Donatorinsemination 2018-06-08T16:08:33+00:00

Insemination med donerade spermier

Innan inseminationen behöver du/ ni genomgå en utredning, som kan göras hos våra samarbetspartners – Göteborgs Kvinnoklinik och Limhamns Kvinnoklinik. En läkare gör då en undersökning och bedömer förutsättningen för behandling. I Sverige är det dessutom obligatoriskt med ett besök hos beteendevetare för att få genomgå donationsbehandling. Hela utredningen tar ca en månad. När utredningen är klar är ni välkomna att boka en tid hos oss för planering av inseminationen.

NordicIVF_juni-17_B88A4088

Vad säger lagen?

Lagen om genetisk integritet bestämmer vad som är tillåtet i samband med assisterad befruktning. För dem som ska genomgå behandling med donerade spermier är det viktigt att känna till vad lagen säger. Läkaren är skyldig att göra en bedömning om det med hänsyn till patientens/ patientparets medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att inseminationen äger rum och om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Vid all donationsbehandling måste enligt lag en psykosocial bedömning hos en beteendevetare göras. Om patienten/ patientparet efter utredningen nekas behandling kan beslutet överklagas till socialstyrelsen.

Enligt lagen om genetisk integritet har ett barn som uppnått tillräcklig mognad rätt att ta reda på donatorns identitet. Uppgifter om donatorn sparas i 70 år. Föräldrarna har däremot ingen rätt till kännedom om donatorns identitet. Enligt lag får patienten/ patientparet inte heller välja egenskaper hos donatorn själv. Valet sker i samband med läkarkonsultationen. I regel matchas donatorns ögonfärg, hårfärg, hudfärg och kroppskonstitution med den blivande förälder som inte skall bära barnet under graviditeten, om det gäller ett par som ska genomgå behandling. På så sätt får barnet förutsättningar att likna båda sina föräldrar. Den förälder som inte ska bära barnet måste också ge sitt skriftliga samtycke till att inseminationen får ske. Ibland kan det kanske kännas som att lagstiftningen gör proceduren komplicerad men det är viktigt att veta att allt görs för att skydda och tillgodose det blivande barnets rättigheter.

Barnet

Barn som blivit till genom donation har rätt enligt lagen att ta reda på information om sin donator och genom detta bär föräldrarna ett ansvar att berätta för sitt barn hur det har kommit till. Då kan barnet själv ta ställning till om hon eller han vill ta reda på informationen eller inte.

Vi rekommenderar att man pratar med sitt barn om dess ursprung redan i förskoleåldern, vilket gör att barnet inte upplever det som en stor sak, utan något som hon eller han alltid vetat om. Risken med att vänta att berätta är att barnet råkar höra om donationsbehandlingen på ett oplanerat sätt, vilket kan påverka tilliten till föräldrarna.

Läs gärna mer på www.kunskapsguiden.se, där det finns information om vikten av att berätta tidigt, samt många bra råd om hur man kan gå tillväga.

Familjerätt

Många länder har en rekommendation eller lag avseende hur många barn en donator får ge upphov till. I Sverige är det inte begränsat till antalet barn utan till antalet familjer. En donator får inte ge upphov till barn i fler än sex familjer. Man har därför inrättat ett system med familjerätter.

En familjerätt är knuten till en viss donator och viss familj. Rätten innebär att just den donatorn inte får ge barn i fler än fem andra familjer i Sverige. Antalet barn med samma donator i den enskilda familjen är däremot inte begränsat.

Familjerätten är inte en garanti att donatorns spermier finns reserverade för framtiden, utan bara att donatorn får ge upphov till barn i familjen. Vill man vara säker på att det finns spermier till syskonbehandlingar måste de reserveras.

Om man önskar syskon till sitt barn, och om det inte finns fler spermier kvar från den donatorn, behövs en ny familjerätt till den nya donatorn. Om man vill byta donator efter att ha gjort en insemination utan att blivit gravid flyttas familjerätten till den nya donatorn utan kostnad. Väljer man att avsluta sina försök utan att ha fått barn återbetalas merparten av familjerätten.

Hur går det till?

Vid inseminationen sätter läkaren in en tunn kateter i livmodern genom vilken de preparerade spermierna förs in. Det är som regel en lätt procedur som inte är smärtsam eller obehaglig. Insemination kan ske vid naturlig ägglossning om kvinnan har regelbundna cykler med ägglossning. Inseminationen kan utföras samma dag som ägglossningen sker eller dagen efter.

Ibland behövs det hjälp av tablettbehandling eller hormoninjektioner för att inseminationen ska kunna ske vid optimal tidpunkt i menscykeln. En personlig behandlingsplan läggs upp tillsammans med läkaren efter kvinnans egna förutsättningar.

webbNordicIVF_April-17_B88A8132    NordicIVF_juni-17_B88A1062    NordicIVF_April-17_B88A7788