Vaccination mot Covid-19

Jag försöker bli gravid, kan jag vaccinera mig?
Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.

Om jag fått vaccin, hur länge skall jag vänta innan jag kan starta IVF-behandling?
Rekommendationen är man kan starta sin IVF-behandling efter att vaccinationen är avslutad.

Om jag är gravid, påverkas fostret av vaccination?
Det finns inget som i nuläget tyder på att vaccination mot Covid-19 påverkar fostret och den gravida kvinnan.

Får partners/anhöriga som blivit vaccinerade följa med på besöken?
Restriktionerna gällande partner att medfölja till kliniken kvarstår tillsvidare oavsett om vaccination skett eller inte.

Vi rekommenderar att ni löpande tar del av uppdateringar gällande vaccination samt om pandemin i allmänhet via följande länkar:

  • 1177
  • Folkhälsomyndigheten
  • Infpreg – kunskapscentrum för infektion under graviditet
2021-04-06T13:45:25+00:00 mars 19th, 2021|Categories: Stockholm|