Uppdatering gällande Coronaviruset, Covid-19

Nordic IVFVi håller öppet tills vidare!

Våra kliniker har öppet som vanligt, d.v.s. alla typer av fertilitetsbehandlingar utförs så länge Du är frisk, men med ökad försiktighet för att begränsa smittspridningen bland våra patienter och personal.

Har Du symptom på förkylning, hosta eller feber måste Ditt besök eller behandling skjutas upp. Notera att detta även gäller milda symptom. Ovanstående gäller också om du träffat person med bekräftad infektion med coronavirus eller om du senaste 14 dagarna varit eller mellanlandat i område med hög smittspridning av coronavirus.

För Dig/Er som har startat eller ska starta behandling

Det finns i nuläget begränsad kunskap om hur Coronaviruset påverkar gravida kvinnor och fostret. Det finns inga säkra bevis på att det skulle finnas en ökad risk och våra myndigheter har inte gått ut med någon avrådan från att bli gravid.

Våra kliniker kommer därför att fortsätta att utföra behandlingar, så länge patienterna är helt friska.

Vi följer rekommendationer från Fertilitetsenheten inom Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Vid Nordic IVF Göteborg, Nordic IVF Stockholm och Nordic IVF Malmö gäller i nuläget följande.

  • Friska patienter kan starta IVF behandling, inseminationsbehandling och äggfrysning. Vi avråder inte från behandling om man är fullt frisk.
  • Om utveckling av symptom (hosta, feber, sjukdomskänsla, trötthet) under pågående behandling måste stimuleringen avbrytas. Vi erbjuder då omstart i senare skede. Ingen debitering för avbrytande.
  • De patienter som känner oro för att bli gravida erbjuds möjlighet att frysa alla embryon av god kvalitet, för att planera in återföring i ett senare skede.
  • Vi avråder inte från återföring av fryst embryo men föreslår att den som ändå känner oro skjuter upp planerna på behandling.
  • Ovanstående råd kan komma att ändras om påbud från myndigheter inkommer eller kunskapsläget ändras.

Våra rutiner kan skilja sig från offentliga kliniker, vilket dels kan bero på att sjukhusen kan behöva omfördela sina resurser och dels på risken för smittspridning

Våra riktlinjer kan komma att förändras från dag till dag, och vi informerar Er här via vår hemsida samt via sociala medier. Ni är naturligtvis välkomna att ringa oss om ni har frågor.

Ni når oss på 08-88 77 00 (Stockholm), 031-333 09 70 (Göteborg) eller 040-15 00 60 (Malmö).

2020-03-17T14:28:03+00:00 mars 17th, 2020|Categories: Göteborg, Malmö, Nyhet, Press och media, Stockholm|