Under behandlingen 2019-02-12T13:39:51+00:00

Privat IVF

Under behandlingen

Du kan leva som vanligt efter embryoåterförandet. Vissa kvinnor väljer att ta det lite lugnare, men det finns inga belägg för att ansträngning eller tunga lyft minskar möjligheten att bli gravid. Ingen sjukskrivning behövs efteråt. Man får gärna träna om man vill, men vi brukar avråda från extrem fysisk ansträngning, t ex långdistanslopp.

Tobak, alkohol och andra droger skall man naturligtvis helt avstå från efter embryoåterförandet. Man bör också undvika sådana läkemedel som är olämpliga under graviditet.

Blödning i graviditet

Missfall är en vanlig graviditetskomplikation. Ca 15-20% av alla graviditeter slutar i missfall. Mycket tidiga missfall som inträffar ungefär samtidigt som man får positivt utslag på graviditetstestet, s k biokemisk graviditet, är betydligt vanligare. Risken för missfall ökar med ökande ålder, från ca 9 % vid 20-24 års ålder till ca 50% vid 40-44 års ålder. Missfallsrisken är inte vanligare efter IVF än vid spontan graviditet. Det finns ingenting man kan göra för att förhindra ett tidigt missfall.

Om du misstänker att du har ett missfall, har frågor eller behöver hjälp får du gärna höra av dig till oss. Vid svåra smärtor eller rikliga blödningar på helger eller kvällar kan du kontakta sjukhusets akutmottagning.

Överstimulering

Den allvarligaste komplikationen vid provrörsbehandling är överstimulering. Det beror på att äggstockarna svarar mycket kraftigt på hormonstimuleringen och kan därför bara uppkomma vid en ”färsk” IVF-behandling (dvs inte vid frysåterföring).

Tillståndet innebär kraftigt förstorade äggstockar och svullnad i magen pga vätskeansamling i buken, smärtor, illamående och ibland svårighet att ta djupa andetag. Symptomen uppträder inte förrän mot slutet av behandlingen eller oftast efter embryoåterförande och kan i allvarliga fall leda till behov av sjukhusvård. Svårighet att andas, svåra smärtor, uttalade kräkningar eller påverkat allmäntillstånd är allvarliga symptom som kan kräva akut sjukhusvård. För att undvika sådana allvarliga tillstånd händer det att man väljer att frysa alla embryon eftersom tillfrisknandet påskyndas om kvinnan inte blir gravid. Prognosen att bli gravid på ett senare frysåterförande är i dessa fall god.

Om du har symptom på överstimulering skall du höra av dig till oss för en bedömning!

Instruktionsfilmer