Utredning 2019-05-16T09:14:12+00:00

Utredning äggfrysning

Vid första besöket görs en utredning då du träffar en utredande läkare för grundläggande information. Syftet med utredningen är att göra en bedömning av dina möjligheter till behandling och frysbevaring av obefruktade ägg. I utredningen ingår undersökningar som gynekologisk ultraljudsundersökning och blodprovstagning för äggreserv (AMH). Vid bokning av läkarbesök skickas en hälsodeklaration hem till dig. Det är viktigt att du fyller i och tar med hälsodeklarationen till första besöket då du och läkaren tillsammans går igenom den.

Äggfrysning utredning

Alla kvinnor genomgår infektionsutredning med gulsot och HIV, som gäller i max ett år. Om prover behöver förnyas vid behandlingsstart tillkommer en extra kostnad. Vi tar även ett särskilt blodprov (AMH) för att kunna mäta dina kvarvarande ägganlag.

Efter ultraljud och blodprover träffar du utredande läkare för information och summering. Denna information kan även ges på telefon. Vi går då genom resultat och prognos för eventuell framtida behandling.

Priser för utredning finns i vår prislista för GöteborgStockholm och Malmö.

Du kan nå oss genom att ringa oss på telefonnummer 031- 333 09 70 (Göteborg), 08-88 77 00 (Stockholm) eller 040-15 00 60 (Malmö).

Varmt välkommen!