Hem » Fakta & råd » Att donera ägg » Vad innebär genetisk testning?
Senast uppdaterad: 19 jan, 2024

Vad innebär genetisk testning?

I vissa fall väljer man att utföra en genetisk testning av vissa allvarliga vanliga anlag inför att man ska bli spermie eller äggdonator. Det är inget krav om att utföra genetisk testning. Vi alla bär på olika anlag. I cellerna har vi en dubbel uppsättning av våra arvsanlag, en uppsättning från vår mamma och en från vår pappa. Enda undantaget är könskromosomerna, X och Y. Där har männen bara en enkel uppsättning av X- och Y-kromosomens anlag, medan kvinnorna har dubbla anlag från X och inga från Y-kromosomen. 

I vissa fall väljer man att utföra en genetisk testning av vissa allvarliga vanliga anlag inför att man ska bli spermie eller äggdonator. Det är inget krav om att utföra genetisk testning. Vi alla bär på olika anlag. I cellerna har vi en dubbel uppsättning av våra arvsanlag, en uppsättning från vår mamma och en från vår pappa. Enda undantaget är könskromosomerna, X och Y. Där har männen bara en enkel uppsättning av X- och Y-kromosomens anlag, medan kvinnorna har dubbla anlag från X och inga från Y-kromosomen. 

Vi är alla bärare av en handfull skadade arvsanlag. Då vi har en dubbel uppsättning behöver ett icke-fungerande anlag inte leda till någon sjukdom. Om en person med ett visst skadat anlag däremot får barn med en person som har en skada i samma anlag finns en hög risk, 25 procent, att de kan få ett barn med sjukdom. Detta kallas för recessiv nedärvning. 

Du, som donator, utreds i vissa fall för cirka 7 olika allvarliga vanliga arvsanlag. Det är anlag som var för sig kan leda till en ökad risk att få ett barn med svår sjukdom. Om du själv har ett skadat anlag påverkar det inte din egen hälsa. De flesta skador på arvsanlag är mycket sällsynta. 

Donera ägg och spermier hos Nordic IVF 

Hos Nordic IVF har du möjlighet att donera ägg, vilket är en omtänksam handling som hjälper andra individer att förverkliga sin dröm om att bli föräldrar.  

Inför en donation genomgår varje potentiell donator en omfattande medicinsk och Psykosocial utredning inför att bli ägg- eller spermadonator. Denna utredning säkerställer att det är möjligt för dig att genomgå en donationsbehandling som donator och att du ska vara väl medveten om vad en spermie och äggdonation innebär i Sverige. Du ska också känna dig bekväm med hela processen. Vårt team av specialister finns här för att stödja dig genom varje steg, och vi erbjuder kontinuerlig rådgivning och stöd. Våra donationsteam och vår omvårdnad säkerställer en trygg och ansvarsfull process för alla inblandade. 

Hur går det till?

Att bli donator kräver flertal undersökningar och donationsprocessen inleds med att fylla i en detaljerad hälsodeklaration följt av blodprover för att analysera dina ägganlag.  

Genetiska sjukdomar som testas 

Anlagsbärartester är en möjlighet att finna anlag för vissa recessiva sjukdomar. Det minskar risken för att dina anlag möter exakt liknande skadade anlag och ger upphov till sjukdom. 

Sjukdomar som ingår i anlagsbärartestet: 

  • Cystisk Fibros 
  • Ärftlig dövhet 
  • Fragilt X 
  • Alfa-thalassemi 
  • Beta-thalassemi 
  • Sicklecellanemi 
  • Spinal muskelatrofi 

Kromosomanalys 

Genom kromosomanalys kan man kartlägga kromosomernas struktur och antal för att upptäcka eventuella genetiska kromosomavvikelser som kan påverka embryots utveckling.  

Vid en kromosomanalys inför donation testas vanligtvis olika typer av kromosomavvikelser: 

  • Numeriska avvikelser: Dessa involverar en onormal mängd kromosomer. Vanliga exempel är trisomi 21 (Downs syndrom), där en extra kopia av kromosom 21 finns, och trisomi 18 (Edwards syndrom). 
  • Strukturella avvikelser: Dessa innefattar förändringar i kromosomernas struktur, såsom förlust av en kromosomdel, dubblering av en kromosomdel, kromosomdel som har vänt sig, och där delar av kromosomen har flyttats till en annan. 
  • Könskromosomavvikelser: Detta inkluderar tillstånd som Klinefelters syndrom (XXY) och Turners syndrom (XO), där det finns en onormal mängd/struktur i könkromosomerna. 

Om du har några frågor eller funderar kring att bli donator tveka inte att kontakta oss på 010-288 90 00 eller skicka in en ansökan till oss om att bli äggdonator via Nordic IVF.  

Skribent & granskare

Sara Emady
press@eugin.se
Sara Emady är utbildad arbetsvetare och har arbetat brett inom HR både strategiskt och operativt i olika branscher samt i rollen som konsultchef. Hon kommer senast från HR på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan 2020 arbetar hon som HR Manager för Eugin Sweden, ägare av Nordic IVF och Stockholm IVF.

Kontakta oss

4

Omdömen från våra besökare

”Känner mig trygg med behandlingen och att den är noggrant planerad efter våra behov.” 

Stockholm IVF

”Personalen har varit helt fantastisk rakt igenom. Lugna, trygga, professionella. Världsklass!”

Nordic IVF Göteborg

”Personalen är fantastisk och det är verkligen rätt människor på rätt plats.”

Nordic IVF Malmö

”Kontinuitet och trygghet när det är samma läkare vid varje besök.”

Nordic IVF Stockholm

”En känsla av att det viktigaste är att vi lyckas med behandlingen och att läkarna tar det på allvar.”

Stockholm IVF

”Personalen tog sig tid och lyssnade, jag kände att de ville vårt bästa”

Nordic IVF Göteborg

”Trevlig personal, omtänksamma, fräscha lokaler, mysig atmosfär, tryggt, välkomnande”

Nordic IVF Stockholm

”Alla är alltid glada när man kommer och ser mig!”

Nordic IVF Malmö

Solna Strand

Korta gatan 9
171 54 Solna
08-88 77 00

Hammarby Sjöstad

Hammarby allé 93
120 63 Stockholm
08-420 036 09

Göteborg

Odinsgatan 10
411 03 Göteborg
031-333 09 70

Malmö

Geijersgatan 2B
216 18 Limhamn
040-15 00 60