Uppdatering riktlinjer gällande Covid hos Nordic IVF & Gynekologi Stockholm

VIKTIGT:
Har du symptom på förkylning, hosta eller feber måste ditt besök eller behandling skjutas upp. Notera att detta även gäller milda symptom. Ovanstående gäller också om du träffat person med bekräftad infektion med Covid-19.

Från och med 24 januari 2022 gäller nya restriktioner – partners är välkomna att följa med vid nybesök men vid övriga besök ber vi partners och anhöriga att stanna hemma för att minska risken för smittspridning för våra patienter och personal. Vi hoppas på er förståelse.

Munskyddskrav gäller på vår klinik och finns att tillgå i receptionen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor med riskfaktorer, exempelvis övervikt, högt blodtryck och diabetes, ska vara extra försiktiga gällande att utsättas för risk för smitta av Coronavirus. Hos oss innebär detta att de kvinnor som har riskfaktor eller som tidigare haft en komplicerad graviditet, kan rekommenderas att frysa sina embryon eller att skjuta upp behandlingen.

För dig som planerar starta eller har startat behandling gäller följande hos oss:

  • Om utveckling av symptom (hosta, feber, sjukdomskänsla, trötthet) uppstår under pågående behandling måste stimuleringen avbrytas. Vi erbjuder då omstart i senare skede. Ingen debitering sker för avbrytande.
  • De patienter som känner oro för att bli gravida erbjuds möjlighet att frysa alla embryon av god kvalitet, för att planera in återföring i ett senare skede.
  • För patienter bosatta i utlandet gäller särskilda villkor i samband med IVF-behandling, fråga vår personal vad som är aktuellt.

Ovanstående råd kan komma att ändras om påbud från myndigheter inkommer eller kunskapsläget ändras. Vi informerar Er här via vår hemsida samt via sociala medier om våra riktlinjer ändras. Ni är naturligtvis välkomna att ringa oss om ni har frågor.

Ni når oss på 08-88 77 00 om ni har frågor!

Nordic IVF Stockholm
2022-01-20T12:31:51+01:00 januari 20th, 2022|Categories: Stockholm|