risk för skador hos barnet.

Välkomna.